Aktualności

Data Opublikowania: 02/05/2020

Czytaj więcej

Informacja dotycząca instalacji OZE - ostateczny termin składania wniosków do 15 maja 2020 roku

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 oraz uzyskanymi informacjami z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi termin na składanie wniosku dotyczącego instalacji OZE został tymczasowo wstrzymany.

Z tej przyczyny przedłuża się termin na składanie do Urzędu Gminy w Bedlnie deklaracji dotyczącej instalacji OZE do 15 maja 2020 r. W obecnym czasie trwania w kraju epidemii deklarację należy wysyłać na pocztę mailową na adres ug@bedlno.pl.

 

Złożenie deklaracji przez zainteresowanych mieszkańców gminy spowoduje, że w przypadku ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski w Łodzi terminu naboru wniosku na dofinansowanie do instalacji OZE zostanie złożony bez zbędnej zwłoki wniosek na przedmiotowe zadanie przez Gminę Bedlno.

 

Im większa ilości złożonych deklaracji tym większe prawdopodobieństwo pozyskania środków finansowych.

Załączniki deklaracja do pobrania:

Data Opublikowania: 29/04/2020

Czytaj więcej

Informacja - przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w związku prowadzoną modernizacją instalacji elektrycznej w SUW Pniewo w dn. 29-30 kwietnia 2020r. mogą   wystąpić przerwy w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Data Opublikowania: 28/04/2020

Czytaj więcej

Wizytacja przy obiektach hydrotechnicznych w Woli Kałkowej i Orłowie

W dniu dzisiejszym Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński, Dyrektor Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego województwa Łódzkiego Wojciech Frątczak, Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski, Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Tomasz Juręczyk wraz z przedstawicielami spółki wodnej Bedlno oraz rolnikami i sołtysami okolicznych miejscowości dokonali przeglądu jazów na rzece Bzura i Moszczenica. Podczas wizytacji podniesiono rzędne piętrzenia na obiektach hydrotechnicznych w Woli Kałkowej i Orłowie. Podjęte działania są elementem wykorzystania istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej do retencji korytowej mającej na celu zwiększenie zasobów wodnych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez zasilanie wód gruntowych. Działania te korzystnie wpłyną na wzrost traw na łąkach, co jest szczególnie istotne w obszarze, w którym duża liczba gospodarstw rolnych nastawiana jest na produkcję zwierzęca w tym produkcję mleka.

Data Opublikowania: 28/04/2020

Czytaj więcej

Informacja - przerwa w dostawie wody

  Gmina Bedlno informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu wodociągu we wsi Józefów dn. 27 kwietnia 2020r. (poniedziałek) wystąpi przerwa w dostawie wody: od godziny 10 do godziny 14. Wyłączenie dostaw wody dotyczy m. Józefów, Teodorów, Ernestynów, Załusin, Julianów, Żeronice, cz. wsi Garbów - przy Żeronicach.

Za utrudnienia przepraszamy.

Data Opublikowania: 27/04/2020

Czytaj więcej