Aktualności

Kampania społeczna "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina"

Ruszyła kolejna edycja kampanii społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina". Kampania skierowana jest do osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Kampania ma na celu podniesienie poziomu świadomości pacjentów w kwestii przysługujących im praw, w tym informacji i pomocy wyspecjalizowanych instytucji.

Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.  Więcej informacji pod: Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

Data Opublikowania: 07/11/2016

Czytaj więcej

Zapraszam mieszkańców Gminy na spotkanie ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich

Bedlno, dn. 28 października 2016 r.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno,

 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców Gminy na spotkanie ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich organizowane w ramach   tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego. Spotkanie zaplanowane jest na dzień 7 listopada 2016r. (tj. poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie w godz. 12:30 – 15:00.   Spotkanie ma odbywać się na zasadzie indywidualnych konsultacji. 

Osoby zainteresowane mają możliwość umówienia godziny wizyty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łowiczu pod numerem telefonu: 46  837 52 67 lub wysłaniu zgłoszenia na adres e-mail LPILowicz@lodzkie.pl.

 

Szczegółowe informacje o spotkaniu uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Bedlno (sekretariat, pokój nr 14, I piętro), na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej pod adresem www.bedlno.pl .

 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców do skorzystania   z konsultacji i pozyskania interesujących Państwa informacji z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

 

 

WÓJT GMINY BEDLNO

/-/mgr inż. Krzysztof Kołach

 

 

Data Opublikowania: 02/11/2016

Czytaj więcej

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ

      Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.04.2018
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Cel projektu:
Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród grupy docelowej 50 osób po 29 roku życia bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z województwa łódzkiego, w tym w szczególności mieszkańców powiatów o niskim poziomie przedsiębiorczości.
Cele szczegółowe projektu:
1. rekrutacja obejmująca m.in. diagnozę predyspozycji 90 kandydatów/ek w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i rozmowy kwalifikacyjne
z Komisją Rekrutacyjną.
2. wsparcie szkoleniowo-doradcze dotyczące podstaw prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomocy w przygotowaniu biznesplanu wraz z wnioskiem
o udzielenie środków (w tym finansowego wsparcia pomostowego) na uruchomienie działalności gospodarczej dla 50 uczestników/czek projektu.
3. przyznanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej dla
40 uczestników/czek projektu wraz z finansowym wsparciem pomostowym oraz zindywidualizowane wsparcie szkoleniowo-doradcze na etapie prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 uczestników/czek projektu. Przewidywany termin wypłaty dotacji to marzec/kwiecień 2017 roku.
Co zrobić, aby przystąpić do projektu:
1. Zapoznać się z regulaminem rekrutacji
2. Pobrać i wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny
3. Wydrukować, podpisać i wysłać formularz rekrutacyjny na adres:
Fundacja AKME, ul. Naramowicka 172, 61-611 Poznań
4. Oczekiwać na kontakt ze strony biura projektu.

Szczegóły odnośnie rekrutacji i realizacji na stronie http://fundacja-akme.pl/przedsiebiorczosc-twoja-szansa/.

Znalezione obrazy dla zapytania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Data Opublikowania: 28/10/2016

Czytaj więcej

Mocni w Biznesie 2016

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2016” jest uhonorowaniem przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek województwa oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw. To także wyróżnienie dla podmiotów, które dzięki przyznanym dotacjom unijnym, tworzą innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę w regionie łódzkim. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa w załączeniu.

Zapraszamy firmy do zgłaszania swoich kandydatur w kategoriach:

 
Nagroda dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na rynku województwa łódzkiego oraz wykazały się największą dynamiką eksportu w ostatnich 3 latach.
 

Nagroda dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku województwa łódzkiego nie dłużej niż 3 lata oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną.

REGULAMIN NAGRODY GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „MOCNI W BIZNESIE 2016” – do pobrania

 

 www.mocniwbiznesie.pl

Osoby do kontaktu:

 

Data Opublikowania: 24/10/2016

Czytaj więcej