Aktualności

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BEDLNO w sprawie otwarcia punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BEDLNO w sprawie otwarcia punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych

  Bedlno, dn. 28.05. 2020 r.

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY BEDLNO

w sprawie otwarcia punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych

 

W związku z możliwością otwarcia punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, po zapoznaniu się z oceną sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń wywołanych przez wirusa SARS-CoV-2 dla powiatu kutnowskiego oraz opinii przedłożonych przez dyrektorów szkół podstawowych z terenu Gminy Bedlno w zakresie spełnienia Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, informuję, że:

  1. punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żeronicach – zostanie otwarty od dnia 01. 06. 2020 r.,

  2. oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szewcach Nadolnych – zostanie otwarty od dnia 01.06.2020 r.,

  3. punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie – zostanie otwarty od dnia 08. 06. 2020 r.,

  4. punkt przedszkolny i oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bedlnie- zostaną otwarte w chwili zadeklarowania przez rodziców uczestnictwa dzieci w zajęciach opiekuńczych,

  5. oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pniewie zostanie otwarty w chwili zadeklarowania przez rodziców uczestnictwa dzieci w zajęciach opiekuńczych.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż systematycznie analizujemy sytuację epidemiologiczną oraz komunikaty przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia, służby Wojewody Łódzkiego oraz inspekcje sanitarne. o ewentualnych zmianach wynikających z decyzji władz centralnych, wojewódzkich i gminnych będziemy informować w kolejnych komunikatach.

 

Wójt Gminy 

Józef Ignaczewski

     

 

Załączniki:

« Powrót