Aktualności

Informacja na temat form kontaktu z ZUS-em

Prawie 6 tys. klientów dziennie odwiedza placówki ZUS w na terenie województwa łódzkiego. W III kwartale na Salach Obsługi Klientów przyjęto 374 tys. osób.

 
 

  To oznacza, że tradycyjna forma kontaktu z administracją publiczną cieszy się wciąż bardzo dużą popularnością, ale 1,6 miliona osób kontaktuje się już z ZUS-em przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS.


Przyzwyczajenie do tradycji widać też na przykładzie pism i dokumentów, które wpływają do ZUS za pośrednictwem Poczty. W tym samym okresie kancelarie placówek ZUS na terenie województwa łódzkiego zarejestrowały 393,5 tys. przychodzącej korespondencji czyli ponad 131 tys. miesięcznie.


Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS

Tymczasem poza bezpośrednią obsługą, ZUS oferuje także możliwość kontaktu poprzez Internet. Założenie konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS to tylko chwila. Można je założyć samemu w domu lub w ZUS-ie a następnie potwierdzić tożsamość. Można to zrobić osobiście w ZUS–ie, należy mieć wówczas przy sobie dowód osobisty – ta jedna wizyta, pozwoli uniknąć wielu kolejnych. Można też potwierdzić swą tożsamość elektronicznie o ile jest się

w posiadaniu podpisu elektronicznego albo korzysta z systemu bankowości elektronicznej w banku, który podpisał porozumienie z ZUS, a tożsamość została potwierdzona wcześniej przez bank. Dzięki jednorazowemu działaniu można tak jak ponad 1,6 miliona osób cieszyć się pierwszym w Polsce kompleksowym e-urzędem.

Dzięki PUE ZUS możemy sprawdzić czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń, czy nasi najbliżsi zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, możemy tez przesłać wnioski i dokumenty rozliczeniowe. Z nowoczesnych rozwiązań najczęściej korzystają przedsiębiorcy składając dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe właśnie tą drogą. Przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 5 pracowników, mają wręcz obowiązek wysyłania dokumentów drogą elektroniczną.

Przyzwyczajenia Polaków

Niektórzy klienci wciąż opierają się przed korzystaniem z możliwości, które zapewnia e-administracja. Towarzyszy im obawa przed popełnieniem błędu przy wykonywaniu czynności technicznych. Niechęć do nowoczesnych rozwiązań może także wynikać z przyzwyczajeń – spotkanie twarzą w twarz, cenione zwłaszcza przez osoby starsze, oraz zaufanie jakim darzą urzędników, wpływa na postrzeganie wizyty w urzędzie jako najbezpieczniejszej i najbardziej komfortowej formy kontaktu. Inaczej jednak myślą osoby młodsze. Dla nich ważna jest oszczędność czasu a obycie z komputerami ułatwia wykonywanie czynności technicznych.
Pamiętajmy, że to właśnie e-administracja jest kierunkiem rozwoju funkcjonowania urzędów w Polsce. Tą samą drogą od lat kroczą inne gałęzie usług. Zakupy on-line i bankowość internetowa są już tak powszechne, że przestajemy je postrzegać jako przełomowe. Zmiany których jesteśmy świadkami, są więc nieuniknione. Należy zatem już teraz zacząć korzystać
z możliwości, które są w zasięgu ręki – także w ZUS.

Monika Kiełczyńska

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa łódzkiego

 

 

 

Data Opublikowania: 22/11/2016

Czytaj więcej

Zaproszenie na uroczystość wręczenia - Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2016”.

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Nagrodzie Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2016”. 
Organizatorem tegorocznej edycji nagrody są Województwo Łódzkie oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.  Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2016” ma charakter regionalny  i stanowi wyróżnienie dla przedsiębiorców osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty oraz cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą.


Uroczystość wręczenia nagród nastąpi podczas Gali IX Europejskiego Forum Gospodarczego, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 r., godz. 20.00 w andel’s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17. Wejście za okazaniem identyfikatora EFG 2016. Rejestracja na Forum: www.forum.lodzkie.pl

Data Opublikowania: 09/11/2016

Czytaj więcej

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - konferencje

Konferencje dotyczące Funduszy Europejskich odbędą się
1. w Skierniewicach 18.11.2016r. pn. „Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi – dotacje na edukację”,
2. w Radomsku   25.11.2016r. pn. „Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi – dotacje na aktywizację”,
1. w Uniejowie 9.12.2016r. pn. „Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi – dotacje na internacjonalizację”

Link do strony:
http://www.rpo.lodzkie.pl/slider/item/1253-zmieniaj-lodzkie-z-funduszami-europejskimi-przyjdz-na-konferencje

Data Opublikowania: 07/11/2016

Czytaj więcej

Kampania społeczna "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina"

Ruszyła kolejna edycja kampanii społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina". Kampania skierowana jest do osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Kampania ma na celu podniesienie poziomu świadomości pacjentów w kwestii przysługujących im praw, w tym informacji i pomocy wyspecjalizowanych instytucji.

Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.  Więcej informacji pod: Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

Data Opublikowania: 07/11/2016

Czytaj więcej

Zapraszam mieszkańców Gminy na spotkanie ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich

Bedlno, dn. 28 października 2016 r.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno,

 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców Gminy na spotkanie ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich organizowane w ramach   tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego. Spotkanie zaplanowane jest na dzień 7 listopada 2016r. (tj. poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie w godz. 12:30 – 15:00.   Spotkanie ma odbywać się na zasadzie indywidualnych konsultacji. 

Osoby zainteresowane mają możliwość umówienia godziny wizyty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łowiczu pod numerem telefonu: 46  837 52 67 lub wysłaniu zgłoszenia na adres e-mail LPILowicz@lodzkie.pl.

 

Szczegółowe informacje o spotkaniu uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Bedlno (sekretariat, pokój nr 14, I piętro), na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej pod adresem www.bedlno.pl .

 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców do skorzystania   z konsultacji i pozyskania interesujących Państwa informacji z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

 

 

WÓJT GMINY BEDLNO

/-/mgr inż. Krzysztof Kołach

 

 

Data Opublikowania: 02/11/2016

Czytaj więcej

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ

      Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.04.2018
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Cel projektu:
Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród grupy docelowej 50 osób po 29 roku życia bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z województwa łódzkiego, w tym w szczególności mieszkańców powiatów o niskim poziomie przedsiębiorczości.
Cele szczegółowe projektu:
1. rekrutacja obejmująca m.in. diagnozę predyspozycji 90 kandydatów/ek w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i rozmowy kwalifikacyjne
z Komisją Rekrutacyjną.
2. wsparcie szkoleniowo-doradcze dotyczące podstaw prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomocy w przygotowaniu biznesplanu wraz z wnioskiem
o udzielenie środków (w tym finansowego wsparcia pomostowego) na uruchomienie działalności gospodarczej dla 50 uczestników/czek projektu.
3. przyznanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej dla
40 uczestników/czek projektu wraz z finansowym wsparciem pomostowym oraz zindywidualizowane wsparcie szkoleniowo-doradcze na etapie prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 uczestników/czek projektu. Przewidywany termin wypłaty dotacji to marzec/kwiecień 2017 roku.
Co zrobić, aby przystąpić do projektu:
1. Zapoznać się z regulaminem rekrutacji
2. Pobrać i wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny
3. Wydrukować, podpisać i wysłać formularz rekrutacyjny na adres:
Fundacja AKME, ul. Naramowicka 172, 61-611 Poznań
4. Oczekiwać na kontakt ze strony biura projektu.

Szczegóły odnośnie rekrutacji i realizacji na stronie http://fundacja-akme.pl/przedsiebiorczosc-twoja-szansa/.

Znalezione obrazy dla zapytania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Data Opublikowania: 28/10/2016

Czytaj więcej

Mocni w Biznesie 2016

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2016” jest uhonorowaniem przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek województwa oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw. To także wyróżnienie dla podmiotów, które dzięki przyznanym dotacjom unijnym, tworzą innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę w regionie łódzkim. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa w załączeniu.

Zapraszamy firmy do zgłaszania swoich kandydatur w kategoriach:

 
Nagroda dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na rynku województwa łódzkiego oraz wykazały się największą dynamiką eksportu w ostatnich 3 latach.
 

Nagroda dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku województwa łódzkiego nie dłużej niż 3 lata oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną.

REGULAMIN NAGRODY GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „MOCNI W BIZNESIE 2016” – do pobrania

 

 www.mocniwbiznesie.pl

Osoby do kontaktu:

 

Data Opublikowania: 24/10/2016

Czytaj więcej

PRZYZNANE GRANTY SOŁECKIE 2020

  PRZYZNANE GRANTY SOŁECKIE  NA TERENIE GMINY BEDLNO W 2020 ROKU

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyznał granty sołeckie dla projektów w sołectwach z terenu województwa łódzkiego.
W tym roku z przyznanych dotacji skorzystają trzy sołectwa z naszej gminy: Groszki, Orłów – Kolonia, Szewce Nadolne.


  W sołectwie Groszki realizowane zostanie zadanie pn. „Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Groszki” realizacja zadania polegać będzie na
wykonaniu prac związanych z przygotowaniem i wyrównaniem terenu pod montaż urządzeń siłowni zewnętrznej   oraz montażem urządzeń siłowni zewnętrznej tj. orbit rek, rowerek, biegacz, prasa nożna „N”, wyciskanie siedząc.

W sołectwie Orłów – Kolonia realizowane zostanie zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłów-Kolonia” realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz na instalacji ogrzewania (piec wolnostojący) świetlicy.

W sołectwie Szewce Nadolne realizowane zostanie zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce Nadolne” realizacja zadania polegać będzie na   pracach remontowych w pomieszczeniach kuchenno – gospodarczych.

Każde z sołectw zadeklarowało wkład własny pieniężny oraz czynny w postaci zaangażowania mieszkańców w realizację przedsięwzięć. Realizacja projektów odbędzie się w terminie 1 lipca – 15 listopada 2020 r.

 

 

W dniu 8 lipca 2020 r. Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński wręczył granty w wysokości po 10000,00 zł dla sołectw: Groszki, Orłów – Kolonia, Szewce Nadolne.

Data Opublikowania: 15/07/2020

Czytaj więcej

ZREALIZOWANE GRANTY SOŁECKIE 2019

 

ZREALIZOWANE GRANTY SOŁECKIE
NA TERENIE GMINY BEDLNO W 2019 ROKU

W 2019 roku na terenie Gminy Bedlno zrealizowano ze środków budżetu Samorządowego Województwa Łódzkiego trzy zadania w ramach pomocy finansowej udzielnej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych.

Granty sołeckie otrzymały: Sołectwo Głuchów, Sołectwo Stanisławice, Sołectwo Załusin.

SOŁECTWO GŁUCHÓW

Sołectwo Głuchów   zrealizowało zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce”. Realizacja projektu polegała na wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku, malowaniu ścian zewnętrznych, wykończeniu części dachu i ścian wewnątrz obiektu. Remont elewacji poprawił wizerunek obiektu. Przyciągnął lokalną społeczność zachęcił do wspólnego działania i integracji.

Dzięki wykonaniu prac remontowych świetlicy znacznie poprawiła się funkcjonalność budynku co przełożyło się na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, poprawiła się możliwości wspólnego spotykania się, nawiązywania kontaktów, kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów, rozwoju kulturalnego i rozwoju własnych zainteresowań.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 16  000,00 zł

Wysokość przyznanej dotacji celowej: 10  000,00 zł

 

SOŁECTWO STANISŁAWICE

Sołectwo Stanisławice zrealizowało zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stanisławice”. Realizacja projektu polegał na wymianie podłogi oraz na instalacji ogrzewania świetlicy. Świetlica miała starą podłogę i nie była wyposażona w system ogrzewania co uniemożliwiało korzystanie z niej w czasie, kiedy temperatury są niesprzyjające. Dzięki wykonaniu nowej podłogi i zamontowaniu ogrzewania znacznie poprawiła się funkcjonalność budynku co przełożyło się na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, poprawiła się możliwości wspólnego spotykania się, nawiązywania kontaktów, kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów, rozwoju kulturalnego i rozwoju własnych zainteresowań. Remont świetlicy umożliwi organizowanie szkoleń i pokazów dla miejscowej społeczności nie tylko w czasie letnim.

Całkowity koszt realizacji projektu: 13  580,00 zł

Wysokość przyznanej dotacji celowej: 10  000,00 zł

 

SOŁECTWO ZAŁUSIN

Sołectwo   Załusin zrealizowało zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Załusin”. Realizacja projektu polegała na wymianie podłogi. Świetlica miała starą, zniszczoną podłogę. Wykonanie nowej podłogi znacznie poprawiło funkcjonalność budynku co przełożyło się na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, poprawiła się możliwość wspólnego spotykania się, nawiązywania kontaktów, kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów, rozwoju kulturalnego i rozwoju własnych zainteresowań. Remont świetlicy umożliwi organizowanie szkoleń i pokazów dla miejscowej społeczności. Działająca tam Ochotnicza Straż Pożarna będzie mogła organizować pokazy, zbiórki i szkolenia dla młodzieży i dorosłych a także zaszczepienie chęci ratowania życia ludzkiego u dzieci.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 13  000,00 zł

Wysokość przyznanej dotacji celowej: 10  000,00 zł

Data Opublikowania: 15/07/2020

Czytaj więcej

PRZYZNANE GRANTY SOŁECKIE 2019

  GRANTY SOŁECKIE 

DLA GMINY BEDLNO W 2019 ROKU\

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyznał granty sołeckie dla projektów w sołectwach z terenu województwa łódzkiego.
W tym roku z przyznanych dotacji skorzystają trzy sołectwa z naszej gminy: Głuchów, Stanisławice i Załusin.
A

                 
W sołectwie Głuchów realizowane zostanie zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej  w miejscowości Tomczyce”. Realizacja projektu polegać będzie na wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku, malowaniu ścian zewnętrznych, wykończeniu części dachu i ścian wewnątrz obiektu.


W sołectwie Stanisławice realizowane zostanie zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stanisławice”. Realizacja projektu polegać będzie na wymianie podłogi oraz na instalacji ogrzewania świetlicy.


W sołectwie Załusin realizowane zostanie zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Załusin”. Realizacja projektu polegać będzie na wymianie podłogi.

Każde z sołectw zadeklarowało wkład własny pieniężny oraz czynny w postaci zaangażowania mieszkańców w realizację przedsięwzięć. Realizacja projektów odbędzie się w terminie 1 lipca – 15 listopada 2019 r.

 

W dniu 22 lipca 2019 r. Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński  wręczył granty w wysokości po 10  000,00 zł dla sołectwa: Głuchów, Stanisławice  i Załusin

Data Opublikowania: 14/07/2020

Czytaj więcej