Aktualności

Zaproszenie na XIII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno 27 kwietnia 2020 roku (tj. poniedziałek) godz. 10:00

 

  Gmina Bedlno – XIII Sesja Rady Gminy Bedlno - link z transmisji 

 

Gmina Bedlno – 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie    z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bedlno.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Bedlnie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Bedlno.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)            ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Bedlno;

b)            wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2020 rok;

c)            zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023;

d)          wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2020 rok;

e)            zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023; 

 

8.              Interpelacje i zapytania Radnych.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

 

Anna Ratajczyk

 

 

Data Opublikowania: 24/04/2020

Czytaj więcej

ARiMR: Można ubiegać się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia w ARiMR

 

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

W celu ułatwienia skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przygotowała specjalny druk wniosku, który dostępny jest na stronie
www.arimr.gov.pl

 

Wnioski  o  odroczenie spłaty zadłużenia należy kierować do Centrali ARiMR, Oddziałów Regionalnych oraz Biur Powiatowych, w następujący sposób:

1. za pośrednictwem platformy ePUAP - ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal

2. pocztą elektroniczną na adres Centrali ARiMR - INFO@arimr.gov.pl

3. pocztą tradycyjną

W sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, wnioski o odroczenie terminu spłaty zadłużenia mogą być również przekazywane przy użyciu wrzutni udostępnianych w placówkach terenowych ARiMR.

 

Data Opublikowania: 22/04/2020

Czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczące bezpośredniej obsługi interesanta.

  OGŁOSZENIE 

 

Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że od dnia 22 kwietnia 2020 roku będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesanta wyłącznie w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Do zadań tych zalicza się sprawy z zakresu:

1)      rejestracji stanu cywilnego

2)      ewidencji ludności i dowodów osobistych

Interesanci będą przyjmowani po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu umówienia terminu i konieczności wizyty - tylko w sytuacjach pilnych i wymagających osobistego stawiennictwa z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

 

W związku z powyższym wszelkie  sprawy wymagające Państwa obecności prosimy konsultować   telefonicznie   pod   numerem   telefonu: 24  282 17 86 (USC).

   

Wójt Gminy

Ignaczewski Józef

Data Opublikowania: 21/04/2020

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29 - powiat kutnowski

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

 • Zjawisko/stopień zagrożenia - Przymrozki/ 1
 • Obszar - województwo łódzkie powiat kutnowski
 • Ważność od godz. 01:00 dnia 18.04.2020 do godz. 08:00 dnia 21.04.2020
 • Przebieg - Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -2°C, a przy gruncie do -6°C. Temperatura - maksymalna w ciągu dnia do 14°C.
 • Prawdopodobieństwo  wystąpienia zjawiska(%)  90%

Data Opublikowania: 17/04/2020

Czytaj więcej