Aktualności

KOMUNIKAT dla osób ubiegających się o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i azbestu

KOMUNIKAT dla osób ubiegających się o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i azbestu

 

W związku z trwającą epidemią koronawirusa, mając na względzie życie i zdrowie mieszkańców gminy Bedlno oraz Wykonawców,  Gmina   Bedlno do odwołania nie będzie realizowała zadań  pn.:

 

 

·    „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Bedlno”

·  „Usuwanie   i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest   z terenu gminy Bedlno w 2020 roku”.


Wierzymy, że czas epidemii wkrótce minie i nawiążemy współpracę z podmiotami, które odbiorą folie rolnicze i azbest z terenu gminy Bedlno.

 

 

Bedlno, dn. 27.03.2020r.

 

Wójt Gminy Bedlno

 

/-/ Józef Ignaczewski« Powrót