Aktualności

INFORMACJA w sprawie sposobu zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

    Informuję, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, dokonane do dnia 16 czerwca 2020 r. dotyczy także głosowania w tzw. II turze wyborów. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Bedlno:

1. ustnie;

2. pisemnie;

3. w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowaniakorespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce) najpóźniej:

- do dnia 30 czerwca 2020 r.;

  do dnia 7 lipca 2020 r., jeśli wyborca podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

- do dnia 10 lipca 2020 r., jeśli wyborca rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po dniu 7 lipca 2020 r. Zgłoszenia przyjmują, z upoważnienia Wójta Gminy Bedlno , pracownicy Urzędu Gminy Bedlnow godzinach pracy Urzędu tj poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30.

  Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail). Ponadto wyborca niepełnosprawny może w zgłoszeniu zażądać:

- dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a;

- dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu. (do pobrania druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego) Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie zawierało powyższych danych, wyborca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od wezwania dokonanego telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Data Opublikowania: 30/06/2020

Czytaj więcej

Uwaga hodowcy zwierząt

  W związku z pismem Pana Dominika Harmin Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi zachęcamy do korzystania z portalu IRZ Plus.

W załączeniu ulotka.

Data Opublikowania: 29/06/2020

Czytaj więcej

Harmonogram odbioru odpadów od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

   

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

2020

VII

VIII

IX

X

XI

XII

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady Komunalne

1 / 15 / 29

12 / 26

9 / 23

  7 / 21

4

2 / 29

Selektywna - żółte worki

28

25

22

20

17

15

Selektywna - niebieskie worki

 

 

 

 

17

 

Selektywna - zielone worki

28

 

22

 

17

 

 

Odpady ulegające biodegradacji – odbiór z „gniazda odpadów ulegających biodegradacji” znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Bedlnie będzie odbywał się w następujących terminach: 01/07/2020, 29/07/2020, 26/08/2020, 23/09/2020, 21/10/2020.

 

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i  chemii domowej, puszki po napojach i  konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do worków niebieskich można wkładać wyłącznie: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

Worki z inną zawartością nie będą odbierane!

Worki można odbierać u kierowcy lub w  siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.

 

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:

PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 - Logistyka

Tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obsługi Klienta

 

Data Opublikowania: 26/06/2020

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW o godzinie: 09:05

  Zjawisko: Burze z gradem/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 14:00 dnia 26.06.2020 do godz. 22:00 dnia 26.06.2020

Prawdopodobieństwo: 80%

 

Data Opublikowania: 26/06/2020

Czytaj więcej