Aktualności

Nowe usługi dla przedsiębiorców

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.
Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon.

Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach.

Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.
Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem: 801 055 088

Załóż firmę przez telefon - Jak to działa?

W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy.
Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny.
Załóż
firme przez telefon
to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

Ministerstwo przypomina o ważnych obowiązkach
Celem nowych proaktywnych usług Ministerstwa Rozwoju jest aktywne informowanie przedsiębiorców.. W styczniu akcja obejmie firmy zajmujące się sprzedażą alkoholu i odbieraniem odpadów , które do końca miesiąca mają obowiązek złożenia sprawozdań.
Przedsiębiorcy uzyskają m.in. informacje o tym, jak wykonać wszystkie obowiązki drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu
biznes.gov.pl

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl
Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju.
Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających prowadzić i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.
Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl

Kontakt:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Gospodarki Elektronicznej
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00–507 Warszawa
tel.: 801 055 088
Chat: www.biznes.gov.pl/pomoc
FB: www.facebook.com/biznesgovpl
WWW: www.biznes.gov.pl

Data Opublikowania: 18/01/2017

Czytaj więcej

Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

Referat Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi w Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego organizuje Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, które odbędzie się 12 stycznia 2017 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, Łódź).

W trakcie forum przyjrzymy się planowanym na rok 2017 konkursom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z perspektywy organizacji pozarządowej. Zapoznamy się z doświadczeniami z realizacji projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich. Zastanowimy się wspólnie z członkami Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego nad rolą i funkcjonowaniem rad działalności pożytku publicznego. Zgłębimy temat partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres monika.polak@lodzkie.pl do dnia 11 stycznia 2017 roku.

 

Data Opublikowania: 10/01/2017

Czytaj więcej

Siłownia w Gminnym Osrodku Kultury w Bedlnie - terminarz na miesiąc styczeń 2017 roku

SIŁOWNIA  NIECZYNNA  W  DNIACH

 

05  stycznia 2017 r.

27  stycznia 2017 r.

 

 

SIŁOWNIA    CZYNNA  W  DNIACH

 

17  stycznia 2017 r.    od godz. 14:00 -20:00

18  stycznia 2017 r.      od godz. 14:00 -20:00

19  stycznia 2017 r.      od godz. 14:00 -20:00

20  stycznia 2017 r.    od godz. 14:00 -20:00

23 stycznia 2017 r.      od godz. 14:00 -20:00

24  stycznia 2017 r.      od godz. 14:00 -20:00

25  stycznia 2017 r.    od godz. 14:00 -20:00

26  stycznia 2017 r.      od godz. 14:00 -20:00

 

 

Przepraszamy    za   utrudnienia

Data Opublikowania: 04/01/2017

Czytaj więcej

NOWE PERSPEKTYWY W WOJ. ŁÓDZKIM

PLUSK POLSKA sp. z  o. o. sp. k. - firma szkoleniowa z  bogatym doświadczeniem w  realizacji projektów i  organizacji szkoleń - informuje, że na obszarze województwa łódzkiego realizuje projekt pt.: „Nowe perspektywy w  woj. łódzkim!” skierowany do 80 osób (48 kobiet i  32 mężczyzn) powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i  bierne zawodowo) znajdujących się w  szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z  niepełnosprawnościami, osoby o  niskich kwalifikacjach), które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego (w rozumieniu przepisów KC).

Obraz na stronie ulotkaa5.jpg

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób pochodzących z  obszarów wiejskich woj. łódzkiego (zgodnie z  Degurba 3).
Biorąc pod uwagę trudną sytuację na lokalnym rynku pracy zwracamy się z  ogromną prośbą o  wsparcie procesu rekrutacji poprzez upowszechnianie informacji o  projekcie wśród osób bezrobotnych spełniających warunki uczestnictwa w  projekcie.
Informujemy, iż  rekrutacja już trwa – zaplanowana jest do 31.01.2017r.
Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie składające się z  4 następujących elementów pomocy:
- doradztwa zawodowego połączonego z  opracowaniem/aktualizacją IPD dla każdego UP;
- szkolenia zawodowego z  egzaminem zewnętrznym, dzięki któremu UP nabędą kwalifikacje lub kompetencje zgodne z  zapotrzebowaniem rynku pracy;
- stażu, dzięki któremu UP nabędą doświadczenie;
- pośrednictwa pracy, dzięki któremu nastąpi zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez UP;
Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Dla osób biorących udział w  projekcie zapewniamy:

  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały szkoleniowe,
  • profesjonalną kadrę trenerską,
  • stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu zawodowym,
  • catering podczas szkoleń zawodowych,
  • stypendium stażowe.

UDZIAŁ W  PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY, dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z  pracownikami biura projektu:
Biuro projektu: „Nowe perspektywy w  woj. łódzkim!” Ul. Gdańska 91/93, bud. D, piętro IV, pokój 43, 90-613 Łódź
Tel. +48 512 340 468 lub +48 504 092 727;
e-mail: szkolenia.lodz@plusk24.pl
www.noweperspektywy.plusk24.pl

Data Opublikowania: 03/01/2017

Czytaj więcej