Aktualności

Informacja dotycząca instalacji OZE - ostateczny termin składania wniosków do 15 maja 2020 roku

Informacja dotycząca instalacji OZE - ostateczny termin składania wniosków do 15 maja 2020 roku

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 oraz uzyskanymi informacjami z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi termin na składanie wniosku dotyczącego instalacji OZE został tymczasowo wstrzymany.

Z tej przyczyny przedłuża się termin na składanie do Urzędu Gminy w Bedlnie deklaracji dotyczącej instalacji OZE do 15 maja 2020 r. W obecnym czasie trwania w kraju epidemii deklarację należy wysyłać na pocztę mailową na adres ug@bedlno.pl.

 

Złożenie deklaracji przez zainteresowanych mieszkańców gminy spowoduje, że w przypadku ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski w Łodzi terminu naboru wniosku na dofinansowanie do instalacji OZE zostanie złożony bez zbędnej zwłoki wniosek na przedmiotowe zadanie przez Gminę Bedlno.

 

Im większa ilości złożonych deklaracji tym większe prawdopodobieństwo pozyskania środków finansowych.

Załączniki deklaracja do pobrania:

Załączniki:

« Powrót