Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW o godzinie: 07:23

Zjawisko:  silny wiatr/1

Obszar:  całe województwo łódzkie

Ważność:  od godz. 14:00 dnia 26.08.2020 do godz. 05:00 dnia 27.08.2020

Prawdopodobieństwo:  85%

Data Opublikowania: 26/08/2020

Czytaj więcej

Gmina Bedlno otrzymała dofinansowanie z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Strefa ekologiczno-przyrodnicza” przy Szkole Podstawowej w Bedlnie

 

 

 

 

 

Gmina Bedlno otrzymała dofinansowanie  z  WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania

 

Nazwa zadania:     Utworzenie punktu dydaktycznego

pn. „Strefa ekologiczno-przyrodnicza”

przy Szkole Podstawowej w Bedlnie.

 

Zadanie realizowano  przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w  ramach konkursu  „ Nasze ekologiczne pracownie”.

 

              Wartość ogólna zadania:    54.967,00 PLN 

              Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:    49.467,00 PLN 

Wkład własny Gminy Bedlno:    5500,00 PLN

 

W ramach realizacji działania zakupiono wyposażenie punktu  : 6 sztuk  tablic   dydaktycznych, 2 gry typu światowid, wiatę  przyrodniczą, stację   meteorologiczną, panel twórczości przyrodniczej, stojak „Ptasi raj”,  5 poletek roślinnych z tabliczkami. W celu poznawania na żywo flory i fauny zakupiono rośliny: drzewa, krzewy, byliny, trawy. Odpowiednio przygotowano teren, wyrównano podłoże, wykonano ścieżki i utwardzenie pod wiatę, zadbano o roślinność -wysypanie odpowiedniej ziemi, kory, żwiru. Zakupiono również pomoce dydaktyczne do realizacji edukacji przyrodniczej.

Punkt dydaktyczny  tuż przy budynku szkoły spowoduje, iż nauczyciele  będą mogli w  większości organizować zajęcia terenowe z wykorzystaniem naturalnych pomocy dydaktycznych. Szczególnie będziemy   mogli  zastosować obserwację, doświadczenia oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem okazów naturalnych. Cieszymy się bardzo, że  pozyskaliśmy  zewnętrzną  klasę ekologiczną wyposażoną w pomoce dydaktyczne na wysokim poziomie. Od września przez społeczność szkolną  będą realizowane zaplanowane działania. 

Serdeczne słowa podziękowania za okazaną pomoc  społeczność Szkoły  Podstawowej w Bedlnie kieruje do Pana Wójta, Pani skarbnik, Pana Sekretarza oraz Rady Gminy Bedlno.

  Ewa Kowalska   

 

Data Opublikowania: 24/08/2020

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 24/08/2020

Czytaj więcej

ARiMR - trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

 


Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej
w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

 

Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich składania
nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Można je również dostarczyć do specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach terenowych Agencji. W tym wypadku, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, powinien dołączyć do wniosku dane kontaktowe - adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego - ze wskazaniem, że za tym pośrednictwem Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnię.

O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej wywołana koronakryzysem i nie otrzymali oni pomocy na szkody spowodowane
w 2019 roku przez suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Jednym z warunków przyznania pomocy jest złożenie oświadczenia o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 roku dotyczącego pomocy na szkody spowodowane suszą i innymi niekorzystnymi zjawiskami.

Pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy można kierować do biur powiatowych Agencji lub na adres mailowy info@arimr.gov.pl

Data Opublikowania: 24/08/2020

Czytaj więcej