Aktualności

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bedlno, w okręgu wyborczym nr 2, zarządzone na dzień 8 marca 2020 r.

 

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r.  w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2018-2023 >>>>  więcej

Formularze do pobrania  - utworzenie komitetu wyborczego / zgłaszanie kandydatów do  terytorialnej / obwodowych komisji wyborczych  >>>>  więcej

ZAŁĄCZNIKI

 

Data Opublikowania: 08/01/2020

Czytaj więcej

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla osób powyżej 50 roku życia

 

Informujemy, że organizujemy BEZPŁATNE kursy języka angielskiego dla mieszkańców województwa łódzkiego w ramach projektu  ,,Z językiem po sukces” nr   RPLD.11.02.01-10-0007/18.

 

Projekt skierowany jest do osób w wieku 50+ uczących się, pracujących lub mieszkających na obszarze województwa łódzkiego.
Uczestnik bierze udział w 60-godzinnym kursie języka angielskiego dla początkujących.

 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.comma.edu.pl i pod numerem telefonu 577  877  533

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

Centrum Edukacyjne COMMA, 42-244 Mstów, ul. Wolności 106

e-mail: ania@comma.edu.pl    tel. 883  379 039

Data Opublikowania: 08/01/2020

Czytaj więcej

Agro Premiery Poznań

  Sołtys Krzysztof Kardynalski i radny Konrad Olejniczak podczas sesji Rady Gminy Bedlno, 30 grudnia 2019 roku poinformowali o zapisach rolników, którzy chcieli by wziąć udział  w zwiedzaniu wystawy rolniczej Polagra Premiery ( innowacyjne rolnictwo) w Poznaniu.

Wyjazd zaplanowano na sobotę, 18 stycznia. Koszt przejazdu w obie strony wynosi ok. 35 zł z ubezpieczeniem od osoby. Zamówiono autokar na 54 osoby.

  Zapisy do 8 stycznia włącznie prowadzą Krzysztof Kardynalski Tel: 600-404-742 oraz 

Konrad Olejniczak Tel: 691-686-434

Data Opublikowania: 03/01/2020

Czytaj więcej

Bezpłatne warsztaty z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+ zainteresowanych nabyciem kompetencji komputerowych zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji projektu pn. „UCYFROWIENI”.

 

IV edycja projektu pn. „Ucyfrowieni” zakłada zorganizowanie cyklu warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe dla osób w wieku 45+. W okresie od lutego do listopada 2020 roku pracownicy przeprowadzą bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu. W zajęciach uczestniczyć będą mieszkańcy regionu nieposiadający umiejętności obsługi komputera lub mający podstawową wiedzę z  tego zakresu.

Warsztaty zorganizowane zostaną na dwóch poziomach – podstawowym oraz średnio zaawansowanym. Szkolenia przeprowadzą doświadczeni pracownicy Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Planowane są warsztaty stacjonarne oraz wyjazdowe.

 

Tegoroczna edycja poszerzona zostanie o moduł „Prawo jazdy na smartforna”, który przybliży uczestnikom zagadnienia związane z podstawową obsługą swoich smartfonów oraz  wykorzystanie ich w życiu codziennym.

 

Grupy docelowe:

Osoby w wieku 45+ nieposiadające umiejętności obsługi komputera bądź posiadające podstawową wiedzę z tego zakresu, mieszkające na terenie Województwa Łódzkiego, które dzięki projektowi nabędą lub poszerzą podstawową wiedzę informatyczną i będą wykorzystywać ją w codziennym życiu.

 

Częstotliwość i miejsce spotkań:

Dla każdej dziesięcioosobowej grupy przewidziane są 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z  trzydziestominutową przerwą. Łącznie przeszkolonych zostanie:

-w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – 140 osób,

-na terenie Województwa Łódzkiego - 40 osób (jeden wyjazd na kwartał dla grupy dziesięcioosobowej).

 

Osoby szkolące: doświadczeni pracownicy Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Każdy warsztat będzie prowadzony przez 2 trenerów oraz dodatkowo przez innych pracowników, którzy przekażą dodatkowe informacje z tematyki związanej z warsztatami.

 

Nabór uczestników: otwarty nabór na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” ogłoszony na stronie internetowej lodzkie.pl, si.lodzkie.pl. Informacja o rekrutacji zostanie również przesłana do gmin WŁ oraz instytucji, do których uczęszczają seniorzy, z prośbą o rozpowszechnienie.

Rejestracja na warsztaty będzie prowadzona telefonicznie od stycznia 2020 roku. Do  każdej grupy zakwalifikowanych zostanie 10 osób. Ponadto zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

Tematyka: zastosowanie technologii informatycznych w życiu codziennym, e- podróże, e-  zakupy, e-  learning, e-urząd, e-administracja, cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura, urządzenia mobilne, etc.

 

Efekt końcowy: nabycie lub podniesienie umiejętności cyfrowych przez populację 45+ z  terenu Województwa Łódzkiego.

  Planowane terminy warsztatów:

Poziom podstawowy

Grupa

Terminy warsztatów

Miejsce

1

05, 12, 19, 26 lutego 2020 r.                     

sala 219

2

04, 11, 18, 25 marca 2020 r.                                                 

sala 219

3

01, 08, 15, 22 kwietnia 2020 r.

sala 219

4

06, 13, 20, 27 maja 2020 r.

sala 219

5

02, 09, 16, 23 września 2020 r.

sala 219

6

07, 14, 21, 28 października 2020 r.                                                       

sala 219

7

04, 09, 18, 25 listopada 2020 r.

sala 219

 

Poziom średnio zaawansowany

Grupa

Terminy warsztatów

Miejsce

1

06, 13, 20, 27 lutego 2020 r.                     

sala 219

2

05, 12, 19, 26 marca 2020 r.                                                 

sala 219

3

02, 09, 16, 23 kwietnia 2020 r.

sala 219

4

03, 10, 17, 24 czerwca 2020 r.

sala 219

5

03, 10, 17, 24 września 2020 r.           

sala 219

6

08, 15, 22, 29 października 2020 r.

sala 219

7

05, 12, 19, 26 listopada 2020 r.

sala 219

 

Z przyczyn niezależnych od organizatora przewiduje się niewielkie zmiany terminów, o których niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy warsztatów.        

 

Liczba miejsc: ogółem wynosi 140, maksymalnie 10 miejsc w każdej grupie

 

Dodatkowo zostanie utworzona Lista rezerwowa

 

Miejsce warsztatów:           Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

 

Czas trwania warsztatów: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą,
                                                                                        w godzinach 09.30 - 13.00

 

Adresaci warsztatów: mieszkańcy Województwa Łódzkiego 45+, którzy pragną stać się „Ucyfrowieni”.

 

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma prestiżowy dyplom Marszałka Województwa Łódzkiego!

 

 

 

W celu dokonania zapisu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

 

Urząd Marszałkowski Województwa  Łódzkiego

Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego

90-051 Łódź, al.  Piłsudskiego 12

tel.  42  291 97 16 lub 42  291 98 80

Data Opublikowania: 03/01/2020

Czytaj więcej