Aktualności

„Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu".

„Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu".

Szanowni  Państw  Prezes  GUS  ogłosił  konkurs  na  gminę  o  najwyższym odsetku  spisanych  gospodarstw  rolnych  w  kanale  samospisu.

Celem  Konkursu  jest  zmobilizowanie  gmin  do  aktywnego  promowania  idei samospisu  w  ramach  Powszechnego  Spisu  Rolnego  2020.  Termin  zgłaszania się  do  konkursu  upływa  z  dniem  25  listopada  br.,  a  zakończenie  jest ogłoszenie  zwycięzców  do  15  grudnia  br.

Konkurs  adresowany  jest  do  gmin,  w  których  użytkownicy  gospodarstw rolnych  dokonują  samospisu  internetowego  w  okresie  od  1  września  do  30 listopada  2020  r.

W  konkursie  gminy  w  każdym  województwie  otrzymają  nagrody, odpowiednio:

·                  za  zajęcie  I  miejsca  -  5  _komputerów  all-in-one,  2 urządzenia  wielofunkcyjne,_

·                  za  zajęcie  II  miejsca  -  3  _komputery  stacjonarne,  3 monitory,  4  tablety,  1  urządzenie  wielofunkcyjne,_

·                  za  zajęcie  III  miejsca  -  2  _komputery  stacjonarne,  2 monitory,  3  tablety,  1  urządzenie  wielofunkcyjne,_

·                  za  zajęcie  IV  miejsca  -  7  _tabletów,  1  urządzenie wielofunkcyjne,_

·                  za  zajęcie  V  miejsca  -  6  _tabletów,  1  urządzenie wielofunkcyjne._

Dodatkowo  Komitety  Konkursowe  będą  mogły  przyznać  nagrodę specjalną  Prezesa  GUS  w    każdym  województwie.  Nagroda  przeznaczona jest  dla  gminy  najbardziej  zaangażowanej  we  współpracę  z  Urzędem Statystycznym,  gdzie  brane  są  pod  uwagę  wszystkie  działania obejmujące  okres  od  początku  do  końca  trwania  PSR  2020  tj.  od 1.09.2020  r.  do  30.11.2020  r.  Nagrodę  specjalną  stanowi  sprzęt elektroniczny  w  postaci  _7  tabletów  i  1  urządzenia  wielofunkcyjnego.

Wszystkie  informacje  związane  z  konkursem,  Regulamin,  skład  jury, będą  opublikowane  na  stronie  https://spisrolny.gov.pl  w  zakładce konkursy.

Niezależnie  od  powyższego  przesyłam  Państwu  regulamin  konkursu  wraz z  załącznikami  i  zachęcam  do  wzięcia  udziału.

Osobą  do  kontaktu  w  sprawie  Konkursu  w  województwie  łódzkim,  a także  przyjmującą  zgłoszenia  jest  p.  Marta  Gonerska  (e-mail m.gonerska@stat.gov.pl,  tel.  42  6839014)

Załączniki:

« Powrót