Aktualności

Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie

Druki zaświadczeń dla osób chętnych do udziału w badaniach są dostępne w Starostwie Powiatowym w Kutnie, w Wydziale Zarządu i Rozwoju, pok. 18   w godz. 8:00 do€“ 15:00.

Data Opublikowania: 31/01/2017

Czytaj więcej

Siłownia w Gminnym Osrodku Kultury w Bedlnie - terminarz na miesiąc luty 2017 roku

SIŁOWNIA NIECZYNNA W DNIACH

  • 2 LUTEGO
  • 9 LUTEGO
  • 10 LUTEGO

 

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

 

Dyrektor Gminnego  Ośrodka w Bedlnie

mgr Jolanta Rosół

 

Data Opublikowania: 31/01/2017

Czytaj więcej

Uwaga hodowcy drobiu

W związku z pojawieniem się wirusa ptasiej grypy na terenie powiatu łowickiego przypominamy   o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091).

 

Drób  należy  przetrzymywać  w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

 

Zgodnie z  ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz cytowanym rozporządzeniem  za naruszenie środków bezpieczeństwa (np. niewystarczające odosobnienie drobiu – wypuszczanie drobiu z obiektów budowlanych) określonych w rozporządzeniu grożą  surowe kary. Kary mogą wynieść do ok. 8 000 zł. 

 

 

Rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U z 2016 r. poz. 2091)

Pliki do pobrania:

20161221122538_d2016000209101grypaptakow.pdf

Treść rozporządzenia MRiRW - 0.23 Mb

 

Data Opublikowania: 30/01/2017

Czytaj więcej

Informacja o wyborach uzupełniających do ŁWRDPP

Wyłanianie kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego celem uzupełnienia składu Rady.

Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się procedura wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego celem uzupełnienia składu Rady.
W ramach ogłoszonych wyborów wyłonieni zostaną trzej przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Potrzebne informacje oraz wzory dokumentów znajdą Państwo na naszej stronie www.ngo.lodzkie.pl pod poniższym linkiem:

http://www.ngo.lodzkie.pl/component/k2/item/863-wybory-uzupełniające-do-łódzkiej-wojewódzkiej-rady-działalności-pożytku-publicznego

Data Opublikowania: 26/01/2017

Czytaj więcej

Nowe usługi dla przedsiębiorców

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.
Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon.

Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach.

Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.
Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem: 801 055 088

Załóż firmę przez telefon - Jak to działa?

W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy.
Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny.
Załóż
firme przez telefon
to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

Ministerstwo przypomina o ważnych obowiązkach
Celem nowych proaktywnych usług Ministerstwa Rozwoju jest aktywne informowanie przedsiębiorców.. W styczniu akcja obejmie firmy zajmujące się sprzedażą alkoholu i odbieraniem odpadów , które do końca miesiąca mają obowiązek złożenia sprawozdań.
Przedsiębiorcy uzyskają m.in. informacje o tym, jak wykonać wszystkie obowiązki drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu
biznes.gov.pl

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl
Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju.
Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających prowadzić i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.
Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl

Kontakt:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Gospodarki Elektronicznej
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00–507 Warszawa
tel.: 801 055 088
Chat: www.biznes.gov.pl/pomoc
FB: www.facebook.com/biznesgovpl
WWW: www.biznes.gov.pl

Data Opublikowania: 18/01/2017

Czytaj więcej

Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

Referat Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi w Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego organizuje Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, które odbędzie się 12 stycznia 2017 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, Łódź).

W trakcie forum przyjrzymy się planowanym na rok 2017 konkursom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z perspektywy organizacji pozarządowej. Zapoznamy się z doświadczeniami z realizacji projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich. Zastanowimy się wspólnie z członkami Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego nad rolą i funkcjonowaniem rad działalności pożytku publicznego. Zgłębimy temat partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres monika.polak@lodzkie.pl do dnia 11 stycznia 2017 roku.

 

Data Opublikowania: 10/01/2017

Czytaj więcej

Siłownia w Gminnym Osrodku Kultury w Bedlnie - terminarz na miesiąc styczeń 2017 roku

SIŁOWNIA  NIECZYNNA  W  DNIACH

 

05  stycznia 2017 r.

27  stycznia 2017 r.

 

 

SIŁOWNIA    CZYNNA  W  DNIACH

 

17  stycznia 2017 r.    od godz. 14:00 -20:00

18  stycznia 2017 r.      od godz. 14:00 -20:00

19  stycznia 2017 r.      od godz. 14:00 -20:00

20  stycznia 2017 r.    od godz. 14:00 -20:00

23 stycznia 2017 r.      od godz. 14:00 -20:00

24  stycznia 2017 r.      od godz. 14:00 -20:00

25  stycznia 2017 r.    od godz. 14:00 -20:00

26  stycznia 2017 r.      od godz. 14:00 -20:00

 

 

Przepraszamy    za   utrudnienia

Data Opublikowania: 04/01/2017

Czytaj więcej

NOWE PERSPEKTYWY W WOJ. ŁÓDZKIM

PLUSK POLSKA sp. z  o. o. sp. k. - firma szkoleniowa z  bogatym doświadczeniem w  realizacji projektów i  organizacji szkoleń - informuje, że na obszarze województwa łódzkiego realizuje projekt pt.: „Nowe perspektywy w  woj. łódzkim!” skierowany do 80 osób (48 kobiet i  32 mężczyzn) powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i  bierne zawodowo) znajdujących się w  szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z  niepełnosprawnościami, osoby o  niskich kwalifikacjach), które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego (w rozumieniu przepisów KC).

Obraz na stronie ulotkaa5.jpg

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób pochodzących z  obszarów wiejskich woj. łódzkiego (zgodnie z  Degurba 3).
Biorąc pod uwagę trudną sytuację na lokalnym rynku pracy zwracamy się z  ogromną prośbą o  wsparcie procesu rekrutacji poprzez upowszechnianie informacji o  projekcie wśród osób bezrobotnych spełniających warunki uczestnictwa w  projekcie.
Informujemy, iż  rekrutacja już trwa – zaplanowana jest do 31.01.2017r.
Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie składające się z  4 następujących elementów pomocy:
- doradztwa zawodowego połączonego z  opracowaniem/aktualizacją IPD dla każdego UP;
- szkolenia zawodowego z  egzaminem zewnętrznym, dzięki któremu UP nabędą kwalifikacje lub kompetencje zgodne z  zapotrzebowaniem rynku pracy;
- stażu, dzięki któremu UP nabędą doświadczenie;
- pośrednictwa pracy, dzięki któremu nastąpi zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez UP;
Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Dla osób biorących udział w  projekcie zapewniamy:

  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały szkoleniowe,
  • profesjonalną kadrę trenerską,
  • stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu zawodowym,
  • catering podczas szkoleń zawodowych,
  • stypendium stażowe.

UDZIAŁ W  PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY, dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z  pracownikami biura projektu:
Biuro projektu: „Nowe perspektywy w  woj. łódzkim!” Ul. Gdańska 91/93, bud. D, piętro IV, pokój 43, 90-613 Łódź
Tel. +48 512 340 468 lub +48 504 092 727;
e-mail: szkolenia.lodz@plusk24.pl
www.noweperspektywy.plusk24.pl

Data Opublikowania: 03/01/2017

Czytaj więcej

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Bedlno - 29 grudnia 2016 roku godz. 10:00

Zaproszenie na  XIII     Sesję  Rady    Gminy    Bedlno

  29 grudnia  2016  roku  ( tj.  czwartek )    godz.   10:00

 

Sesja    odbędzie    się    w    sali    konferencyjnej    Urzędu    Gminy    w    Bedlnie z następującym  proponowanym  porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3. Odczytanie Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi: - Nr III/278/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Bedlno na 2017 rok, - Nr III/279/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Bedlno w 2017 roku, - Nr III/277/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020.

4.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2017 rok,

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020.

c) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków  budżetowych  w  2016 roku  oraz   zmiany  Uchwały  Nr VIII/66/2015  Rady  Gminy  Bedlno  z  dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2016 rok,

d) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

e) przyjęcia ,, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno”.

f) przyjęcia części zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

g) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

h) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bedlno na 2017 rok.

i) przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Bedlno na 2017 rok.

  j) przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2017 rok.

k) zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie.

l) zamiaru utworzenia Szkoły Podstawowej w Bedlnie.

5.      Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Bedlno.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Sprawy różne.

8.      Zakończenie obrad.

 

  Przewodniczący Rady Gminy

Marian Dysierowicz

 

 

Data Opublikowania: 27/12/2016

Czytaj więcej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Informujemy, iż Główny Urząd Statystyczny przygotowuje w  2021 roku kolejną edycję Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i  Mieszkań. Zachęcamy Państwa do  wypełnienia kwestionariusza online dostępnego na stronie internetowej GUS http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl oraz na stronach urzędów statystycznych. Państwa opinia jest niezwykle ważna przy projektowaniu badania w  szczególności w  zakresie potrzeb osób z  niepełnosprawnością.

Data Opublikowania: 27/12/2016

Czytaj więcej

Życzenia Świąteczne

Kartka Świąteczna, Boże Narodzenie

 

  Najlepsze życzenia zdrowych, pogodnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia pełnych ciepła, wiary, życzliwości i miłości do drugiego człowieka
płynącej z Betlejemskiej Stajenki
od Narodzonego Dzieciątka Jezus,
a na Nowy Rok wszelkiej pomyślności
oraz realizacji wszystkich marzeń i planów

życzą:

 

Przewodniczący Rady Gminy Bedlno                                Wójt Gminy Bedlno

Marian Dysierowicz                                                            Krzysztof Kołach

 

 

Data Opublikowania: 22/12/2016

Czytaj więcej