Aktualności

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021

  W  poszanowaniu bohaterskiej tradycji obrony Ojczyzny w  1939 r. i  z  zachowaniem reżimu sanitarnego w  obliczu pandemii, odbyło się w Szkole Podstawowej w Bedlnie gminne rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Gospodarzem uroczystości był Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski. Wśród zaproszonych gości Przewodnicząca Komisji Socjalnej Oświaty i Kultury Rady Gminy Bedlno Pani Ewa Pilarska, Dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy oraz przedstawiciele uczniów i rodziców ze wszystkich szkół podstawowych. Tegoroczna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego została połączona z wręczeniem stypendiów Wójta Gminy Bedlno za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 53 uczniów otrzymało z rąk Wójta Gminy czeki na kwotę dwustu złotych, natomiast rodzice otrzymali podziękowania i listy gratulacyjne. Spotkanie przebiegło w miłej i podniosłej atmosferze. Na zakończenie Wójt Gminy Bedlno złożył życzenia dyrektorom, nauczycielom, uczniom oraz ich rodzicom z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

 

 

 

Data Opublikowania: 07/09/2020

Czytaj więcej

Powszechny Spis Rolny 2020 - informacja

  Bedlno, dn. 31.08.2020r.

Szanowni Rolnicy,

 

Od 1 września do 30 listopada 2020r. na terenie całej Polski będzie prowadzone najważniejsze dla polskiego rolnictwa badanie - Powszechny Spis Rolny 2020.

Podstawową formą przekazywania informacji przez Rolników jest samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która zostanie udostępniona na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl.

Samospisu dokonać można we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z internetem – za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na ww. stronie internetowej.

Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób!

Stanowisko do samospisu, wyposażone w sprzęt komputerowy, dostępne jest  również w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24 99-311 Bedlno   (pod warunkiem, że nie zmienią się obostrzenia związane z zagrożeniem COVID-19).

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie daty i godziny przybycia z Gminnym Biurem Spisowym w Bedlnie dzwoniąc pod nr telefonu: 24  282 17 70, 24  282 17 82.

Od 16 września 2020 r. każdy użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu   może spodziewać się telefonu od rachmistrza, który zbierać będzie dane  w formie wywiadu telefonicznego.

Od 1 października 2020 r. istnieje także możliwość zbierania danych przez rachmistrzów terenowych w formie bezpośredniego wywiadu, jeżeli rolnik nie dokonał samospisu internetowego, bądź telefonicznie.

Na terenie gminy Bedlno w spis rolny prowadzony będzie przez trzech rachmistrzów spisowych (mieszkańców naszej gminy).

Rolnicy objęci spisem rolnym w 2020r.:

·                gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha i więcej użytków rolnych,

·                gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych (w tym nieposiadające użytków rolnych) prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną (roślinną i/lub zwierzęcą) o znaczącej, określonej następującymi progami skali:

- 0,5 ha dla: drzew owocowych, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, truskawek gruntowych oraz chmielu;

- 0,3 ha dla szkółek sadowniczych i szkółek ozdobnych;

- 0,1 ha dla tytoniu; 5 sztuk dla bydła ogółem;

- 20 sztuk dla świń ogółem;

- 5 sztuk dla loch;

- 20 sztuk dla owiec ogółem i kóz ogółem;

- 100 sztuk dla drobiu ogółem;

- 10 sztuk dla zwierząt dzikich utrzymywanych w systemie fermowym;

-20 pni dla pszczół.

Zachęcamy do czynnego udziału w spisie! Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Gminny Komisarz Spisowy w Bedlnie

 

Józef Ignaczewski

 

                   

Data Opublikowania: 03/09/2020

Czytaj więcej

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

  Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

·                3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub

·                3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub

·                10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

·                5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

·                1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

              oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

·                kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub

·                gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub

·                indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

              oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

·                szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub

·                tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro.

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

 

Opracowanie pochodzi ze strony internetowej: www.arimr.gov.pl

Data Opublikowania: 03/09/2020

Czytaj więcej

Konkurs Spisowy na Facebooku i konkurs dla przedszkoli

  Dzisiaj  rusza  konkurs  promujący  PSR  na  Facebooku.

Szczegóły  dotyczące  konkursu  można  znaleźć  tutaj:
https://lodz.stat.gov.pl/rolnykonkursfacebook

Data Opublikowania: 01/09/2020

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW o godzinie: 07:23

Zjawisko:  silny wiatr/1

Obszar:  całe województwo łódzkie

Ważność:  od godz. 14:00 dnia 26.08.2020 do godz. 05:00 dnia 27.08.2020

Prawdopodobieństwo:  85%

Data Opublikowania: 26/08/2020

Czytaj więcej