Aktualności

Przedłużenie terminu składania wniosków w Budżecie Obywatelskim SWŁ

Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o  przedłużeniu terminu na  składanie wniosków w  drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego. Nowy termin na  składanie wniosków to  28 maja (poniedziałek). Wszystkie informacje znajdą Państwo na  www.bo.lodzkie.pl i  na  profilu https://www.facebook.com/BudzetObywatelskiLodzkie/

 
 

Trwa nabór wniosków do Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2019

Osiem milionów złotych - na taką kwotę opiewa drugi w historii Łódzkiego budżet obywatelski. Do 28 maja można zgłaszać projekty zadań na skalę całego województwa lub subregionalne. Głosowanie rozpocznie się w październiku. To wtedy mieszkańcy zdecydują, które zadania zostaną zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w 2019 roku.

 

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2019 to już druga edycja projektu, którego celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do współdecydowania o budżecie regionu i jego zadaniach. Chcemy dzięki niemu współpracować jeszcze bliżej, umocnić lokalne więzi, wzmocnić poczucie tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 milionowej społeczności Ziemi Łódzkiej - Po ubiegłorocznym, bardzo dobrym przyjęciu przez mieszkańców województwa pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, w której oddano ponad 100 tysięcy głosów na zadania o wartości 5 milionów złotych, będziemy konsekwentnie kontynuować tę inicjatywę. Dlatego na kolejną edycję, przeznaczyliśmy aż 8 milionów złotych, aby dzięki nim zrealizować jeszcze więcej pomysłów mieszkańców naszego regionu  - powiedział Witold Stępień, marszałek województwa.

Tak jak w ubiegłym roku, budżet obywatelski będzie podzielony na 5 subregionów, a dodatkowo wyodrębniliśmy kategorię zadań wojewódzkich. Przewidywana kwota dzielona będzie na pule dla poszczególnych subregionów według algorytmu uwzględniającego liczbę mieszkańców oraz powierzchnię. Proponowane zadania do realizacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy województwa zamieszkali na terenie subregionu, do którego zadanie zgłoszono. Może to być każda inicjatywa obywatelska o charakterze ponadlokalnym, która mieści się w granicach zadań i kompetencji samorządu województwa. Mogą to być projekty społeczne, prozdrowotne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne lub ekologiczne, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Do propozycji zadania zgłaszający zobowiązany jest dołączyć listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 50 mieszkańców. Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania subregionalnego nie będzie mogła być niższa niż 10 tys. zł, ani wyższa niż 300 tys. zł., natomiast wartość zadań wojewódzkich musi się mieścić w widełkach między 100 tys. zł a 500 tys. zł.

Zgłoszenie propozycji zadania można przesłać mailem, pocztą lub osobiście złożyć w Urzędzie Marszałkowskim. Projekty, które spełniać będą kryteria określone w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców województwa łódzkiego. Od strony organizacyjnej i finansowej za realizację zwycięskich projektów odpowiadać będzie Urząd Marszałkowski WŁ. Wszystkie informacje oraz wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego www.bo.lodzkie.pl.

Data Opublikowania: 15/05/2018

Czytaj więcej

Konsultacje publiczne projektu planu zagospodarowania województwa łódzkiego

 

 
W dniu 9 maja 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 677/18 przyjął projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i rozpoczął etap konsultacji społecznych, opiniowania i uzgadniania wymienionych dokumentów.

Załączniki:
  1. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
  2. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
  3. PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA – TOM I
  4. PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA – TOM II
  5. PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA – TOM III
  6. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Załączniki graficzne do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi – wysoka rozdzielczość

1 Osadnictwo uwarunkowania PW
2 Transport uwarunkowania PW
3 Infrastruktura uwarunkowania PW
4 Środowisko uwarunkowania PW
5
Kultura uwarunkowania PW
6
Turystyka uwarunkowania PW
7
Krajobraz uwarunkowania PW
8
Uwarunkowania zbiorcze PW
9
Osadnictwo kierunki PW
10
Transport kierunki PW
11
Infrastruktura kierunki PW
12
Środowisko kierunki PW
13
Kultura kierunki PW
14
Turystyka kierunki PW
15
Krajobraz kierunki PW
16
Istniejące struktury MOF
17
Plany rozwojowe samorządów lokalnych MOF
18
Transport MOF
19
Infrastruktura techniczna MOF
20
Dziedzictwo kulturowe MOF
21
Środowisko przyrodnicze MOF
22
Turystyka i rekreacja MOF
23
Metropolitalność MOF
24
Waloryzacja MOF
25
Kierunki rozwoju MOF
26
Kierunki rozwoju MOF ETAP I
27
Kierunki rozwoju MOF ETAP II
28
Kierunki rozwoju MOF ETAP III
 

Data Opublikowania: 14/05/2018

Czytaj więcej

Konkurs dla mieszkańców woj. łódzkiegopt. "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie łódzkim".

I edycja konkursu dla mieszkańców woj. łódzkiego

„Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie łódzkim”

 

Drodzy Mieszkańcy!

Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.

 

Forma pracy:

·                mapa + opis

·                tekst do dwóch stron A4, w formacie .doc lub .pdf

·                zdjęcia lub materiał filmowy (Twojego autorstwa)

 

Zasady:

1. Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców woj. łódzkiego w wieku od 15
do 115 lat
J

2. Proponowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w obrębie województwa łódzkiego.

3. Nie ograniczamy konkursu tylko do oficjalnie wyznaczonych szlaków rowerowych! Tematem Twojej pracy może być dowolna, ulubiona trasa J

4. Praca może być napisana w języku polskim lub angielskim.

 

SUMA NAGRÓD 1500 zł

I miejsce: 1000zł

II miejsce: 500 zł

 

Aby wziąć udział w konkursie wyślij swoją pracę na adres mailowy: konkurs@clicktrans.pl W temacie maila wpisz: Moja trasa rowerowa

Zwycięskie prace zostaną opublikowane na blogu http://www.info.clicktrans.pl/ lub http://clicktrans.com/blog/ w celu promocji trasy w Polsce i za granicą.

Czekamy na Twoją pracę konkursową do 1 czerwca 2018 r.

Więcej szczegółów i regulamin pod adresem: https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-lodzkie

Data Opublikowania: 27/04/2018

Czytaj więcej