Aktualności

Zaproszenie na XIII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno 27 kwietnia 2020 roku (tj. poniedziałek) godz. 10:00

Zaproszenie na XIII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno  27 kwietnia 2020 roku (tj. poniedziałek) godz. 10:00

 

  Gmina Bedlno – XIII Sesja Rady Gminy Bedlno - link z transmisji 

 

Gmina Bedlno – 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie    z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
  3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bedlno.
  4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Bedlnie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
  5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
  6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Bedlno.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)            ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Bedlno;

b)            wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2020 rok;

c)            zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023;

d)          wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2020 rok;

e)            zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023; 

 

8.              Interpelacje i zapytania Radnych.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

 

Anna Ratajczyk

 

 

« Powrót