Aktualności

Informacja dla uczestników projektu PL13

Informacja dla Uczestników projektu

„Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie”

realizowanego przez Powiat Kutnowski w ramach programu

PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 8 marca 2017 roku trwają pogłębione badania profilaktyczne w ramach rozszerzenia projektu.

I etap: Osoby, które wypełniły Deklarację uczestnictwa w projekcie zapraszane są obecnie przez Wykonawcę pierwszego etapu badań tj. badań laboratoryjnych do 3 punktów pobrań znajdujących się w:

 1. Kutno, ul. Sowińskiego 1/VI czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do15:00; w soboty czynne w godz. godz. 07:00 do 12:00

(budynek znajduje się naprzeciwko Stadionu Miejskiego Kutno przy ul. Kościuszki);

 1. Kutno, ul. Grunwaldzka 2 (w Przychodni „Medyk”) czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do 10:00;
 2. Żychlin, ul. Marchlewskiego 5a czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:30
  do 12:00.

II etap badań (badania kardiologiczne) odbywa się w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. Kutno, ul. Kościuszki 52 na IV piętrze – w SCANMEDZIE
(tel. 24 357 53 51)

Po badaniach laboratoryjnych Wykonawca zaprasza Uczestników na kolejny etap badań kardiologicznych tj. EKG, echo serca oraz konsultacje kardiologiczną. Po konsultacji wydawany jest komplet wyników badań bądź skierowanie na dalszą diagnostykę (np. próba wysiłkowa, ergospirometria, doppler żył i tętnic kończyn dolnych, doppler tętnic szyjnych, doppler ABillity, konsultacja angiologiczna bądź konsultacja neurologiczna).

Udział w pogłębionych badaniach kardiologicznych kończy się odebraniem od Wykonawcy kompletu wyników przeprowadzonych badań.

 

Zespół Projektu PL13

 

ŚLEDŹ NASZE PROZDROWOTNE DZIAŁANIA NA POWIATOWYM PORTALU ZDROWIA

TUTAJ

 

Przypominamy, że w Starostwie Powiatowym w Kutnie ul. Kościuszki 16, pokój nr 18 nadal trwa rekrutacja Uczestników projektu.

  Więcej o badaniach TUTAJ

Więcej o badaniach TUTAJ

Data Opublikowania: 21/03/2017

Czytaj więcej

II EDYCJA KONKURSU LEW KUTNOWSKI 2017

LEW KUTNOWSKI to konkurs, który daje możliwość uhonorowania nowoczesnego rolnictwa oraz tych osób, które dzięki pomysłowości i wytrwałości w dążeniu do celu rozwijają swoje gospodarstwa i firmy, dbają o środowisko, kreują przy tym pozytywny wizerunek wsi i podnoszą jakość rolnictwa w powiecie kutnowskim.

Celem konkursu jest promocja rozwoju gospodarstw rolnych i firm z terenu powiatu, osiągnięć zawodowych i społecznych rolników i przedstawicieli firm, przedsięwzięć innowacyjnych i ekoinnowacji służących ochronie środowiska i opartych na wykorzystaniu lokalnego potencjału.


HARMONOGRAM II EDYCJI W ROKU 2017

 

15 MARCA
OGŁOSZENIE KONKURSU
16 MARCA - 15 MAJA
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
do 15 WRZEŚNIA
ROZSTZRYGNIĘCIE KONKURSU
do 31 PAŹDZIERNIKA
GALA FINAŁOWA II EDYCJI KONKURSU

 

 

 


Laureatów konkursu uhonoruje Starosta Kutnowski

Nagroda główna - tytuł i statuetka „LEW Kutnowski”

Wyróżnienie - statuetka „Kłos”

Kryteria oceny Kandydatów zawarte są w Regulaminie

Dokumentacja konkursowa:

Obsługę i administrację konkursu prowadzi Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Data Opublikowania: 20/03/2017

Czytaj więcej

Rolniku nie truj pszczół

Stosowanie środków ochrony roślin niesie ze sobą wiele zagrożeń dla owadów zapylających, w tym dla pszczół miodnych. W praktyce ich stosowania popełnianych jest wiele błędów, np. niezachowanie ostrożności, nieodpowiednia pora oprysku (w trakcie lotów pszczół) i w czasie pełni kwitnienia rośliny, dawkowanie większe niż jest to zalecane przez producenta, stosowanie kilku preparatów w jednym oprysku czy wybieranie bardziej toksycznych. W tym kontekście konieczne staje się podejmowanie działań służących ochronie owadów zapylających i kreowania postaw przyjaznych pszczołom.

Data Opublikowania: 20/03/2017

Czytaj więcej

Rusza II edycja Konkursu Drzewo Pokoleń

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu Drzewo Pokoleń, który w tym roku odbywa się w ramach IV Łódzkich Senioraliów. Celem konkursu jest promocja najciekawszych projektów i inicjatyw poświęconych tematyce prosenioralnej, wymiana dobrych praktyk i integracja podmiotów, które przyczyniają się do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów.

 

Społeczeństwo naszego kraju staje obecnie przed wyzwaniami wynikającymi z dynamicznych zmian w strukturze demograficznej ludności. W nadchodzących latach prognozowany jest systematyczny wzrost odsetka liczby osób w wieku 60+ - w 2035 r. ma on wynieść 30%. Starzenie się społeczeństwa wymaga działań obejmujących niemal wszystkie dziedziny życia. W związku z tym, innowacje polegające na dostarczaniu produktów, usług i rozwiązań przyczyniających się do poprawy warunków i jakości życia seniorów, a także wszelkie inicjatywy w obszarze „healthy ageing”, są dziś niezwykle istotne.

 

Mając na uwadze potrzebę dalszej integracji projektów i działań poświęconych zdrowemu starzeniu się podjęliśmy decyzję, aby nie tylko kontynuować, ale także rozwijać ideę Konkursu Drzewo Pokoleń. Ubiegłoroczna, pierwsza edycja spotkała się z niezwykle entuzjastycznym odbiorem i potwierdziła zapotrzebowanie na organizację tego typu inicjatyw. W tym roku konkurs organizowany jest wspólnie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Miasto Łódź i stanowi integralną część Łódzkich Senioraliów.

 

 

 

Informacje o Konkursie Drzewo Pokoleń - www.drzewopokolen.umed.pl

Informacje o „IV Łódzkich Senioraliach” - www.seniorzy.uml.lodz.pl

 

Więcej informacji.

Data Opublikowania: 20/03/2017

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 10/03/2017

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

 

ZARZĄDZENIE Nr 15 /2017  WÓJTA GMINY BEDLNO
z dnia 08 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zmiany KIERUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY BEDLNO ZWANYCH „STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY BEDLNO NA LATA 2015 – 2025”

 

 

Data Opublikowania: 08/03/2017

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 08/03/2017

Czytaj więcej

UWAGA! Badania dla osób w wieku 19-39 i dla seniorów 70+

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY BEDLNO,

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM NA BEZPŁATNE BADANIA

w ramach Programu PL13

  „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie”.

 

W imieniu Powiatu Kutnowskiego zapraszam mieszkańców Gminy Bedlno na bezpłatne badania kardiologiczne wykonywane w ramach projektu PL13 pn.„Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie”.

Powiat Kutnowski pozyskał pod koniec ubiegłego roku dodatkowe środki, które pochodzą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz ze środków budżetu państwa. Dzięki tym funduszom zostaną przeprowadzone pogłębione badania kardiologiczne, które stanowią rozszerzenie projektu „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie” w ramach Programu PL13.

W ramach rozszerzenia projektu zapraszamy osoby od 19 do 39 lat (zrzeszone w klubach, organizacjach lub drużynach sportowych lub zagrożone otyłością) oraz osoby po 70 roku życia. W ramach projektu gwarantujemy szeroki pakiet badań morfologicznych oraz wizytę u kardiologa, który wykona EKG oraz Echo serca i w przypadku wykrycia nieprawidłowości zleci dalsze specjalistyczne badania oraz wizytę u angiologa bądź neurologa.

UWAGA  !
Badania adresowane są do osób w wieku 19-39 a także osób po 70. roku życia.

 
Udział w projekcie jest podzielony, podobnie jak poprzednio, na kilka etapów. Pierwszy to badania laboratoryjne. Następnie uczestnicy – pacjenci kierowani będą na konsultację kardiologiczną. Na podstawie przekazanych wcześniej wyników badań laboratoryjnych, a także wywiadu medycznego lekarz w razie konieczności będzie mógł zadecydować o dalszym postepowaniu diagnostycznym i skierować na takie badania jak: próba wysiłkowa, Echo serca, czy USG Doppler naczyń (tętnice szyjne lub kończyny dolne). W dalszej kolejności pacjenci będą również mogli skorzystać z konsultacji z innymi specjalistami – neurologiem i angiologiem.

Całość zakończy się konsultacją z kardiologiem.

  W celu uczestnictwa w projekcie należy wypełnić Deklarację uczestnictwa dla Beneficjentów projektu

„Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie”:

 

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców spełniających wymienione wcześniej kryteria zapraszamy Urzędu Gminy w Bedlnie (Sekretariat, I piętro, pokój nr 14 w godz. 7:30 – 15:30) w celu wypełnienia deklaracji lub do Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Kościuszki 16 (I piętro, pokój nr 18, w godzinach 8.00-15.00) w terminie do 10 marca 2017r.
Na podstawie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie PL13 będą Państwo kwalifikowani do badań.

 

UWAGA! LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Wszystkie badania wykonywane są bezpłatnie, szybko i solidnie.

   

Wójt Gminy Bedlno

/-/ mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Data Opublikowania: 07/03/2017

Czytaj więcej

Ogłaszenie na realizację zadania publicznego w zakresie: „Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego". 03-03-2017

    WÓJT   GMINY   BEDLNO

 

 

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016 r , poz 1817 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XII /109/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 listopada 2016 r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 

  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

„Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego poprzez podejmowanie i realizację następujących działań:

-                 organizację szkolenia, przygotowanie drużyn w grach zespołowych ( piłka nożna, piłka siatkowa, piłka halowa, tenis stołowy) i reprezentowanie gminy Bedlno w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich prowadzonych przez odpowiednie związki sportowe,

-                 organizację własnych imprez sportowych,

-               opiekę, utrzymanie i przygotowanie obiektu sportowego do zawodów”.

( przewidywana kwota dotacji wynosi 20.000,- )

Środki wydatkowane na w/w zadanie w roku 2016 – 50.000,-

 

TERMIN   REALIZACJI W/W ZADANIA:

Zadanie realizowane w okresie od   03 kwietnia 2017 r   do 31 maja 2017 r

 

OGÓLNE   WARUNKI   REALIZACJI   W/W ZADANIA ORAZ ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI

1.       W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Bedlno.

2.       Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. ( Dz U. z 2016 r, poz 1300 z dnia 19 sierpnia 2016r )

3.       Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016r, poz 1817.z późn.zm.) , a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tegoż zadania.

 

TERMIN   SKŁADANIA   OFERT

 

Oferty na realizację w/w zadania w formie pisemnej ( wraz z załącznikami i zgodnie ze wzorem oferty ) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 27.03. 2017 r do Urzędu Gminy Bedlno, pokój nr 14 do godz. 15.30

  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “ KONKURS   NA   ZADANIE   Z   ZAKRESU :Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową i tenisa stołowego „ opatrzoną nazwą i adresem oferenta.

   

WYMOGI   FORMALNE   OFERTY:

 

1.       Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.

 

2.       Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać “nie dotyczy” lub wpisać liczbę “zero” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

 

Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności:

-           szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

-           termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

-           kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego ,

-           informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

-           informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

-           deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

 

Do oferty w formie załączników należy dołączyć:

 

-           aktualny statut organizacji pozarządowej,

-           aktualny wyciąg z właściwego rejestru,( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

-           aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego,

-           inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 

TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

 

1.       Oferty   rozpatrzy   komisja   konkursowa w dniu 28 marca 2017 roku o godz 9.00 biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność oferty z zadaniem konkursu,

-           doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy w realizowaniu podobnych zadań,

-           przedstawiona kalkulacja kosztów zadania,

-           dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

-           dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem.

2.       Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Bedlno zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno.

3.       Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 28 marca 2017 r

   

W ROKU BIEŻĄCYM NIE REALIZOWANO ZADAŃ TEGO SAMEGO RODZAJU, CO W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU.

W ROKU POPRZEDNIM ZREALIZOWANO ZADANIE TEGO SAMEGO RODZAJU.

WARTOŚĆ DOTACJI W 2016 ROKU – 50.000,-

 

 

OFERTY WADLIWE ALBO NIEKOMPLETNE POZOSTAWIA SIĘ BEZ   ROZPATRZENIA

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Bedlno, pokój nr 17 ( tel 024 2821778)

 

 

 

                                      Wójt Gminy Bedlno – mgr inż Krzysztof Kołach


 

 

Bedlno, dn. 03 marca 2017 roku

Data Opublikowania: 03/03/2017

Czytaj więcej

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEDLNIE

INFORMACJA

  Gmina Bedlno informuje, że zapisy do

Szkoły Podstawowej w Bedlnie

do klas I- VII i oddziału przedszkolnego

odbędą się   w dniach   1. 03. - 31. 03. 2017 r.

w godzinach 8:00- 16:00.

Zapisu dziecka ( wypełnienia karty zgłoszenia) można dokonać w:

1.    Sekretariacie Gimnazjum w Bedlnie – I piętro, pokój nr 14 - sekretarz Teresa Wawer;

2.  Urzędzie Gminy Bedlno – I piętro pokój nr 24 – kierownik Magdalena Gawrońska  /w godzinach 11:00- 15:30/

 

Data Opublikowania: 28/02/2017

Czytaj więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW SPRAWIE USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2017 ROKU

 

Bedlno, 27.02.2017r.

 

 

Mieszkańcy Gminy Bedlno

 

  Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w 2017 roku można skorzystać z dofinansowania na realizację zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Bedlno.

 

Do korzystania z dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest uprawnione są podmioty (osoby fizyczne wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi), posiadające nieruchomości na terenie gminy Bedlno, będące: właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, użytkownikami lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości bądź posiadaczami samoistnymi nieruchomości.

 

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy w Bedlnie dn. 10 października 2014r. „Regulaminem dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno” dofinansowanie dla mieszkańców wyniesie 100% kosztów demontażu, przygotowania do transportu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, przy udziale pozyskanych przez Gminę środków zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Odbierany będzie również azbest składowany luzem na posesjach, jednak Gmina nie pokrywa wówczas kosztów demontażu.

 

Procedura realizacji zadania:

 1. Planujący usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy Bedlno. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie od dnia 27 lutego 2017 roku do dnia 7 marca 2017 roku. Formularze wniosków dostępne będą w Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. nr 28) i na stronie internetowej pod adresem www.ugbedlno.bip.org.pl i www.bedlno.pl. W przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez te osoby.

 2. We wniosku należy podać m.in. ilość azbestu do odebrania wyrażoną w m2. W przypadku gdy azbest należy zdemontować z budynku do wniosku należy załączyć kserokopię zgłoszenia robót lub ostatecznej decyzji właściwego organu architektoniczno-budowlanego zezwalającej na wykonanie prac obejmujących usunięcie wyrobów zawierających azbest, lub wniosek o wydanie takiej decyzji.

 3. Właściwy pracownik Urzędu Gminy w Bedlnie zweryfikuje wniosek.

 4. Wnioskodawca (właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości) zostanie poinformowany o przyjęciu pozytywnie zweryfikowanego wniosku do realizacji.

 5. Po zakwalifikowaniu wniosku Wójt Gminy Bedlno zleci Wykonawcy wykonanie usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (Wykonawca wybrany zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenia).

 6. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel Wykonawcy z właścicielem nieruchomości, z zachowaniem granicznych terminów określonych przez Gminę Bedlno.

 7. Odbiór wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu, sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla właściciela odpadu, drugi dla odbierającego odpad, trzeci dla Gminy Bedlno.

 8. Po zakończeniu prac na danej nieruchomości, zostanie sporządzony protokół odbioru wykonania zadania.

 9. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

 10. W budżecie Gminy Bedlno na rok 2017 zapisano środki finansowe na realizację zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w wysokości 7 000, 00 zł (siedem tysięcy złotych). W związku z powyższym o dofinansowaniu zadania będzie decydowała kolejność składania wniosków.

 11. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku z powodu wyczerpania limitu środków budżetu Gminy, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru.

 

Dofinansowaniem nie będą objęte prace związane z montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także koszty związane z zakupem tych materiałów i wykonaniem dokumentacji technicznej. Powyższe koszty pokrywa w całości wnioskodawca (właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości).

Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny nieruchomości we własnym zakresie zlecił podmiotowi ich demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie.

 

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bedlnie pok. 28, tel. 24 2821761.

 

 

Załączniki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Opublikowania: 27/02/2017

Czytaj więcej