Aktualności

Powszechny Spis Rolny 2020

  Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

·            osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,

·            osoby prawne,

·            jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.

·                cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,

·                sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,

·                struktury dochodów,

·                aktywności ekonomicznej,

·                sposobu użytkowania gruntów,

·                powierzchni zasiewów, nawożenia,

·                zastosowania środków ochrony roślin,

·                pogłowia zwierząt gospodarskich,

·                chowu i hodowli ryb,

·                budynków gospodarskich,

·                maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
  • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
  • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

 

Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl   

 

Data Opublikowania: 16/09/2020

Czytaj więcej

Głosujemy na Budżet Obywatelski

  Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego może trafić do Gminy Bedlno:

·                Nauka pływania dla dzieci z gminy Bedlno w wieku od 3 do 6 lat.

·                Wesele w Osadzie dla mieszkańców Gminy Bedlno

Na projekty które został pozytywnie rozpatrzone możemy głosować:

- Bezpłatna nauka pływania dla dzieci z gminy Bedlno,

- Wesele w Osadzie dla mieszkańców Gminy Bedlno

Wystarczy

·                wypełnić formularz https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/

·                wybieramy powiat kutnowski i następnie kartę należy wydrukować i podpisać

·                wrzucamy ją do urn które znajdują się w dwóch miejscach na terenie powiatu kutnowskiego:

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego Filia w Kutnie, Kutno, ul. Władysława Jagiełły 6

- Biuro Powiatowe Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Kutnie, Kutno ul. Łąkoszyńska   127

·                lub proszę o kontakt pod numer telefonu 24  282 17 81, wówczas zebrane formularze dostarczymy sami we skazane miejsca.

 

Informujemy, że podczas tegorocznego głosowania na projekty BO „ŁÓDZKIE NA PLUS" karta do głosowania będzie możliwa do wypełnienia w specjalnie na ten cel przygotowanym generatorze Każda karta będzie oznaczona indywidualnym numerem w lewym górnym rogu.

 

Kartę należy wypełnić, wygenerować w formacie .pdf, wydrukować, podpisać, a następnie wrzucić do urny w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania. 

Data Opublikowania: 11/09/2020

Czytaj więcej

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej – rusza nowy system rekrutacji do Wojska Polskiego

Krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet, Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu jednego dnia zrealizują wszystkie niezbędne formalności. To tylko niektóre ze zmian, które już od dziś dostępne są dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość planują związać z Wojskiem Polskim.

 

Nowe rozwiązania, z których mogą skorzystać Polacy, to wynik kolejnego etapu procesu reformy systemu rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.

 

Najważniejsze zmiany:

  • Portal rekrutacyjny  www.zostanzolnierzem.pl  – oprócz tradycyjnego składania wniosków do Wojskowych Komend Uzupełnień, uruchamiamy rekrutację w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego do Wojska Polskiego. Będzie to kolejna, obok ePUAP, elektroniczna forma aplikowania do wojska. Kandydat do służby wojskowej, który nigdy nie był w wojsku, maksymalnie w 14 dni od złożenia wniosku elektronicznego na portalu zostanzolnierzem.pl otrzyma informację, kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania.
  • Wojskowe Centrum Rekrutacji  – już we wrześniu ruszą Wojskowe Centra Rekrutacji, czyli miejsca, w których w maksymalnie 1 dzień kandydat do wojska (do korpusu szeregowych zawodowych lub terytorialnej służby wojskowej) odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz będzie zbadany przez komisję lekarską. Wojskowe Centra Rekrutacji, powoływane będą na terenie kraju, w miejscach gdzie występuje duże zainteresowanie służbą wojskową. Do tej pory kandydaci na żołnierzy musieli przechodzić każdy z etapów rekrutacji osobno, niekiedy w innych miejscach i różnych terminach. W przypadku pozytywnej opinii specjalistów z Wojskowego Centrum Rekrutacji kandydat na żołnierza, tego samego dnia, otrzyma kartę powołania na szkolenie podstawowe (tzw. służbę przygotowawczą).
  • Szkolenie podstawowe  – maksymalnie 30 dni, a nie 90. Skracamy szkolenie podstawowe tzw. służbę przygotowawczą zachowując jednocześnie najważniejsze elementy programu szkolenia, dla osób, które nigdy nie służyły w wojsku i nie składały przysięgi wojskowej. Reforma zakłada również zwiększenie ich częstotliwości, tak aby skrócić okres oczekiwania chętnych. Dotychczas szkolenia odbywały się w trzech turnusach na rok. Teraz będzie ich więcej. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej – kandydat, już jako żołnierz, zostanie przeniesiony do rezerwy. Następnie zapoznany zostanie z wolnymi stanowiskami w wybranych jednostkach – w zależności, w której części kraju chciałby służyć jako żołnierz: zawodowy bądź terytorialnej służby wojskowej. Dodatkowo dowódcy będą mogli typować odpowiednich kandydatów na stanowiska do swoich jednostek już na etapie szkolenia.

Do tej pory wszystkie formalności związane z rekrutacją do wojska, w tym szkolenie przygotowawcze,  trwało średnio 190 dni. Nowe rozwiązania skracają ten okres do maksymalnie 50 dni.

Wprowadzane dziś zmiany, są odpowiedzią na wnioski osób, które ubiegały się lub ubiegają się o służbę w Wojsku Polskim. Jednym z czynników zniechęcających do służby był zbyt długi termin jaki upływał pomiędzy złożeniem wniosku, a ukończeniem szkolenia i złożeniem przysięgi wojskowej. Do tej pory kilkadziesiąt procent potencjalnych kandydatów rezygnowało z ubiegania się o służbę w Wojsku Polskim właśnie ze względu na długotrwałe i skomplikowane procedury. Dziś redukujemy ten czas z 190 dni do maksymalnie 50, jednocześnie wprowadzając udogodnienia w procesie rekrutacji.

  ***

Zwiększenie liczebności Wojska Polskiego jest jednym z priorytetów Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. W 2018 roku szef MON zainaugurował kampanię rekrutacyjną „Zostań Żołnierzem RP”. Żołnierze w tzw. mobilnych zespołach rekrutacyjnych na terenie całej Polski spotykają się z mieszkańcami i opowiadają im o zaletach służby w Wojsku Polskim. Reforma systemu rekrutacji to kolejny element, który wpisuje się w prowadzoną kampanię.

 

Data Opublikowania: 09/09/2020

Czytaj więcej

Powszechny Spis Rolny - Jak się spisać przez Internet

Filmik „Jak się spisać przez Internet" autorstwa pracowników Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Powszechny Spis Rolny. Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99 . Links: ------

  • http://lodz.stat.gov.pl/
  • https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywLodzi
  • https://twitter.com/Lodz_STAT
  • https://spisrolny.gov.pl/

Data Opublikowania: 09/09/2020

Czytaj więcej