Aktualności

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną  pomoc w jednym z  1500  punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

                Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej  w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w  sprawach majątkowych, socjalnych,  mieszkaniowych,  konsumenckich,  rodzinnych, czy  pracowniczych;

                Osoby  samozatrudnione  –  osoby prowadzące  jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające  pracowników przez minimum 12 miesięcy)  mogą liczyć na pomoc również z  wnioskami do  ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

                Profesjonalną pomoc prawnika,  wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

                Informację o  twoich prawach i obowiązkach  w  danej sytuacji;

                Wskazanie sposobu rozwiązania  twojego problemu prawnego;

                Pomoc w sporządzeniu  pism  i wniosków.

 

Gdzie szukać pomocy?

                Przez internet: na stronie  www.np.ms.gov.pl;

                Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 

Bezpłatna pomoc jest  skierowana do  osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

« Powrót