Aktualności

Ogłoszenie dotyczące bezpośredniej obsługi interesanta.

Ogłoszenie dotyczące bezpośredniej obsługi interesanta.

  OGŁOSZENIE 

 

Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że od dnia 22 kwietnia 2020 roku będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesanta wyłącznie w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Do zadań tych zalicza się sprawy z zakresu:

1)      rejestracji stanu cywilnego

2)      ewidencji ludności i dowodów osobistych

Interesanci będą przyjmowani po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu umówienia terminu i konieczności wizyty - tylko w sytuacjach pilnych i wymagających osobistego stawiennictwa z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

 

W związku z powyższym wszelkie  sprawy wymagające Państwa obecności prosimy konsultować   telefonicznie   pod   numerem   telefonu: 24  282 17 86 (USC).

   

Wójt Gminy

Ignaczewski Józef

Załączniki:

« Powrót