Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE POMOCY DLA SENIORÓW I OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z TERENU GMINY BEDLNO

KOMUNIKAT W SPRAWIE POMOCY DLA SENIORÓW I OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z TERENU GMINY BEDLNO

  Mając na uwadze podjęte czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego dla osób niepełnosprawnych, chorych, osób starszych zamieszkujących samotnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie prosi o kontakt telefoniczny pod numerami telefonu 24  282-17-64    lub  24  282-17-70 w celu zrobienia ewentualnych zakupów podstawowych produktów żywnościowych i higienicznych, wykupienia niezbędnych leków i środków opatrunkowych.

« Powrót