Aktualności

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego 04.05.2017-02.06.2017- wersja *.pdf

Data Opublikowania: 04/05/2017

Czytaj więcej

Bezpłatne szkolenia dla Przedsiębiorców na Uniwersytecie Łódzkim

 

 

 

 

Bedlno, dnia 27 kwietnia 2017r.

Szanowni Przedsiębiorcy,

Pragnę zachęcić Państwa do zapoznania się z załączoną prezentacją o realizowanych przez Uniwersytet Łódzki certyfikowanych, bezpłatnych szkoleniach dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanych według nowatorskiej formuły. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferta jest bardzo atrakcyjna.

Szkolenia STAY realizowane są w ramach trzech Akademii:

·                Akademii Kompetencji Menedżerskich (AKM), adresowanej do menedżerów
i właścicieli MMŚP, 

·                Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi (AZZL), adresowanej do zatrudnionych w MMŚP pracowników zajmujących się sprawami pracowniczymi,

·                Akademii 50+ (A50+), adresowanej do pracowników w  wieku 50+ zatrudnionych w MMŚP.

Szkolenia prowadzone będą w weekendy - w sobotę i niedzielę (4 zjazdy - łącznie 8 dni szkoleniowych dla każdej z grup wymienionych powyżej w godz.: 8:30 - 17:30),
w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO - Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego. Organizator zapewnia bezpłatne noclegi ze śniadaniem (Uczestnikom spoza Łodzi) oraz wyżywienie - obiad i przerwę kawową dla wszystkich Uczestników.


Niniejsze wsparcie szkoleniowe nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis.
Pracownicy MMŚP i ich właściciele z  własnej inicjatywy zgłaszają swój udział w  szkoleniach. Formalności ograniczone są do niezbędnego minimum.

 

Zachęcam do skorzystania z jednego z nielicznych już w Polsce szkoleń w pełni finansowanych ze  środków publicznych.

Więcej informacji o inicjatywie i szkoleniach na stronie WWW projektu: www.stay.uni.lodz.pl 

 

WÓJT GMINY BEDLNO

/-/ mgr inż. KRZYSZTOF KOŁACH

 

Data Opublikowania: 27/04/2017

Czytaj więcej

Informacja o godzinach pracy biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kutnie

Godziny pracy Biura Powiatowego

w dniach 24.04.2017- 15.05.2017r.:

 

 

 

 

·                24 kwietnia – 28 kwietnia – czynne 7:30-18:00

·                2 maja – czynne 6:00-15:30

·                4 maja – 5 maja –czynne 6:00-20:00

·                8 maja - 12 maja – czynne 6:00-20:00

·                13 maja (SOBOTA) –czynne 6:00-20:00

·                15 maja (poniedziałek-ostatni dzień składania wniosków bez pomniejszeń) – 6:00-20:00

 

Data Opublikowania: 25/04/2017

Czytaj więcej