Aktualności

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi Inspektorat w Kutnie Zaprasza na bezpłatne szkolenie

 

 

 

 

1. Funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych ZUS,

2. Emerytura z systemu zreformowanego – sposób obliczania i zmiany od 1.10.2017 r.,

3. Zasady Ustalania Kapitału Początkowego,

4. Funkcjonalność kalkulatora emerytalnego.

 

03 lipca 2017r.

  w godz. 10:00 – 13:00

miejsce : Sala Konferencyjna przy ul. Barlickiego 15a w Żychlinie

 

W ramach szkolenia omówione zostaną tematy:

 

·                warunki przyznania prawa do emerytur według zasad zreformowanych,

·                wymagana dokumentacja do uzyskania emerytury,

·                informacja   dotycząca kapitału początkowego,

·                zasady wyliczenia emerytury za pomocą kalkulatora emerytalnego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,

·                możliwość założenia konta na PUE ZUS (wymagany dowód osobisty)

 

Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych.

 

 

Aleksandra Świerczyńska

Inspektor

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

I Oddział ZUS w Łodzi

Inspektorat w Kutnie

Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji

ul. Jagiełły 12, 99-300 Kutno

Tel. 24  253 99 44 do 47 wew 355

logoZUSnoweRozwiniecie

 

Data Opublikowania: 26/06/2017

Czytaj więcej

Zapraszamy na bezpłatną konferencję dla przedsiębiorców branży szkoleniowej. Spotkanie pt. „Łódzkie Usługi Rozwojowe 2017”.

Uprzejmie informujemy, iż Polska Izba Firm Szkoleniowych wraz z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. organizują bezpłatną konferencję dla przedsiębiorców branży szkoleniowej. Spotkanie pt. „Łódzkie Usługi Rozwojowe 2017” poświęcone będzie przedstawieniu bieżącej sytuacji na rynku usług rozwojowych, trendom w branży na najbliższe lata oraz zasadom dystrybucji środków z funduszy unijnych w ramach PSF.

Termin spotkania: 28 czerwca (środa) - od godziny 10.00

Miejsce spotkania: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, ul.  Narutowicza 34, Łódź

Więcej informacji o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie (link)

Podczas tego spotkania odbywać się będzie również Mobilny Punkt Rejestracji, w którym pracownicy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zarejestrują chętnego przedstawiciela firmy szkoleniowej w Bazie Usług Rozwojowych. Pomogą nie tylko w uzupełnieniu formularza rejestracyjnego tzw. Karty Podmiotu, ale dokonają również na miejscu weryfikacji danych przedstawianych przez firmę szkoleniową, co da możliwość uzyskania wpisu do BUR „od ręki”.

Instytucje zainteresowane wpisaniem do bazy podczas spotkania 28 czerwca br. w Łodzi prosimy, o uprzednie zgłoszenie się (niezależnie od zgłoszenia na samo spotkanie) na adres:.

mobilny_uslugirozwojowe@parp.gov.pl najpóźniej do 23.06.2017 r. Liczba miejsc ograniczona.

Jakie korzyści płyną dla Państwa z rejestracji w Bazie?

Baza Usług Rozwojowych jako internetowa wyszukiwarka zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje, zapewnia:

-                uczestnictwo w grupie najlepszych firm z branży – co wpłynie na wyższą konkurencyjność Państwa firmy,

-                  skorzystanie z możliwości profesjonalnej, efektywnej promocji i możliwość zwiększenia potencjalnej grupy klientów, co przełoży się na zwiększenie wpływów,

-                akredytację potwierdzoną przez prestiżową instytucję rządową, jaką jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

-              ułatwiony dostęp do oferty usług świadczonych przez Państwa firmę,

-                możliwość weryfikacji oczekiwań Państwa klientów, co pozwala na przygotowanie oferty usług zgodnie z ich oczekiwaniami,

-                  świadczenie usług z możliwością dofinansowania z funduszy europejskich, we wszystkich regionach Polski, w których działają PSF z rozstrzygniętymi konkursami na Operatora.

Już w czterech województwach -€“ dolnośląskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim mali i średni przedsiębiorcy szkolą swoich pracowników z dofinansowaniem unijnym.

 

 

Zapraszamy i pozdrawiamy!

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział Rozwoju Kadr w Regionie

 

Ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

Tel. 42  663 30 80 / fax 42  663 30 82

kadrywregionie@lodzkie.pl

 

1a

1b

1c            1d

stopka-zaglosuj


Data Opublikowania: 26/06/2017

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BEDLNO

  Bedlno, 20.06.2017r.

 


 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

 

 

W związku z koniecznością realizacji przez tut. Organ obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), polegających na znalezieniu gospodarstwa rolnego do umieszczenia w nim zwierząt gospodarskich czasowo odebranych właścicielowi (opiekunowi) lub bezdomnych zwierząt gospodarskich,

informuję, że

właściciele gospodarstw zainteresowani przyjęciem zwierząt gospodarskich proszeni są o pilne dokonanie zgłoszenia do Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bedlnie pok. Nr 28, tel. 24 2821761.

Gospodarstwo, które przyjmuje zwierzęta zobowiązane jest zapewnić zwierzętom właściwą opiekę.

W przypadku zwierząt czasowo odebranych, kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierząt obciążony zostanie dotychczasowy właściciel lub opiekun. Koszt opieki nad zwierzętami bezdomnymi ponosi Gmina.

Informuję, że przyjęcie do gospodarstwa zwierzęcia gospodarskiego o nieznanym statusie epizootycznym, będzie skutkowało wydaniem przez Inspekcję Weterynaryjną decyzji administracyjnej o zawieszeniu lub cofnięciu uznania stada za urzędowo wolne od chorób zakaźnych zwierząt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Opublikowania: 21/06/2017

Czytaj więcej

Siłownia zewnętrzna w Pleckiej Dąbrowie w ramach programu „Nestlé porusza Polskę” - głosownie tylko do 30 czerwca 2017 r

Szanowni Mieszkańcy,

 

Gmina w ramach akcji „Nestlé porusza Polskę” dokonała zgłoszenia na siłownię zewnętrzną. Lokalizacja siłowni to teren przy Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie. Zgłoszona lokalizacja została zakwalifikowana do następnego etapu tj. głosowania,  które trwać będzie do 30 czerwca 2017 r.

 

Szczęściu trzeba pomóc!!!

 

Nestlé wybuduje siłownię w tych lokalizacjach, które zdobędą najwięcej głosów. Dlatego Drodzy Mieszkańcy, mobilizujemy się i codziennie odwiedzamy stronę https://www.nestleporusza.pl


Po zarejestrowaniu i zalogowaniu na w/w stronie, jedna osoba będzie mogła każdego dnia trwania głosowania oddać 1 głos na Naszą lokalizację.  Zachęcamy do głosowania!!!

 

Wójt Gminy Bedlno

mgr inż Krzysztof Kołach


Znalezione obrazy dla zapytania Nestlé porusza Polskę” - głosuj na siłownię zewnętrzną

Data Opublikowania: 20/06/2017

Czytaj więcej