Aktualności

Szansa na nowy start

Szansa na nowy start

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

zaprasza do udziału w projekcie „Szansa na nowy start” – szkolenia i staże

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby mieszkające na terenie województwa łódzkiego, które:

·                Utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;

·                Są osobami przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;

·                Są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Jakie wsparcie oferuje projekt?

Ścieżka „Przekwalifikowanie”:

·                Doradztwo zawodowe,

·                Poradnictwo psychologiczne,

·                Szkolenie dopasowane do indywidualnych potrzeb,

·                5 miesięczne płatne staże zawodowe.

 

Ponadto zapewniamy:

·                Zwrot kosztów dojazdu,

·                Catering,

·                Bezpłatne materiały szkoleniowe,

·                Ubezpieczenie szkoleniowe,

·                Stypendium szkoleniowe,

·                Stypendium stażowe.

 

Kontakt:
Biuro projektu: KSWP Piotrków Trybunalski, Plac Kościuszki 7, tel. 44  741 75 01

www: https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start

 

Projekt „Szansa na nowy start” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Łódzkim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 

Załączniki:

« Powrót