Aktualności

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BEDLNO w sprawie zmiany w harmonogramie dyżurów wakacyjnych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bedlno w okresie od 29. 06.2020 r. do 21. 08. 2020 r

KOMUNIKAT  WÓJTA GMINY BEDLNO  w sprawie zmiany w harmonogramie dyżurów wakacyjnych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bedlno w okresie od 29. 06.2020 r.  do 21. 08. 2020 r

  Bedlno, dn. 25.06. 2020 r.

W związku z brakiem wniosków rodziców o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, których termin złożenia do dyrektorów szkół upłynął dnia 31 maja 2020 roku zgodnie z § 3 ust 1 Zarządzenia Nr 47/ 2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno, dyżur wakacyjny nie będzie pełniony w żadnej placówce.

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

Załączniki:

« Powrót