Aktualności

Informacja - przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w związku prowadzoną modernizacją instalacji elektrycznej w SUW Pniewo w dn. 29-30 kwietnia 2020r. mogą   wystąpić przerwy w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Data Opublikowania: 28/04/2020

Czytaj więcej

Wizytacja przy obiektach hydrotechnicznych w Woli Kałkowej i Orłowie

W dniu dzisiejszym Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński, Dyrektor Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego województwa Łódzkiego Wojciech Frątczak, Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski, Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Tomasz Juręczyk wraz z przedstawicielami spółki wodnej Bedlno oraz rolnikami i sołtysami okolicznych miejscowości dokonali przeglądu jazów na rzece Bzura i Moszczenica. Podczas wizytacji podniesiono rzędne piętrzenia na obiektach hydrotechnicznych w Woli Kałkowej i Orłowie. Podjęte działania są elementem wykorzystania istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej do retencji korytowej mającej na celu zwiększenie zasobów wodnych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez zasilanie wód gruntowych. Działania te korzystnie wpłyną na wzrost traw na łąkach, co jest szczególnie istotne w obszarze, w którym duża liczba gospodarstw rolnych nastawiana jest na produkcję zwierzęca w tym produkcję mleka.

Data Opublikowania: 28/04/2020

Czytaj więcej

Informacja - przerwa w dostawie wody

  Gmina Bedlno informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu wodociągu we wsi Józefów dn. 27 kwietnia 2020r. (poniedziałek) wystąpi przerwa w dostawie wody: od godziny 10 do godziny 14. Wyłączenie dostaw wody dotyczy m. Józefów, Teodorów, Ernestynów, Załusin, Julianów, Żeronice, cz. wsi Garbów - przy Żeronicach.

Za utrudnienia przepraszamy.

Data Opublikowania: 27/04/2020

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 24/04/2020

Czytaj więcej

Zaproszenie na XIII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno 27 kwietnia 2020 roku (tj. poniedziałek) godz. 10:00

 

  Gmina Bedlno – XIII Sesja Rady Gminy Bedlno - link z transmisji 

 

Gmina Bedlno – 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie    z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bedlno.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Bedlnie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Bedlno.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)            ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Bedlno;

b)            wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2020 rok;

c)            zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023;

d)          wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2020 rok;

e)            zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023; 

 

8.              Interpelacje i zapytania Radnych.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

 

Anna Ratajczyk

 

 

Data Opublikowania: 24/04/2020

Czytaj więcej

ARiMR: Można ubiegać się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia w ARiMR

 

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

W celu ułatwienia skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przygotowała specjalny druk wniosku, który dostępny jest na stronie
www.arimr.gov.pl

 

Wnioski  o  odroczenie spłaty zadłużenia należy kierować do Centrali ARiMR, Oddziałów Regionalnych oraz Biur Powiatowych, w następujący sposób:

1. za pośrednictwem platformy ePUAP - ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal

2. pocztą elektroniczną na adres Centrali ARiMR - INFO@arimr.gov.pl

3. pocztą tradycyjną

W sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, wnioski o odroczenie terminu spłaty zadłużenia mogą być również przekazywane przy użyciu wrzutni udostępnianych w placówkach terenowych ARiMR.

 

Data Opublikowania: 22/04/2020

Czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczące bezpośredniej obsługi interesanta.

  OGŁOSZENIE 

 

Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że od dnia 22 kwietnia 2020 roku będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesanta wyłącznie w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Do zadań tych zalicza się sprawy z zakresu:

1)      rejestracji stanu cywilnego

2)      ewidencji ludności i dowodów osobistych

Interesanci będą przyjmowani po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu umówienia terminu i konieczności wizyty - tylko w sytuacjach pilnych i wymagających osobistego stawiennictwa z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

 

W związku z powyższym wszelkie  sprawy wymagające Państwa obecności prosimy konsultować   telefonicznie   pod   numerem   telefonu: 24  282 17 86 (USC).

   

Wójt Gminy

Ignaczewski Józef

Data Opublikowania: 21/04/2020

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29 - powiat kutnowski

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

 • Zjawisko/stopień zagrożenia - Przymrozki/ 1
 • Obszar - województwo łódzkie powiat kutnowski
 • Ważność od godz. 01:00 dnia 18.04.2020 do godz. 08:00 dnia 21.04.2020
 • Przebieg - Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -2°C, a przy gruncie do -6°C. Temperatura - maksymalna w ciągu dnia do 14°C.
 • Prawdopodobieństwo  wystąpienia zjawiska(%)  90%

Data Opublikowania: 17/04/2020

Czytaj więcej

ARiMR: dopłaty 2020 - nowy termin składania oświadczeń

 

ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r. Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5 tys. prawidłowo złożonych oświadczeń.

W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa i konieczność ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników biur powiatowych z interesantami, ARiMR udostępniła rolnikom szeroki wachlarz możliwości składania oświadczeń – można je wysłać pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub wysłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego,
a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym. Dokumenty można również pozostawić
w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach lub urnach.

Rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet. Przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, ruszyło 15 marca 2020 r. Do 8 kwietnia w ARiMR zarejestrowano blisko 120 tys. e-wniosków.

Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, ze względu na zawieszenie terminu, podpisane oświadczenie potwierdzające brak zmian będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności.

Data Opublikowania: 17/04/2020

Czytaj więcej

Informacja z parafii Bedlno

 

Parafia św. Floriana w Bedlnie- Niedziela 19 kwiecień 2020 roku o godzinie 16.00 rozpoczęcie objazdu parafii:

W tym trudnym czasie epidemii gdy nie wszyscy możemy przyjść do Pana Jezusa do kościoła, On sam nas odwiedzi w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie będzie przychodził do naszych domów z błogosławieństwem według następującej trasy:

 • ·                Bedlno przy kościele, za cmentarzem
 • ·                Kamieniec I i II
 • ·                Górki Stanisławskie
 • ·                Odolinek 1, 2, 3 ,4
 • ·                Stanisławice
 • ·                Baranowizna
 • ·                Szewce Nagórne
 • ·                Wojszyce Parcel
 • ·                Szewce Walentyna
 • ·                Marynin
 • ·                Kazimierówka ( od DPS do piekarni)
 • ·                Groszki
 • ·                Ruszki
 • ·                Wyrów
 • ·                Florianów
 • ·                Kosów
 • ·                Czesławów
 • ·                Drzewoszki Wielkie
 • ·                Aleksandrów
 • ·                Drzewoszki Małe
 • ·                Tarnów
 • ·                Wojszyce przy trasie 92
 • ·                Kręcieszki
 • ·                Bedlno za starą gminą
 • ·                Janów
 • ·                Bedlno Żbiwiec
 • ·                Bedlno przy Urzędzie Gminy
 • ·                Bedlno przy trasie
 • ·                Zleszyn I i II
 • ·                Odolin
 • ·                Pniewo od trasy 92 do przejazdu kolejowego
 • ·                Pniewo Małe
 • ·                Franciszków Nowy
 • ·                Tomaszew
 • ·                Pniewska Kolonia
 • ·                Wydmuch
 • ·                Pniewo od GS do lasu
 • ·                Bedlno Wieś
 • ·                Mikorędówka
 • ·                Wojszyce Jesiony
 • ·                powrót do kościoła

Moi Drodzy czekajcie wyglądając w oknach, na balkonach albo przed domami, czy przy swoich ogrodzeniach bliżej drogi, byście mogli przyjąć dar Bożego błogosławieństwa.

Bardzo prosimy o rozesłanie tej wiadomości, o jej przekazanie rodzinie, sąsiadom i znajomym. Dziękujemy i do zobaczenia!

Więcej informacji na facebooku parafii Bedlno.

 

Data Opublikowania: 17/04/2020

Czytaj więcej

Informacja Poczty Polskiej o oddawczych skrzynkach pocztowych.

 

Poczta Polska przypomina: skrzynka pocztowa na każdej posesji w gminie

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek. Skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem – jak numer domu czy dzwonek do drzwi.

 • Szczególna sytuacja związana z epidemią, w praktyce utrudnia dziś wielu osobom nieposiadającym skrzynek, korzystanie z usług pocztowych. Odbiór korespondencji rejestrowanej wymaga bowiem wizyty w placówce pocztowej.
 • Tymczasem, posiadając skrzynkę na swojej posesji, każdy może bezpłatnie złożyć stosowne żądanie doręczania listów poleconych do skrzynki, o czym klient zostanie każdorazowo poinformowany poprzez sms lub e-mail. Oznacza to brak awiza i konieczności wizyty w Urzędzie Pocztowym. 
 • Dziś przy istotnej części posesji, nie ma skrzynek a ich umieszczenie ograniczy do minimum bezpośredni kontakt z listonoszem pozytywnie wpływając na zdrowie i bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i pracowników Poczty Polskiej.

 

 

 

Data Opublikowania: 16/04/2020

Czytaj więcej