Aktualności

INFORMACJA - Obiekty sportowe w Gminie Bedlno

  INFORMACJA - Obiekty sportowe w Gminie Bedlno

Gmina Bedlno informuje, iż uruchomione są obiekty sportowe: boiska wielofunkcyjnego Orlik w Bedlnie i stadion środowiskowy w Pniewie. Informujemy jednocześnie, że kompleks boisk Orlik w Żeronicach jest czasowo wyłączony z użytkowania ze względu na zalecenia Nadzoru Budowlanego – planowany remont.

  Obiekty sportowe zostają uruchomione, jedynie dla Gminnego Klubu Sportowego (GKS) w Bedlnie.

Godziny korzystania z obiektów sportowych winny być każdorazowo uzgodnione z zarządcą obiektu z zachowaniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

O wszelkich zmianach w zakresie korzystania z obiektów będziemy informować na bieżąco.

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

« Powrót