INFORMACJA O ODPADACH KOMUNALNYCH

 

Harmonogram odbioru odpadów – II poł. 2019 rok

 

 

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

2019

VII

VIII

IX

X

XI

XII

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady Komunalne

17

13

11

9

6

4

Selektywna - żółte worki

2 / 30

27

24

22

19

17

Selektywna - niebieskie worki

 

27

 

 

19

 

Selektywna - zielone worki

30

 

24

 

19

 

 

Odpady ulegające biodegradacji – odbiór z „gniazda odpadów ulegających biodegradacji” w Bedlnie będzie odbywał się w następujących terminach: 17/07/2019, 13/08/2019, 11/09/2019, 09/10/2019.

 

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i  chemii domowej, puszki po napojach i  konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do worków niebieskich można wkładać wyłącznie: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

Worki z inną zawartością nie będą odbierane!

Worki można odbierać u kierowcy lub w  siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.

 

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:

PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 - Logistyka

Tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obsługi Klienta

 


 

 

Instrukcja jak segregować odpady komunalne.

Do worków żółtych wrzucamy:

·                opakowania z papieru lub tektury,

·                stare gazety, katalogi, zeszyty, książki,

·                opakowania plastikowe po artykułach spożywczych (jogurtach,  lodach, serkach, kefirach, tłuszczach),

·                butelki PET po napojach,

·                opakowania plastikowe po chemii gospodarczej i kosmetykach,

·                opakowania z metalu (puszki po napojach, konserwach),

·                metale (np. stare narzędzia),

·                kartoniki tetra pak (np.  po sokach, mleku),

·                opakowania po olejach technicznych /bez zawartości/.

Uwaga. Jeśli to możliwe starajmy się oczyścić  silnie zabrudzone opakowania.

 

Do worków żółtych nie wrzucamy:

·                zatłuszczonego papieru, pampersów i podkładek, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych, serwetek,

·                opakowań po środkach ochrony roślin,

·                opakowań po farbach, lakierach.

 

Do worków zielonych wrzucamy:

·                opakowania szklane bezbarwne i kolorowe np. butelki lub słoiki.

 

Do worków zielonych nie wrzucamy:

·                szyb okiennych,

·                szyb samochodowych,

·                luster,

·                porcelany,

·                lamp jarzeniowych, żarówek,

·                stłuczki szklanej,

·                szkła „nietłukącego” np. ARCOROC, DURALEX.

 

Uwaga. Worki z inną zawartością nie będą odbierane!

Worki można odbierać u kierowcy lub w  siedzibie firmy P.O.M. EKO SERWIS Sp. z o.o.

 

Odpady zielone należy zagospodarować w przydomowych kompostownikach.

 

Do pojemnika czarnego wrzucamy odpady pozostałe po segregacji w tym m.in.:

·                zatłuszczone opakowania pergaminowe, pergaminowo-foliowe np. po smalcu, maśle, margarynie,

·                pampersy  i podkładki,  chusteczki higieniczne,    ręczniki  papierowe, serwetki, waciki,

·                filtry z odkurzacza,

·                zużytą, zniszczoną, zabrudzoną odzież i buty,

·                zmiotki,

·                opakowania po farbach, lakierach,

·                aerozole.

  Uwaga. Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 7.00, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi,  którą  jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady  to nie dalej niż 15 m  od jej  osi.

  Uwagi lub pytania dotyczące odbioru odpadów komunalnych mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Serwis Sp. z o.o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka

Tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obsługi Klienta 

 

Terminy opłat

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących terminach:

·                za styczeń, luty – do dnia 15 marca danego roku;

·                za marzec, kwiecień -  do dnia 15 maja danego roku;

·                za maj, czerwiec, lipiec, sierpień -  do dnia 15 września danego roku;

·                za wrzesień, październik -  do dnia 15 listopada danego roku;

·                za listopad, grudzień – do dnia 31 grudnia danego roku.

 

 

Załączniki: