Aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

  Bedlno, dnia 10.07.2020 r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

 

 

Podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu  1 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania połączony z upamiętnieniem
76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W związku z powyższym  na terenie gminy  zostaną włączone syreny alarmowe

- ciągłym sygnałem dźwiękowym 

na czas 1 minuty

 

Data Opublikowania: 30/07/2020

Czytaj więcej

Szansa na nowy start

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

zaprasza do udziału w projekcie „Szansa na nowy start” – szkolenia i staże

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby mieszkające na terenie województwa łódzkiego, które:

·                Utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;

·                Są osobami przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;

·                Są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Jakie wsparcie oferuje projekt?

Ścieżka „Przekwalifikowanie”:

·                Doradztwo zawodowe,

·                Poradnictwo psychologiczne,

·                Szkolenie dopasowane do indywidualnych potrzeb,

·                5 miesięczne płatne staże zawodowe.

 

Ponadto zapewniamy:

·                Zwrot kosztów dojazdu,

·                Catering,

·                Bezpłatne materiały szkoleniowe,

·                Ubezpieczenie szkoleniowe,

·                Stypendium szkoleniowe,

·                Stypendium stażowe.

 

Kontakt:
Biuro projektu: KSWP Piotrków Trybunalski, Plac Kościuszki 7, tel. 44  741 75 01

www: https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start

 

Projekt „Szansa na nowy start” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Łódzkim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 

Data Opublikowania: 28/07/2020

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

  Wojewoda Łódzki

zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 21 lipca 2020  r. została wydana decyzja Nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom  w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.:
„Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka  stanowiącego część gazociągu Gustorzyn – Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi  na terenie województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego”, dla odcinka  nr 2 – od granicy woj. łódzkiego do ZZUP Pszczonów.

Data Opublikowania: 28/07/2020

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 28/07/2020

Czytaj więcej

Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy

  Wójt Gminy Bedlno ogłasza konkurs na najładniejszy wieniec Dożynkowy

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Data Opublikowania: 15/07/2020

Czytaj więcej

SPIS STANÓW WODOMIERZY NA TERENIE GMINY BEDLNO CZASOWO WSTRZYMANY

 

 

 

 

 

 

  INFORMACJA

WÓJTA GMINY BEDLNO

Wójt Gminy Bedlno informuję, że ze względów bezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 CZASOWO WSTRZYMUJE SPIS STANÓW WODOMIERZY NA TERENIE GMINY BEDLNO.

W trosce o zdrowie mieszkańców sołectw: Bedlno Parcel, Bedlno Wieś, Florianów, Groszki, Janów, Konstantynów, Kręcieszki, Mateuszew, Orłów-Parcel, Pniewo, Potok, Stanisławice, Szewce Nadolne, Szewce Owsiane, Szewce Walentyna, Waliszew, Wojszyce Kolonia, Wojszyce Parcel, Wyrów, Wójt Gminy Bedlno zwraca się z prośbą o podawanie stanów wodomierzy do dnia: 03.08.2020 r.

- telefonicznie pod numerem telefonu: 24 282 17 71

- drogą mailową na adres: ug@bedlno.pl

 

Odbiorcom którzy nie podadzą w wyznaczonym terminie stanu wodomierzy zostanie wystawiona faktura na podstawie średniego zużycia wody z poprzednich okresów rozliczeniowych.

 

Wpłaty należy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej bądź w placówkach bankowych na konto urzędu Gminy Bedlno o numerze:

24 9021 0008 0010 6454 2000 0003

Data Opublikowania: 14/07/2020

Czytaj więcej

Spotkanie Dotyczące Projektu Tworzenia Lokalnych Partnerstw do Spraw Wody

W dniu dzisiejszym 10 lipca w GOK w Bedlnie trwa pierwsze spotkanie dotyczące projektu tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

W spotkaniu wzięli udział miedzy innymi:

 • Katarzyna Boczek Dyrektor CDR
 • Pan Andrzej Górczyński Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,
 • Pan Wojciech Frątczak Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
 • Pani Małgorzata Sibińska p. o z-cy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.
 • Pan Patryk Mieszkowicz p. o Zastępca Kierownika Oddziału Rolnictwa i Środowiska Wydział Transportu Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
 • Pani Barbara Miszkiewicz Starostwo Powiatowe w Kutnie.
 • Pan Łukasz Rydak -z-ca Naczelnika Wydz. Gospodarki Nieruchomościami Rolnymi Urzędu Miasta Kutno
 • Pan Przemysław Dominowski naczelnik Wydz. Ochrony środowiska Urzędu Miasta Kutno
 • Pan Waldemar Kuta, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku,
 • Pan Krzysztof Kołodziejczyk, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu,
 • Pan Lech Kazimierski, Polskie PGW Nadzór Wodny w Kutnie,
 • Pan Józef Ignaczewski, Wójt gminy Bedlno,
 • Pani Barbara Sarmowicz Kierownik Referatu Gospodarczego.
 • Pan Zdzisław Kostrzewa Wójt Gminy Nowe Ostrowy
 • Pan Marcin Wojtera, podinspektor ds. ochrony środowiska, Urząd Miejski w Krośniewicach ,
 • Pani Ewelina Studzińska Inspektor ds. Ochrony Środowiska Gmina Łanięta,
 • Pan Tomasz Grabowski Wójt Gminy Strzelce
 • Pani Justyna Jasińska Wójt Gminy Kutno,
 • Dyr. Inwestycji i Administracji Magdalena Krupińska –Kotulska
 • SPÓLKI WODNE
 • Pan Czesław Bończak, - Prezes Spółka Wodna Bedlno,
 • Damian Bujała- Kierownik Spółki Wodnej Bedlno
 • Konrad Olejniczak Spółka Wodna Bedlno
 • Pan Prezes Mirosław Bielicki Spółka Wodna Dąbrowice,
 • Pani Danuta Danecka, Spółka Wodna Dąbrowice,
 • Pan Czesław Kołodziejski, Spółka Wodna Krośniewice,
 • Pan Marian Jasiński Prezes Spółki Wodnej Krzyżanów,
 • Pan Tomasz Szczęsny- Prezes Spółki Wodnej Łanięta,
 • Pan Wiesław Szerszeń –z-ca przewodniczącej Spółki Wodnej Kutnowianka,
 • Pan Zdzisław Brudnowski, Spółka Wodna Ostrowianka,
 • Pan Jacek Cieśla z-ca prezesa Spółki Wodnej w Strzelcach
 • Pan Włodarczyk z-ca Spółka Wodna Ziemi Żychlińskiej
 • Pan Hieronim Andrzejewski Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,
 • Pan Konrad Olejniczak Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.
 • Maciej Szafran Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.
 • P. Studzińska Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.
 • Pan Marek Miścierewicz z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Lasów Państwowych w Łodzi
 • Pan Grzegorz Socha Naczelnik Ochrony Środowiska w Łodzi. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Włodzimierz Lewandowski zastępca Dyrektora ŁODR w Bratoszewicach
 • Katarzyna Rahmati- Adamczyk specjalista ds. Ekologii i
 • Ochrony Środowiska dział rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska w ŁODR w Bratoszewicach

Data Opublikowania: 10/07/2020

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

  IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 łódzkie (wszystkie powiaty) od 14:00/10.07 do 01:00/11.07.2020 deszcz 40 mm, porywy 100km/h, lokalnie do 110km/h, miejscami grad. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

Data Opublikowania: 10/07/2020

Czytaj więcej

Przyznanie Grantów przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego

  W dniu 8 lipca Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński wręczył Granty w Wysokości po 10.000zł Sołectwom z Gminy Bedlno, Granty Przyznano w Sołectwach: Orłów Kolonia, Szewce Nadolne, Groszki.

 • Sołectwo Groszki: Siłownia zewnętrzna,
 • Szewce Nadolne: Zaplecze kuchenne Świetlicy Wiejskiej,
 • Orłów Kolonia: Piec w Świetlicy wiejskiej oraz schody zewnętrzne i podjazd dla wózków inwalidzkich.

Data Opublikowania: 08/07/2020

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo podczas wakacji - Bezpieczeństwo nad wodą.

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Kutnie  realizując  działania  profilaktyczne w  zakresie  bezpieczeństwa  podczas  wakacji  stworzyła  SPOT  dot. bezpieczeństwa  nad  wodą.

podkom.  Edyta  Machnik
oficer  prasowy  KPP  Kutno

Link do filmu

Data Opublikowania: 07/07/2020

Czytaj więcej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną  pomoc w jednym z  1500  punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

                Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej  w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w  sprawach majątkowych, socjalnych,  mieszkaniowych,  konsumenckich,  rodzinnych, czy  pracowniczych;

                Osoby  samozatrudnione  –  osoby prowadzące  jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające  pracowników przez minimum 12 miesięcy)  mogą liczyć na pomoc również z  wnioskami do  ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

                Profesjonalną pomoc prawnika,  wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

                Informację o  twoich prawach i obowiązkach  w  danej sytuacji;

                Wskazanie sposobu rozwiązania  twojego problemu prawnego;

                Pomoc w sporządzeniu  pism  i wniosków.

 

Gdzie szukać pomocy?

                Przez internet: na stronie  www.np.ms.gov.pl;

                Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 

Bezpłatna pomoc jest  skierowana do  osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Data Opublikowania: 06/07/2020

Czytaj więcej

Raport o stanie ostrzeżeń dla woj. łódzkiego

 • Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
 • Obszar (w nawiasie numer  ostrzeżenia dla powiatu)  powiaty: bełchatowski(51), brzeziński(55), łaski(53), łódzki wschodni(56), Łódź(56), opoczyński(55), pabianicki(55), pajęczański(51), piotrkowski(55), Piotrków Trybunalski(55),  radomszczański(52), rawski(56), sieradzki(52), Skierniewice(57), skierniewicki(57),  tomaszowski(56), wieluński(51), wieruszowski(49), zduńskowolski(52)
 • Ważność od godz. 16:00 dnia 02.07.2020 do godz. 23:00 dnia 02.07.2020
 • Prawdopodobieństwo 90%
 • Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do  40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Data Opublikowania: 02/07/2020

Czytaj więcej