Aktualności

Powszechny Spis Rolny 2020 - informacja

Powszechny Spis Rolny 2020 - informacja

  Bedlno, dn. 31.08.2020r.

Szanowni Rolnicy,

 

Od 1 września do 30 listopada 2020r. na terenie całej Polski będzie prowadzone najważniejsze dla polskiego rolnictwa badanie - Powszechny Spis Rolny 2020.

Podstawową formą przekazywania informacji przez Rolników jest samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która zostanie udostępniona na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl.

Samospisu dokonać można we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z internetem – za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na ww. stronie internetowej.

Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób!

Stanowisko do samospisu, wyposażone w sprzęt komputerowy, dostępne jest  również w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24 99-311 Bedlno   (pod warunkiem, że nie zmienią się obostrzenia związane z zagrożeniem COVID-19).

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie daty i godziny przybycia z Gminnym Biurem Spisowym w Bedlnie dzwoniąc pod nr telefonu: 24  282 17 70, 24  282 17 82.

Od 16 września 2020 r. każdy użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu   może spodziewać się telefonu od rachmistrza, który zbierać będzie dane  w formie wywiadu telefonicznego.

Od 1 października 2020 r. istnieje także możliwość zbierania danych przez rachmistrzów terenowych w formie bezpośredniego wywiadu, jeżeli rolnik nie dokonał samospisu internetowego, bądź telefonicznie.

Na terenie gminy Bedlno w spis rolny prowadzony będzie przez trzech rachmistrzów spisowych (mieszkańców naszej gminy).

Rolnicy objęci spisem rolnym w 2020r.:

·                gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha i więcej użytków rolnych,

·                gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych (w tym nieposiadające użytków rolnych) prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną (roślinną i/lub zwierzęcą) o znaczącej, określonej następującymi progami skali:

- 0,5 ha dla: drzew owocowych, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, truskawek gruntowych oraz chmielu;

- 0,3 ha dla szkółek sadowniczych i szkółek ozdobnych;

- 0,1 ha dla tytoniu; 5 sztuk dla bydła ogółem;

- 20 sztuk dla świń ogółem;

- 5 sztuk dla loch;

- 20 sztuk dla owiec ogółem i kóz ogółem;

- 100 sztuk dla drobiu ogółem;

- 10 sztuk dla zwierząt dzikich utrzymywanych w systemie fermowym;

-20 pni dla pszczół.

Zachęcamy do czynnego udziału w spisie! Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Gminny Komisarz Spisowy w Bedlnie

 

Józef Ignaczewski

 

                   

« Powrót