Aktualności

Gmina Bedlno otrzymała dofinansowanie z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Strefa ekologiczno-przyrodnicza” przy Szkole Podstawowej w Bedlnie

Gmina Bedlno otrzymała dofinansowanie  z  WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Strefa ekologiczno-przyrodnicza” przy Szkole Podstawowej w Bedlnie

 

 

 

 

 

Gmina Bedlno otrzymała dofinansowanie  z  WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania

 

Nazwa zadania:     Utworzenie punktu dydaktycznego

pn. „Strefa ekologiczno-przyrodnicza”

przy Szkole Podstawowej w Bedlnie.

 

Zadanie realizowano  przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w  ramach konkursu  „ Nasze ekologiczne pracownie”.

 

              Wartość ogólna zadania:    54.967,00 PLN 

              Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:    49.467,00 PLN 

Wkład własny Gminy Bedlno:    5500,00 PLN

 

W ramach realizacji działania zakupiono wyposażenie punktu  : 6 sztuk  tablic   dydaktycznych, 2 gry typu światowid, wiatę  przyrodniczą, stację   meteorologiczną, panel twórczości przyrodniczej, stojak „Ptasi raj”,  5 poletek roślinnych z tabliczkami. W celu poznawania na żywo flory i fauny zakupiono rośliny: drzewa, krzewy, byliny, trawy. Odpowiednio przygotowano teren, wyrównano podłoże, wykonano ścieżki i utwardzenie pod wiatę, zadbano o roślinność -wysypanie odpowiedniej ziemi, kory, żwiru. Zakupiono również pomoce dydaktyczne do realizacji edukacji przyrodniczej.

Punkt dydaktyczny  tuż przy budynku szkoły spowoduje, iż nauczyciele  będą mogli w  większości organizować zajęcia terenowe z wykorzystaniem naturalnych pomocy dydaktycznych. Szczególnie będziemy   mogli  zastosować obserwację, doświadczenia oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem okazów naturalnych. Cieszymy się bardzo, że  pozyskaliśmy  zewnętrzną  klasę ekologiczną wyposażoną w pomoce dydaktyczne na wysokim poziomie. Od września przez społeczność szkolną  będą realizowane zaplanowane działania. 

Serdeczne słowa podziękowania za okazaną pomoc  społeczność Szkoły  Podstawowej w Bedlnie kieruje do Pana Wójta, Pani skarbnik, Pana Sekretarza oraz Rady Gminy Bedlno.

  Ewa Kowalska   

 

« Powrót