Aktualności

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 rok

  Realizując uchwałę Nr XV/137/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki informuję, że  wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na dane sołectwo w Gminie Bedlno na 2021 rok, wyliczona na  podstawie algorytmu zawartego w art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z  2014  r. poz. 301) wynosi:

L.p.

Nazwa sołectwa

Kwota

Funduszu soleckiego

przypadająca na 2021 r.

1

Annetów

17 153,96 zł

2

Antoniew

13 079,89 zł

3

Bedlno Parcel

18 054,54 zł

4

Bedlno Wieś

20 413,21 zł

5

Dębowa Góra

15 481,45 zł

6

Ernestynów

15 052,60 zł

7

Florianów

12 908,35 zł

8

Garbów

14 194,90 zł

9

Głuchów

14 709,52 zł

10

Gosławice

12 951,24 zł

11

Groszki

11 836,23 zł

12

Janów

16 725,11 zł

13

Jaroszówka

10 421,03 zł

14

Józefów

11 493,15 zł

15

Kamilew

10 978,53 zł

16

Kazimierek

10 421,03 zł

17

Konstantynów

13 637,40 zł

18

Kręcieszki

14 109,13 zł

19

Mateuszew

12 779,70 zł

20

Orłów – Kolonia

14 537,98 zł

21

Orłów – Parcel

12 693,93 zł

22

Pniewo

35 251,39 zł

23

Potok

10 120,84 zł

24

Plecka Dąbrowa

19 855,71 zł

25

Stanisławice

13 251,43 zł

26

Stradzew

13 037,01 zł

27

Szewce Nadolne

12 307,97 zł

28

Szewce Owsiane

12 779,70 zł

29

Szewce Walentyna

14 194,90 zł

30

Waliszew

12 050,66 zł

31

Wewiórz

11 922,00 zł

32

Wojszyce Parcel

21 699,76 zł

33

Wojszyce Kolonia

14 066,25 zł

34

Wola Kałkowa

14 537,98 zł

35

Wyrów

12 436,62 zł

36

Załusin

15 567,22 zł

37

Zleszyn

13 680,28 zł

38

Zosinów

12 307,97 zł

39

Żeronice

14  838,18 zł

Razem wysokość funduszu sołeckiego

567.538,75

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim, Wójt, w terminie do dnia 31 lipca 2020 roku przekazuje sołtysom   informację o wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo w 2021 roku.

Warunkiem korzystania przez sołectwo w 2021 roku ze środków stanowiących fundusz sołecki, jest złożenie przez sołtysa do Wójta Gminy Bedlno stosownego wniosku sołectwa w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 roku.

Wniosek sołectwa musi zostać uchwalony przez Zebranie Wiejskie, zwołane w celu wskazania przedsięwzięć do  realizacji w  2021 roku wraz z ich zakresem i  określeniem prognozy kwoty wydatków (ustawa o funduszu sołeckim art.5 ust. 1 – 4).

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

Data Opublikowania: 20/08/2020

Czytaj więcej

PRZYZNANE GRANTY SOŁECKIE 2020

  PRZYZNANE GRANTY SOŁECKIE  NA TERENIE GMINY BEDLNO W 2020 ROKU

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyznał granty sołeckie dla projektów w sołectwach z terenu województwa łódzkiego.
W tym roku z przyznanych dotacji skorzystają trzy sołectwa z naszej gminy: Groszki, Orłów – Kolonia, Szewce Nadolne.


  W sołectwie Groszki realizowane zostanie zadanie pn. „Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Groszki” realizacja zadania polegać będzie na
wykonaniu prac związanych z przygotowaniem i wyrównaniem terenu pod montaż urządzeń siłowni zewnętrznej   oraz montażem urządzeń siłowni zewnętrznej tj. orbit rek, rowerek, biegacz, prasa nożna „N”, wyciskanie siedząc.

W sołectwie Orłów – Kolonia realizowane zostanie zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłów-Kolonia” realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz na instalacji ogrzewania (piec wolnostojący) świetlicy.

W sołectwie Szewce Nadolne realizowane zostanie zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce Nadolne” realizacja zadania polegać będzie na   pracach remontowych w pomieszczeniach kuchenno – gospodarczych.

Każde z sołectw zadeklarowało wkład własny pieniężny oraz czynny w postaci zaangażowania mieszkańców w realizację przedsięwzięć. Realizacja projektów odbędzie się w terminie 1 lipca – 15 listopada 2020 r.

 

 

W dniu 8 lipca 2020 r. Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński wręczył granty w wysokości po 10000,00 zł dla sołectw: Groszki, Orłów – Kolonia, Szewce Nadolne.

Data Opublikowania: 15/07/2020

Czytaj więcej

ZREALIZOWANE GRANTY SOŁECKIE 2019

 

ZREALIZOWANE GRANTY SOŁECKIE
NA TERENIE GMINY BEDLNO W 2019 ROKU

W 2019 roku na terenie Gminy Bedlno zrealizowano ze środków budżetu Samorządowego Województwa Łódzkiego trzy zadania w ramach pomocy finansowej udzielnej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych.

Granty sołeckie otrzymały: Sołectwo Głuchów, Sołectwo Stanisławice, Sołectwo Załusin.

SOŁECTWO GŁUCHÓW

Sołectwo Głuchów   zrealizowało zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce”. Realizacja projektu polegała na wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku, malowaniu ścian zewnętrznych, wykończeniu części dachu i ścian wewnątrz obiektu. Remont elewacji poprawił wizerunek obiektu. Przyciągnął lokalną społeczność zachęcił do wspólnego działania i integracji.

Dzięki wykonaniu prac remontowych świetlicy znacznie poprawiła się funkcjonalność budynku co przełożyło się na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, poprawiła się możliwości wspólnego spotykania się, nawiązywania kontaktów, kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów, rozwoju kulturalnego i rozwoju własnych zainteresowań.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 16  000,00 zł

Wysokość przyznanej dotacji celowej: 10  000,00 zł

 

SOŁECTWO STANISŁAWICE

Sołectwo Stanisławice zrealizowało zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stanisławice”. Realizacja projektu polegał na wymianie podłogi oraz na instalacji ogrzewania świetlicy. Świetlica miała starą podłogę i nie była wyposażona w system ogrzewania co uniemożliwiało korzystanie z niej w czasie, kiedy temperatury są niesprzyjające. Dzięki wykonaniu nowej podłogi i zamontowaniu ogrzewania znacznie poprawiła się funkcjonalność budynku co przełożyło się na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, poprawiła się możliwości wspólnego spotykania się, nawiązywania kontaktów, kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów, rozwoju kulturalnego i rozwoju własnych zainteresowań. Remont świetlicy umożliwi organizowanie szkoleń i pokazów dla miejscowej społeczności nie tylko w czasie letnim.

Całkowity koszt realizacji projektu: 13  580,00 zł

Wysokość przyznanej dotacji celowej: 10  000,00 zł

 

SOŁECTWO ZAŁUSIN

Sołectwo   Załusin zrealizowało zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Załusin”. Realizacja projektu polegała na wymianie podłogi. Świetlica miała starą, zniszczoną podłogę. Wykonanie nowej podłogi znacznie poprawiło funkcjonalność budynku co przełożyło się na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, poprawiła się możliwość wspólnego spotykania się, nawiązywania kontaktów, kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów, rozwoju kulturalnego i rozwoju własnych zainteresowań. Remont świetlicy umożliwi organizowanie szkoleń i pokazów dla miejscowej społeczności. Działająca tam Ochotnicza Straż Pożarna będzie mogła organizować pokazy, zbiórki i szkolenia dla młodzieży i dorosłych a także zaszczepienie chęci ratowania życia ludzkiego u dzieci.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 13  000,00 zł

Wysokość przyznanej dotacji celowej: 10  000,00 zł

Data Opublikowania: 15/07/2020

Czytaj więcej

PRZYZNANE GRANTY SOŁECKIE 2019

  GRANTY SOŁECKIE 

DLA GMINY BEDLNO W 2019 ROKU\

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyznał granty sołeckie dla projektów w sołectwach z terenu województwa łódzkiego.
W tym roku z przyznanych dotacji skorzystają trzy sołectwa z naszej gminy: Głuchów, Stanisławice i Załusin.
A

                 
W sołectwie Głuchów realizowane zostanie zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej  w miejscowości Tomczyce”. Realizacja projektu polegać będzie na wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku, malowaniu ścian zewnętrznych, wykończeniu części dachu i ścian wewnątrz obiektu.


W sołectwie Stanisławice realizowane zostanie zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stanisławice”. Realizacja projektu polegać będzie na wymianie podłogi oraz na instalacji ogrzewania świetlicy.


W sołectwie Załusin realizowane zostanie zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Załusin”. Realizacja projektu polegać będzie na wymianie podłogi.

Każde z sołectw zadeklarowało wkład własny pieniężny oraz czynny w postaci zaangażowania mieszkańców w realizację przedsięwzięć. Realizacja projektów odbędzie się w terminie 1 lipca – 15 listopada 2019 r.

 

W dniu 22 lipca 2019 r. Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński  wręczył granty w wysokości po 10  000,00 zł dla sołectwa: Głuchów, Stanisławice  i Załusin

Data Opublikowania: 14/07/2020

Czytaj więcej