Aktualności

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+

Zakres:
- podstawowa obsługa komputera i Internetu, wniosek elektroniczny, Zintegrowany Informator Pacjenta, e-Pity etc.
- udział w minikonferencji z ciekawymi gośćmi i interesującymi prelegentami w miesiącach czerwcu i listopadzie 2017 r.


Terminy szkoleń:
I grupa - 01,08,15,22 lutego lista zamykana 31.01.2017 r.

II grupa - 02,09,16,23 marca lista zamykana 28.02.2017 r.

III grupa - 05,12,19,26 kwietnia lista zamykana 31.03.2017 r.

IV grupa - 10,17,24,31 maja lista zamykana 30.04.2017 r.

V grupa - 07,14,21,28 czerwca lista zamykana 31.05.2017 r.

VI grupa - 07,14,21,28 września lista zamykana 31.08.2017 r.

VII grupa - 02,09,16,23 października lista zamykana 30.09.2017 r.

VIII grupa - 08,15,22.29 listopada lista zamykana 31.10.2017 r.


Liczba miejsc: maksymalnie 10 na daną grupę
Dodatkowo zostanie utworzona Lista rezerwowa
Nabór uczestników odbywa się w sposób ciągły


Miejsce szkolenia: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Czas trwania szkolenia: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą.
Adresaci szkolenia: mieszkańcy Województwa Łódzkiego 45+, którzy pragną stać się „Ucyfrowieni”.
Każdy uczestnik szkoleń otrzyma prestiżowy dyplom Marszałka Województwa Łódzkiego!
W celu dokonania zapisu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Departament Cyfryzacji,
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego, tel 42 291 98 94

Data Opublikowania: 15/12/2016

Czytaj więcej

Bezpłatne badania dla rolników.

Bedlno, dnia 13 grudnia 2016r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno,

 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych Mieszkańców Gminy do skorzystania z bezpłatnych przesiewowych badań zdrowotnych dla rolników. Badania wykonywane będą w ramach Programu Ogólnopolskich Przesiewowych Badań Zdrowotnych dla rolników, ich rodzin, emerytów i rencistów objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznym.

W badaniach może wziąć udział osoba, która ukończyła 18 rok życia i jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Badania będą wykonywane w dniu 27 i 29 grudnia 2016r. w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie przy ul. Wyszyńskiego 13.

 

Warunkiem przystąpienia do badań jest zgłoszenie osobiste lub telefoniczne (pod numer tel. 24  282 17 65, 24  282 17 65) chęci udziału w w/w badaniach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia do godz. 12:00 i podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru telefonu kontaktowego. Przystępując do badań należy pamiętać o tym, aby być na czczo, lub 4-5 godzin po jedzeniu.

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bedlnie, tel. 24  282 17 64, 24  282 17 65 lub bezpośrednio z koordynatorem programu Panią Jolantą Michalską, tel. 516  180  959.

W załączeniu przedstawiam Państwu informacje otrzymane od organizatorów programu.

 

Zapraszam i zachęcam do udziału w badaniach.

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Bedlno

/-/ mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Data Opublikowania: 13/12/2016

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie poświęcone Narodowemu Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Pana Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Pana Zbigniewa Rau – Wojewody Łódzkiego, mam zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie poświęcone Narodowemu Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

W spotkaniu  weźmie udział reprezentant Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który przedstawi założenia Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Termin i miejsce: 15 grudnia 2016 roku w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, sala 116 A, ul. Piotrkowska 4, Łódź, w godz. 11.00 - 13.30.

 

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Zaproszenie znajdą Państwo w załączniku.

Z wyrazami szacunku,

 

Ilona Balcerczyk

Pełnomocnik Wojewody ds. Społeczeństwa Obywatelskiego
Zastępca Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfikacji
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź
tel. 42 664-16-22
ilona.balcerczyk@lodz.uw.gov.pl

Data Opublikowania: 09/12/2016

Czytaj więcej

Siłownia w Gminnym Osrodku Kultury w Bedlnie - terminarz na miesiąc grudzień 2016 roku

Siłownia nieczynna w dniach

  • 9 grudnia
  • 15 grudnia
  • 16 grudnia
  • 21 grudnia
  • 23 grudnia
  • 29 grudnia

 

 

 

 

Data Opublikowania: 07/12/2016

Czytaj więcej

Dyrektorzy oddziałów ZUS wybrani

Znani już są wszyscy 43 dyrektorzy oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród nich są osoby, które potwierdziły swoje kompetencje i będą kontynuować kierowanie oddziałem. Duża grupa nowych dyrektorów pochodzi z awansu wewnątrz ZUS. Wszyscy będą oficjalnie powołani na swoje stanowiska z końcem listopada.

Po zakończeniu całego procesu konkursowego, na który składał się test wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, sprawdzian kwalifikacji kierowniczych oraz rozmowa z komisją rekrutacyjną i finalnie z prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyłonionych zostało 30 dyrektorów oddziału. Na pozostałe 13 stanowisk powołani zostaną pełniący obowiązki, gdyż nie wyłoniono kandydatów, którzy spełnialiby stawiane przez zarząd Zakładu wymogi. Nadal swoje obowiązki sprawować będzie 14 dyrektorów, którzy w konkursie potwierdzili wysokie kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Spośród nowych dyrektorów aż 13 to osoby z wewnątrz ZUS, które dotychczas zajmowały niższe stanowiska, w tym zastępców dyrektorów, czy naczelników wydziałów, a które wykazały się w konkursie dużą wiedzą i kompetencjami kierowniczymi. Natomiast 7 osób, które obejmie stanowiska dyrektorskie to kandydaci spoza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w większości pracownicy samorządów oraz centralnych i lokalnych instytucji publicznych. W oddziałach, w których stanowiska dyrektorskie obejmą pełniący obowiązki zostanie ogłoszony konkurs. Oficjalne powołanie z rąk prezes ZUS, nowi dyrektorzy odbiorą 30 listopada w centrali Zakładu. Swoje stanowiska obejmą zaś z 1 grudnia.

Konkurs na Dyrektora I Oddziału ZUS w Łodzi wygrała Romana Mierzejewska, która dotychczas przez wiele lat związana była z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA. Pracę w  PZU rozpoczęła w 1984 r. na stanowisku Inspektora   i zakończyła w 2016 r. na stanowisku Dyrektora Centrum Operacji. W międzyczasie pełniła też funkcję Głównego Księgowego oraz Dyrektora Obsługi Sprzedaży. Brała udział w projektach i pracach mających na celu usprawnienie struktury organizacyjnej w firmie po wdrożeniu nowego systemu informatycznego, w pracach restrukturyzacyjnych, projekcie automatyzacji rozliczania płatności i wielu innych. Ukończyła Uniwersytet Łódzki, specjalność
  - Ekonomika i organizacja obrotu i usług,   studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i zarządzania finansowego oraz w zakresie Socjologii Stosowanej w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. Przeszła szereg kursów i szkoleń z zakresu zarządzania procesami, pracownikami i in. Preferuje aktywne spędzanie czasu wolnego, jeździ na nartach, rowerze, uprawia fitness, gra w badmintona. Z przyjemnością czyta książki, chodzi do kina i do teatru.

Monika Kiełczyńska

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

woj. łódzkiego

 

Data Opublikowania: 30/11/2016

Czytaj więcej