Aktualności

Informacja dla Wyborców!

Informacja  dla  Wyborców!

  Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do  głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub  od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

« Powrót