Aktualności

Projekt „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno na lata 2012-2032”.

 

Bedlno, dnia 3.10.2012 r.


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BEDLNO

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno na lata 2012-2032”

 

Data Opublikowania: 03/10/2012

Czytaj więcej

KONKURS PLASTYCZNY „ZWIERZĘTA NASZYCH LASÓW”.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BEDLNIE
GMINNY OŚRODEK KULTURY W BEDLNIE

 

ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY

ZWIERZĘTA NASZYCH LASÓW”

Regulamin konkursu.

1.  Konkurs jest przeznaczony dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych z terenu gminy Bedlno

2. W ramach konkursu należy wykonać rysunki na temat : „Zwierzęta naszych lasów”, tzn. narysować jedno lub kilka zwierząt, które możemy spotkać w naszych lasach.

3. Na konkurs należy złożyć prace indywidualne.

4. Rysunki na arkuszu wielkości A-4 można wykonać techniką dowolną, z wyłączeniem technik przestrzennych.

5. Każdy rysunek należy opisać w następujący sposób:

  • Imię i nazwisko dziecka
  • Nazwa szkoły lub przedszkola oraz adres
  • Wiek dziecka lub klasa, do której uczęszcza
  • Imię i nazwisko opiekuna

6. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 12.10.2012r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bedlnie lub w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie.   Prace dostarczone zbiorowo przez szkoły powinny mieć załączoną listę autorów prac z oznaczoną grupą wiekową  i opiekunem.

7. Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych:

  • Przedszkolaki 3-4 letnie
  • Przedszkolaki 5-6 letnie ( kl. 0)
  • Uczniowie klas I – II SP
  • Uczniowie klas III-IV SP 

8. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe .

9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 24 października 2012r., o wynikach uczestnicy zostaną poinformowani podczas Konkursu Recytatorskiego pt. „Przyroda w poezji – zwierzęta naszych lasów” w dniu 25 października 2012r.

10. Informacja o konkursie znajduje się również   na stronie internetowej gminy Bedlno http://www.bedlno.pl

11. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu
24  282 17 51; 24  282 10 36.

12. Prace konkursowe są własnością organizatorów.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) do celów informowania o zwycięzcach konkursu przez organizatora

 

Zapraszamy do udziału!

 

Data Opublikowania: 24/09/2012

Czytaj więcej

Spotakanie autorskie z Marcinem Pałaszem.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BEDLNIE
GMINNY OŚRODEK KULTURY W BEDLNIE

zapraszają

Uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu gminy Bedlno

i wszystkich zainteresowanych

na SPOTKANIE AUTORSKIE

z

MARCINEM PAŁASZEM

które odbędzie się na sali GOK w Bedlnie

25 września 2012 r. o godz. 12.00

Marcin Pałasz autor polski pisarz dla dzieci i młodzieży, autor słuchowisk. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Dwukrotny laureat wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Kornela Makuszyńskiego. Współpracuje z wydawnictwami Ezop (wydawnictwo), Nasza Księgarnia, Akapit Press (wydawnictwo) i W.A.B.. Jest autorem m.in. Bardzo Dzikie Historie, Heca nie z tej Ziemi , Zwłokopolscy. Oprócz pisarstwa, zawodowo związany jest ze światem reklamy.

 


 

Data Opublikowania: 24/09/2012

Czytaj więcej

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Data Opublikowania: 06/09/2012

Czytaj więcej

100 LAT OSP WOLA KAŁKOWA - ZAPROSZENIE NA FESTYN STRAŻACKI

W dniu 5 sierpnia w Woli Kałkowej odbędzie się Festyn Strażacki z okazji stulecia tamtejszej jednostki Straży Pożarnej.

Serdecznie zapraszamy.

Data Opublikowania: 03/08/2012

Czytaj więcej

Ambrożego, Florentyny, Gawła