Aktualności

Karta Seniora Województwa Łódzkiego

Uchwałą nr XLIV/544/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 roku został przyjęty program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą    „Karta Seniora Województwa Łódzkiego".

Celem wprowadzenia Karty Seniora jest: promowanie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów; wzmocnienie kondycji finansowej seniorów; zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji , sportu i innych na terenie województwa łódzkiego; umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia ,które oferują instytucje oraz przedsiębiorcy. Karta wydawana jest bezpłatnie i jest bezterminowa.

Aby otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego należy tylko złożyć wniosek do Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91 – 302 Łódź. Wniosek o wydanie karty można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bedlnie ,lub na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi:  zakładka Seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego /Wnioski i inne dokumenty

Więcej informacji  na temat Karty Seniora można uzyskać na stronie internetowej www.rcpslodz.pl  lub pod numerem telefonu ( 42) 203- 48- 78 .

Data Opublikowania: 15/02/2018

Czytaj więcej

Jednolity Plik Kontrolny

Szanowni Państwo,

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie uprzejmie informuje, że:

w soboty  17 i 24 lutego 2018 r. w godzinach od 9:00 do 13:00, tel. 24 355 65 04

oraz od 14 do 23 lutego 2018 r. w godz. od 07:30 do 15:30, w poniedziałek 19 lutego w godz. od  7:30 do 18:00, nasi pracownicy będą pełnić dyżury w siedzibie Urzędu – Kutno, ul. Troczewskiego 12, Sala Obsługi Bezpośredniej (parter), pok. 205 i 211, tel. 24 355 65 04, 24 355 62 05, 24 355 62 11 w trakcie których udzielać będą ogólnej informacji w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego,  wysyłki JPK_VAT oraz aplikacji e-mikrofirma. Potwierdzą także Profil Zaufany.

 

Zapraszamy serdecznie

     

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie

Franciszek Boguszewski

Data Opublikowania: 13/02/2018

Czytaj więcej

Siłownia w Gminnym Osrodku Kultury w Bedlnie - informacja

 

Siłownia w dniach od 26.01 - 09.02 będzie nieczynna, a od 12 lutego będzie czynna w godzinach od 7.30 do 15.30.

Data Opublikowania: 25/01/2018

Czytaj więcej