Jednostki organizacyjne

Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy

1. Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie

2. Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie

4. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie

5. Szkoła Podstawowa im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im.Ks.Józefa Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie

6. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie

7. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych

8. Szkoła Podstawowa im. M.Konopnickiej w Żeronicach

9. Szkoła Podstawowa w Bedlnie