Aktualności

Raport o stanie ostrzeżeń dla woj. łódzkiego

  • Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
  • Obszar (w nawiasie numer  ostrzeżenia dla powiatu)  powiaty: bełchatowski(51), brzeziński(55), łaski(53), łódzki wschodni(56), Łódź(56), opoczyński(55), pabianicki(55), pajęczański(51), piotrkowski(55), Piotrków Trybunalski(55),  radomszczański(52), rawski(56), sieradzki(52), Skierniewice(57), skierniewicki(57),  tomaszowski(56), wieluński(51), wieruszowski(49), zduńskowolski(52)
  • Ważność od godz. 16:00 dnia 02.07.2020 do godz. 23:00 dnia 02.07.2020
  • Prawdopodobieństwo 90%
  • Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do  40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Data Opublikowania: 02/07/2020

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Obwieszczenie dotyczy „Budowa gazociągu  DN 1000 Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka stanowiącego część gazociągu Gustorzyn – Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawskopomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego”.
 

Data Opublikowania: 02/07/2020

Czytaj więcej

Uwaga przerwa w dostawie wody

Gmina Bedlno informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu  w SUW Pniewo w dn. 3 lipca 2020r. (piątek) wystąpi  przerwa w dostawie wody:  od godziny 8.00 do godziny 13.00.

Przepraszamy za utrudnienia.

Data Opublikowania: 01/07/2020

Czytaj więcej

Informacja dla Wyborców!

  Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do  głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub  od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

Data Opublikowania: 30/06/2020

Czytaj więcej

INFORMACJA w sprawie sposobu zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

    Informuję, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, dokonane do dnia 16 czerwca 2020 r. dotyczy także głosowania w tzw. II turze wyborów. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Bedlno:

1. ustnie;

2. pisemnie;

3. w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowaniakorespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce) najpóźniej:

- do dnia 30 czerwca 2020 r.;

  do dnia 7 lipca 2020 r., jeśli wyborca podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

- do dnia 10 lipca 2020 r., jeśli wyborca rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po dniu 7 lipca 2020 r. Zgłoszenia przyjmują, z upoważnienia Wójta Gminy Bedlno , pracownicy Urzędu Gminy Bedlnow godzinach pracy Urzędu tj poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30.

  Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail). Ponadto wyborca niepełnosprawny może w zgłoszeniu zażądać:

- dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a;

- dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu. (do pobrania druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego) Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie zawierało powyższych danych, wyborca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od wezwania dokonanego telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Data Opublikowania: 30/06/2020

Czytaj więcej