Aktualności

Spotkanie Dotyczące Projektu Tworzenia Lokalnych Partnerstw do Spraw Wody

W dniu dzisiejszym 10 lipca w GOK w Bedlnie trwa pierwsze spotkanie dotyczące projektu tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

W spotkaniu wzięli udział miedzy innymi:

 • Katarzyna Boczek Dyrektor CDR
 • Pan Andrzej Górczyński Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,
 • Pan Wojciech Frątczak Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
 • Pani Małgorzata Sibińska p. o z-cy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.
 • Pan Patryk Mieszkowicz p. o Zastępca Kierownika Oddziału Rolnictwa i Środowiska Wydział Transportu Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
 • Pani Barbara Miszkiewicz Starostwo Powiatowe w Kutnie.
 • Pan Łukasz Rydak -z-ca Naczelnika Wydz. Gospodarki Nieruchomościami Rolnymi Urzędu Miasta Kutno
 • Pan Przemysław Dominowski naczelnik Wydz. Ochrony środowiska Urzędu Miasta Kutno
 • Pan Waldemar Kuta, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku,
 • Pan Krzysztof Kołodziejczyk, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu,
 • Pan Lech Kazimierski, Polskie PGW Nadzór Wodny w Kutnie,
 • Pan Józef Ignaczewski, Wójt gminy Bedlno,
 • Pani Barbara Sarmowicz Kierownik Referatu Gospodarczego.
 • Pan Zdzisław Kostrzewa Wójt Gminy Nowe Ostrowy
 • Pan Marcin Wojtera, podinspektor ds. ochrony środowiska, Urząd Miejski w Krośniewicach ,
 • Pani Ewelina Studzińska Inspektor ds. Ochrony Środowiska Gmina Łanięta,
 • Pan Tomasz Grabowski Wójt Gminy Strzelce
 • Pani Justyna Jasińska Wójt Gminy Kutno,
 • Dyr. Inwestycji i Administracji Magdalena Krupińska –Kotulska
 • SPÓLKI WODNE
 • Pan Czesław Bończak, - Prezes Spółka Wodna Bedlno,
 • Damian Bujała- Kierownik Spółki Wodnej Bedlno
 • Konrad Olejniczak Spółka Wodna Bedlno
 • Pan Prezes Mirosław Bielicki Spółka Wodna Dąbrowice,
 • Pani Danuta Danecka, Spółka Wodna Dąbrowice,
 • Pan Czesław Kołodziejski, Spółka Wodna Krośniewice,
 • Pan Marian Jasiński Prezes Spółki Wodnej Krzyżanów,
 • Pan Tomasz Szczęsny- Prezes Spółki Wodnej Łanięta,
 • Pan Wiesław Szerszeń –z-ca przewodniczącej Spółki Wodnej Kutnowianka,
 • Pan Zdzisław Brudnowski, Spółka Wodna Ostrowianka,
 • Pan Jacek Cieśla z-ca prezesa Spółki Wodnej w Strzelcach
 • Pan Włodarczyk z-ca Spółka Wodna Ziemi Żychlińskiej
 • Pan Hieronim Andrzejewski Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,
 • Pan Konrad Olejniczak Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.
 • Maciej Szafran Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.
 • P. Studzińska Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.
 • Pan Marek Miścierewicz z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Lasów Państwowych w Łodzi
 • Pan Grzegorz Socha Naczelnik Ochrony Środowiska w Łodzi. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Włodzimierz Lewandowski zastępca Dyrektora ŁODR w Bratoszewicach
 • Katarzyna Rahmati- Adamczyk specjalista ds. Ekologii i
 • Ochrony Środowiska dział rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska w ŁODR w Bratoszewicach

Data Opublikowania: 10/07/2020

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

  IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 łódzkie (wszystkie powiaty) od 14:00/10.07 do 01:00/11.07.2020 deszcz 40 mm, porywy 100km/h, lokalnie do 110km/h, miejscami grad. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

Data Opublikowania: 10/07/2020

Czytaj więcej

Przyznanie Grantów przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego

  W dniu 8 lipca Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński wręczył Granty w Wysokości po 10.000zł Sołectwom z Gminy Bedlno, Granty Przyznano w Sołectwach: Orłów Kolonia, Szewce Nadolne, Groszki.

 • Sołectwo Groszki: Siłownia zewnętrzna,
 • Szewce Nadolne: Zaplecze kuchenne Świetlicy Wiejskiej,
 • Orłów Kolonia: Piec w Świetlicy wiejskiej oraz schody zewnętrzne i podjazd dla wózków inwalidzkich.

Data Opublikowania: 08/07/2020

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo podczas wakacji - Bezpieczeństwo nad wodą.

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Kutnie  realizując  działania  profilaktyczne w  zakresie  bezpieczeństwa  podczas  wakacji  stworzyła  SPOT  dot. bezpieczeństwa  nad  wodą.

podkom.  Edyta  Machnik
oficer  prasowy  KPP  Kutno

Link do filmu

Data Opublikowania: 07/07/2020

Czytaj więcej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną  pomoc w jednym z  1500  punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

                Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej  w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w  sprawach majątkowych, socjalnych,  mieszkaniowych,  konsumenckich,  rodzinnych, czy  pracowniczych;

                Osoby  samozatrudnione  –  osoby prowadzące  jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające  pracowników przez minimum 12 miesięcy)  mogą liczyć na pomoc również z  wnioskami do  ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

                Profesjonalną pomoc prawnika,  wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

                Informację o  twoich prawach i obowiązkach  w  danej sytuacji;

                Wskazanie sposobu rozwiązania  twojego problemu prawnego;

                Pomoc w sporządzeniu  pism  i wniosków.

 

Gdzie szukać pomocy?

                Przez internet: na stronie  www.np.ms.gov.pl;

                Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 

Bezpłatna pomoc jest  skierowana do  osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Data Opublikowania: 06/07/2020

Czytaj więcej

Raport o stanie ostrzeżeń dla woj. łódzkiego

 • Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1
 • Obszar (w nawiasie numer  ostrzeżenia dla powiatu)  powiaty: bełchatowski(51), brzeziński(55), łaski(53), łódzki wschodni(56), Łódź(56), opoczyński(55), pabianicki(55), pajęczański(51), piotrkowski(55), Piotrków Trybunalski(55),  radomszczański(52), rawski(56), sieradzki(52), Skierniewice(57), skierniewicki(57),  tomaszowski(56), wieluński(51), wieruszowski(49), zduńskowolski(52)
 • Ważność od godz. 16:00 dnia 02.07.2020 do godz. 23:00 dnia 02.07.2020
 • Prawdopodobieństwo 90%
 • Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do  40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Data Opublikowania: 02/07/2020

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Obwieszczenie dotyczy „Budowa gazociągu  DN 1000 Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka stanowiącego część gazociągu Gustorzyn – Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawskopomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego”.
 

Data Opublikowania: 02/07/2020

Czytaj więcej

Uwaga przerwa w dostawie wody

Gmina Bedlno informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu  w SUW Pniewo w dn. 3 lipca 2020r. (piątek) wystąpi  przerwa w dostawie wody:  od godziny 8.00 do godziny 13.00.

Przepraszamy za utrudnienia.

Data Opublikowania: 01/07/2020

Czytaj więcej

Informacja dla Wyborców!

  Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do  głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub  od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

Data Opublikowania: 30/06/2020

Czytaj więcej

INFORMACJA w sprawie sposobu zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

    Informuję, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, dokonane do dnia 16 czerwca 2020 r. dotyczy także głosowania w tzw. II turze wyborów. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Bedlno:

1. ustnie;

2. pisemnie;

3. w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowaniakorespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce) najpóźniej:

- do dnia 30 czerwca 2020 r.;

  do dnia 7 lipca 2020 r., jeśli wyborca podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

- do dnia 10 lipca 2020 r., jeśli wyborca rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po dniu 7 lipca 2020 r. Zgłoszenia przyjmują, z upoważnienia Wójta Gminy Bedlno , pracownicy Urzędu Gminy Bedlnow godzinach pracy Urzędu tj poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30.

  Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail). Ponadto wyborca niepełnosprawny może w zgłoszeniu zażądać:

- dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a;

- dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu. (do pobrania druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego) Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie zawierało powyższych danych, wyborca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od wezwania dokonanego telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Data Opublikowania: 30/06/2020

Czytaj więcej

Uwaga hodowcy zwierząt

  W związku z pismem Pana Dominika Harmin Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi zachęcamy do korzystania z portalu IRZ Plus.

W załączeniu ulotka.

Data Opublikowania: 29/06/2020

Czytaj więcej