Aktualności

Spotkanie Dotyczące Projektu Tworzenia Lokalnych Partnerstw do Spraw Wody

Spotkanie Dotyczące Projektu Tworzenia Lokalnych Partnerstw do Spraw Wody

W dniu dzisiejszym 10 lipca w GOK w Bedlnie trwa pierwsze spotkanie dotyczące projektu tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

W spotkaniu wzięli udział miedzy innymi:

 • Katarzyna Boczek Dyrektor CDR
 • Pan Andrzej Górczyński Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,
 • Pan Wojciech Frątczak Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
 • Pani Małgorzata Sibińska p. o z-cy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.
 • Pan Patryk Mieszkowicz p. o Zastępca Kierownika Oddziału Rolnictwa i Środowiska Wydział Transportu Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
 • Pani Barbara Miszkiewicz Starostwo Powiatowe w Kutnie.
 • Pan Łukasz Rydak -z-ca Naczelnika Wydz. Gospodarki Nieruchomościami Rolnymi Urzędu Miasta Kutno
 • Pan Przemysław Dominowski naczelnik Wydz. Ochrony środowiska Urzędu Miasta Kutno
 • Pan Waldemar Kuta, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku,
 • Pan Krzysztof Kołodziejczyk, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu,
 • Pan Lech Kazimierski, Polskie PGW Nadzór Wodny w Kutnie,
 • Pan Józef Ignaczewski, Wójt gminy Bedlno,
 • Pani Barbara Sarmowicz Kierownik Referatu Gospodarczego.
 • Pan Zdzisław Kostrzewa Wójt Gminy Nowe Ostrowy
 • Pan Marcin Wojtera, podinspektor ds. ochrony środowiska, Urząd Miejski w Krośniewicach ,
 • Pani Ewelina Studzińska Inspektor ds. Ochrony Środowiska Gmina Łanięta,
 • Pan Tomasz Grabowski Wójt Gminy Strzelce
 • Pani Justyna Jasińska Wójt Gminy Kutno,
 • Dyr. Inwestycji i Administracji Magdalena Krupińska –Kotulska
 • SPÓLKI WODNE
 • Pan Czesław Bończak, - Prezes Spółka Wodna Bedlno,
 • Damian Bujała- Kierownik Spółki Wodnej Bedlno
 • Konrad Olejniczak Spółka Wodna Bedlno
 • Pan Prezes Mirosław Bielicki Spółka Wodna Dąbrowice,
 • Pani Danuta Danecka, Spółka Wodna Dąbrowice,
 • Pan Czesław Kołodziejski, Spółka Wodna Krośniewice,
 • Pan Marian Jasiński Prezes Spółki Wodnej Krzyżanów,
 • Pan Tomasz Szczęsny- Prezes Spółki Wodnej Łanięta,
 • Pan Wiesław Szerszeń –z-ca przewodniczącej Spółki Wodnej Kutnowianka,
 • Pan Zdzisław Brudnowski, Spółka Wodna Ostrowianka,
 • Pan Jacek Cieśla z-ca prezesa Spółki Wodnej w Strzelcach
 • Pan Włodarczyk z-ca Spółka Wodna Ziemi Żychlińskiej
 • Pan Hieronim Andrzejewski Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,
 • Pan Konrad Olejniczak Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.
 • Maciej Szafran Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.
 • P. Studzińska Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.
 • Pan Marek Miścierewicz z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Lasów Państwowych w Łodzi
 • Pan Grzegorz Socha Naczelnik Ochrony Środowiska w Łodzi. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Włodzimierz Lewandowski zastępca Dyrektora ŁODR w Bratoszewicach
 • Katarzyna Rahmati- Adamczyk specjalista ds. Ekologii i
 • Ochrony Środowiska dział rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska w ŁODR w Bratoszewicach

« Powrót