Aktualności

Pracownicy Urzędu Gminy w Bedlnie na czele z Wójtem Gminy przyjmują wyzwania #GaszynChallenge.

  Link do filmu

Dostaliśmy aż 4 nominacje, za które bardzo dziękujemy!

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie.
  • Urząd Gminy Bielawy.
  • Urząd Gminy Oporów.
  • Rada Gminy w Bedlnie. 

Pracownicy Urzędu Gminy w Bedlnie na czele z Wójtem Gminy Bedlno przyjmują wszystkie wyzwania do akcji GaszynChallenge.

My nominujemy :

·              Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu,

·              Dom Pomocy Społecznej w Pniewie,

·              Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach.

Zasady : nominowane osoby w ciągu 48 godz. muszą wykonać zadanie, 10 pompek lub 10 przysiadów i filmik z wykonania zadania opublikować w mediach społecznościowych. Ale najważniejsza jest pomoc dzieciom. Mianowany musi wpłacić minimum 5zł, jeśli ćwiczył lub minimum 10 zł jeśli ćwiczyć nie dał rady, dla wybranego dzieciaczka z Fundacji #siępomaga i nominować przynajmniej 3 kolejne osoby, grupy do akcji.

Nasza pomoc trafi do walecznej Zosi

http://www.siepomaga.pl/waleczna-zosia

 

 


 

 

Data Opublikowania: 26/06/2020

Czytaj więcej

GŁOSUJMY BEZPIECZNIE… Ważna informacja dla wyborców

  28 czerwca, w najbliższą niedzielę, odbędą się wybory prezydenckie. Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi osoba, która będzie głosować w lokalu wyborczym, powinna mieć:

ü Własny długopis,

ü Maseczkę na nos i usta,

ü Powinna także zdezynfekować ręce, płynem, który będzie się znajdować przy wejściu do każdego lokalu wyborczego.

Zalecane jest także zachowanie dystansu między osobami przebywającymi
w lokalu wyborczym.

Członkowie komisji będą wyposażeni w jednorazowe rękawiczki, przyłbice lub maseczki.

W trakcie głosowania kilkukrotnie przeprowadzona zostanie dezynfekcja klamek, urn wyborczych, stołów urządzeń higieniczno – sanitarnych, uchwytów, włączników światła oraz pozostałych powierzchni, na kontakt
z którymi narażeni są wyborcy.

Zespół ds. organizacji wyborów Gminy Bedlno uprzejmie prosi mieszkańców
o zastosowanie się do zaleceń sanitarnych i przeprasza za utrudnienia.

Data Opublikowania: 26/06/2020

Czytaj więcej

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BEDLNO w sprawie zmiany w harmonogramie dyżurów wakacyjnych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bedlno w okresie od 29. 06.2020 r. do 21. 08. 2020 r

  Bedlno, dn. 25.06. 2020 r.

W związku z brakiem wniosków rodziców o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, których termin złożenia do dyrektorów szkół upłynął dnia 31 maja 2020 roku zgodnie z § 3 ust 1 Zarządzenia Nr 47/ 2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno, dyżur wakacyjny nie będzie pełniony w żadnej placówce.

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

Data Opublikowania: 25/06/2020

Czytaj więcej