Aktualności

SPOTKANIA KONSULTACYJNE dotyczące projektu PCI BUDOWY GAZOCIĄGU GUSTORZYN-WRONÓW Etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka

  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza na: SPOTKANIA KONSULTACYJNE dotyczące projektu PCI BUDOWY GAZOCIĄGU GUSTORZYN-WRONÓW Etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka

Harmonogram spotkań:

04.02.2020 r. g. 13.00 do 15.00 Gmina Żychlin, Gmina Oporów, Gmina Bedlno Żychliński Dom Kultury ul. Fabryczna 3, 99-320 Żychlin,

04.02.2020 r. g. 17.00 do 19.00 Gmina Szczawin Kościelny, Gmina Pacyna Gminny Ośrodek Kultury ul. Spółdzielcza 4, 09-550 Szczawin Kościelny

05.02.2020 r. g. 11.00 do 13.00 Gmina Zduny Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny, Zduny 1f, 99-440 Zduny

05.02.2020 r. g. 15.30 do 17.30 Gmina Łowicz, Gmina Łyszkowice Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Dąbkowicach, Dąbkowice Dolne 50; 99 - 400 Łowicz.

Każdy interesariusz może uczestniczyć w spotkaniu w dogodnym i wybranym przez siebie terminie i lokalizacji. Szczegółowy harmonogram spotkań wraz z wykazem obrębów zawarto w załączniku do zaproszenia.

Cel Przekazanie informacji na temat projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów oraz zebranie uwag i wniosków dotyczących inwestycji.

Opis Przedsięwzięcia W ramach rozbudowy krajowej sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM planuje realizację gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn-Wronów (dł. około 316 km), który pozwoli na przesyłanie zwiększonych ilości gazu do aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, Radomia i jego okolic oraz do południowo-wschodnich regionów kraju. Inwestycja posiada status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”).

Zakres przekazywanych informacji

• Prezentacja zakresu i harmonogramu projektu;

• Omówienie obecnego stanu prac projektowych;

• Informacje na temat podstaw prawnych realizacji inwestycji,

• Informacje na temat procedury wypłaty odszkodowań i dopłat rolnych;

Uczestnicy spotkania Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron. W szczególności zapraszamy właścicieli nieruchomości i mieszkańców z obrębów wskazanych w załączonym szczegółowym harmonogramie. Każdy interesariusz może uczestniczyć w spotkaniu w dogodnym, wybranym przez siebie terminie i lokalizacji. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele właściwego miejscowo Urzędu Wojewódzkiego oraz ARIMR i gmin. Udział w spotkaniu oznacza akceptację Regulaminu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. dla osób uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych w związku z realizacją projektu budowy gazociągu Gustorzyn Wronów, który stanowi integralną część niniejszego zaproszenia-plakatu. Składanie pytań/wniosków Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu można przesyłać na adres poczty elektronicznej: komunikacja.gdansk@gazsystem.pl oraz na adres: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporęt, Rembelszczyzna z dopiskiem „Spotkanie informacyjne Gustorzyn-Wronów”. 

Data Opublikowania: 29/01/2020

Czytaj więcej

Zaproszenie szkolenie skierowanego do rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin

  Szkolenie odbędzie się  4 lutego 2020 roku w OSP w Szkole Podstawowej w Pniewie Małym 21a o godz. 8:30. Obowiązują zapisy telefoniczne. 

SZKOLTEX Daniel Sochacki

ul. Zemborzycka 59e

20-445 Lublin

 

tel. 81 534 00 95

Data Opublikowania: 24/01/2020

Czytaj więcej

Komunikat- Urzędowy rejestr podmiotów profesjonalnych

  Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że od 14 grudnia 2019 r. w  Unii Europejskiej obowiązuje nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zwiększył się zakres rejestracji podmiotów zajmujących się m.in. uprawą, przemieszczaniem, obrotem,  importem i eksportem roślin i  produktów roślinnych.

Podmioty, które dotychczas były wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przeszły do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, a ich numer wpisu do rejestru został poprzedzony znakiem „PL”.

Wszystkie podmioty wpisane do rejestru zobowiązane są do 14.03.2020 r. do złożenia aktualizacji w  jednostce PIORiN. Obowiązek ten dotyczy również producentów ziemniaków.

Szczegółowe informacje można uzyskać: WIORiN w Łodzi (tel.42  633-99-72), Delegatura w Sieradzu (tel.43 827-11-60), Delegatura w  Skierniewicach (tel. 46  833-42-79), Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim (tel.44 646 68 62) lub w najbliższej jednostce PIORiN.

Druki wniosków o wpis i aktualizację oraz wykaz wszystkich jednostek PIORiN dostępne są na stronie www.piorin.gov.pl

Łódzki Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Łodzi

Andrzej Kwiatkowski

 

Data Opublikowania: 20/01/2020

Czytaj więcej

Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył
na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

93 9021 0008 2004 0010 6454 0117

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

Data Opublikowania: 15/01/2020

Czytaj więcej