Aktualności

Komunikat meteorologiczny z godz. 06:35 dnia 23.03.2020

  • Obszar - województwo łódzkie powiat kutnowski
  • Sytuacja meteorologiczna -  Na całym obszarze temperatura spadła znacznie poniżej 0°C, od -5°C do -6°C, a przy gruncie miejscami nawet do -7°C (Dobryszyce -7,2°C). W ciągu dnia prognozowana temperatura maksymalna to 3-4°C, a najbliższej nocy 23/24.03 prognozowana temperatura minimalna od -6°C do -5°C, przy gruncie do -7°C.
  • Uwagi  - Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci  pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż  opisany.

Data Opublikowania: 23/03/2020

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 18/03/2020

Czytaj więcej

KOMUNIKAT W SPRAWIE POMOCY DLA SENIORÓW I OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z TERENU GMINY BEDLNO

Mając na uwadze podjęte czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego dla osób niepełnosprawnych, chorych, osób starszych zamieszkujących samotnie.  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie prosi o kontakt telefoniczny pod numerami telefonu 24  282-17-64    lub  24  282-17-70 w celu zrobienia ewentualnych zakupów podstawowych produktów żywnościowych i higienicznych, wykupienia niezbędnych leków i środków opatrunkowych.
 
Wójt Gminy Bedlno
Józef Ignaczewski

 

 

 

Data Opublikowania: 17/03/2020

Czytaj więcej

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

  Mając na uwadze podjęte czynności związane ze zwalczaniem

zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz
zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie
zaleca:
1. Unikać miejsc publicznych i zatłoczonych (jeśli to możliwe sprawę należy załatwić
telefonicznie lub drogą elektroniczną).
2. Osobom starszym pozostać w domu i skorzystać z pomocy najbliższych przy codziennych
czynnościach np. zakupach.
3. Ograniczyć do minimum przemieszczanie się poza miejscem zamieszkania.
4. Pozostać w domu jeśli występują oznaki przeziębienia/choroby (nie bądźmy źródłem
zakażania się dla siebie nawzajem).
5. Ograniczyć do minimum kontakty dzieci i młodzieży z osobami starszymi
6. Pozostać w domu dzieciom i młodzieży w dni wolne od zajęć oraz zupełnie ograniczyć
kontakty z rówieśnikami.
7. Na bieżąco śledzić KOMUNIKATY Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
bezwzględnie stosować się do zawartych w nich zaleceń.
Jednocześnie proszę o odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie podstawowych zasad  higieny, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kutnie:
e-mail: psse.kutno@pis.gov.pl
pod nr telefonu: 24 355 71 00, 24 355 71 03, w godz. 7.25 - 15.00,
całodobowo nr telefonu alarmowego 605 078 225
 
W pozostałych sprawach załatwianych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną
w Kutnie telefonicznie z następującymi oddziałami:
  • Oddział Bezpieczeństwa Higieny Żywności, Żywienia i PK - tel. 24 355 71 07; 24 355 71 11;
  • Oddział Higieny Pracy - tel. 24 355 71 04; 24 355 71 10
  • Oddział Higieny Komunalnej - tel. 24 355 71 05;
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia -
  • tel. 24 355 71 06;
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego –
  • tel. 24 355-71-05;
  • Samodzielne Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży - tel. 24 355-71-13;
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej –
  • tel. 24 355-71-07;
  • Sekcja Administracyjno Gospodarcza i Kadry - tel. 24 355-71-08;
 
Celina Marciszewska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kutnie

Data Opublikowania: 16/03/2020

Czytaj więcej