Aktualności

Rolniku nie truj pszczół

Stosowanie środków ochrony roślin niesie ze sobą wiele zagrożeń dla owadów zapylających, w tym dla pszczół miodnych. W praktyce ich stosowania popełnianych jest wiele błędów, np. niezachowanie ostrożności, nieodpowiednia pora oprysku (w trakcie lotów pszczół) i w czasie pełni kwitnienia rośliny, dawkowanie większe niż jest to zalecane przez producenta, stosowanie kilku preparatów w jednym oprysku czy wybieranie bardziej toksycznych. W tym kontekście konieczne staje się podejmowanie działań służących ochronie owadów zapylających i kreowania postaw przyjaznych pszczołom.

Data Opublikowania: 20/03/2017

Czytaj więcej

Rusza II edycja Konkursu Drzewo Pokoleń

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu Drzewo Pokoleń, który w tym roku odbywa się w ramach IV Łódzkich Senioraliów. Celem konkursu jest promocja najciekawszych projektów i inicjatyw poświęconych tematyce prosenioralnej, wymiana dobrych praktyk i integracja podmiotów, które przyczyniają się do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów.

 

Społeczeństwo naszego kraju staje obecnie przed wyzwaniami wynikającymi z dynamicznych zmian w strukturze demograficznej ludności. W nadchodzących latach prognozowany jest systematyczny wzrost odsetka liczby osób w wieku 60+ - w 2035 r. ma on wynieść 30%. Starzenie się społeczeństwa wymaga działań obejmujących niemal wszystkie dziedziny życia. W związku z tym, innowacje polegające na dostarczaniu produktów, usług i rozwiązań przyczyniających się do poprawy warunków i jakości życia seniorów, a także wszelkie inicjatywy w obszarze „healthy ageing”, są dziś niezwykle istotne.

 

Mając na uwadze potrzebę dalszej integracji projektów i działań poświęconych zdrowemu starzeniu się podjęliśmy decyzję, aby nie tylko kontynuować, ale także rozwijać ideę Konkursu Drzewo Pokoleń. Ubiegłoroczna, pierwsza edycja spotkała się z niezwykle entuzjastycznym odbiorem i potwierdziła zapotrzebowanie na organizację tego typu inicjatyw. W tym roku konkurs organizowany jest wspólnie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Miasto Łódź i stanowi integralną część Łódzkich Senioraliów.

 

 

 

Informacje o Konkursie Drzewo Pokoleń - www.drzewopokolen.umed.pl

Informacje o „IV Łódzkich Senioraliach” - www.seniorzy.uml.lodz.pl

 

Więcej informacji.

Data Opublikowania: 20/03/2017

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 10/03/2017

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

 

ZARZĄDZENIE Nr 15 /2017  WÓJTA GMINY BEDLNO
z dnia 08 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zmiany KIERUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY BEDLNO ZWANYCH „STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY BEDLNO NA LATA 2015 – 2025”

 

 

Data Opublikowania: 08/03/2017

Czytaj więcej