Aktualności

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BEDLNO W SPRAWIE OTWARCIA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BEDLNO W SPRAWIE OTWARCIA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W związku  z odmrażaniem gospodarki i zapowiedzią możliwości otwarcia z dniem 6 maja 2020 roku punktów i oddziałów przedszkolnych w szkołach, po zapoznaniu się z Wytycznymi  epidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  dnia 30 kwietnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz opiniami przedłożonymi  przez dyrektorów szkół, uwzględniając krótki czas, jaki otrzymał  samorząd na wcielenie w życie wytycznych, traktując priorytetowo potrzebę stworzenia bezpiecznych warunków  pobytu dzieci  oraz pracy nauczycieli i personelu szkół   informuje, że

punkty przedszkolne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno nie zostaną otwarte w dniu 6 maja 2020 r.

Głównymi powodami  podjęcia takiej decyzji , wskazanymi przez dyrektorów  jest:

  1. brak możliwości pełnego przygotowania pomieszczeń i organizacji pracy punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych do reżimów sanitarnych określonych w wytycznych,
  2. konieczność dokonania zakupu dużych ilości środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych,
  3. konieczność dostosowania minimalnych przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci z uwzględnieniem 4 m ² na jedno dziecko i opiekuna,
  4. konieczność zorganizowania pracy punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w taki sposób aby zrealizowany został obowiązek zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni (w przypadku opiekunów wynoszącym min. 1,5 m, brak możliwości kontaktowania się z dziećmi i nauczycielami przez personel pomocniczy i kuchenny, konieczność zapewnienia dystansu społecznego w odniesieniu do rodziców i opiekunów podczas przyprowadzania i odbierania dzieci wynoszącym min. 2m oraz wydzielenie przestrzeni wspólnych wynoszących 15 m ² na 1 rodzica z dzieckiem) oraz brak precyzji przepisów dotyczących zachowania bezpieczeństwa w grupach podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż trwają intensywne prace mające na celu jak najszybsze dostosowanie punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych do reżimu sanitarnego wynikającego z wytycznych oraz przygotowania bezpiecznych warunków dla dzieci i personelu. O możliwym terminie otwarcia punków przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych poinformujemy w kolejnym komunikacie.

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

Załączniki:

« Powrót