Aktualności

Wizytacja przy obiektach hydrotechnicznych w Woli Kałkowej i Orłowie

Wizytacja przy obiektach hydrotechnicznych w Woli Kałkowej i Orłowie

W dniu dzisiejszym Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński, Dyrektor Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego województwa Łódzkiego Wojciech Frątczak, Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski, Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Tomasz Juręczyk wraz z przedstawicielami spółki wodnej Bedlno oraz rolnikami i sołtysami okolicznych miejscowości dokonali przeglądu jazów na rzece Bzura i Moszczenica. Podczas wizytacji podniesiono rzędne piętrzenia na obiektach hydrotechnicznych w Woli Kałkowej i Orłowie. Podjęte działania są elementem wykorzystania istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej do retencji korytowej mającej na celu zwiększenie zasobów wodnych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez zasilanie wód gruntowych. Działania te korzystnie wpłyną na wzrost traw na łąkach, co jest szczególnie istotne w obszarze, w którym duża liczba gospodarstw rolnych nastawiana jest na produkcję zwierzęca w tym produkcję mleka.

« Powrót