Aktualności

Ważna informacja dotycząca ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów.

Ważna informacja dotycząca ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów.

   

 

 

 

INFORMACJA

Z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się koronawirus COVID-19,
w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz w trosce o zdrowie pracowników, mieszkańców
i osób korzystających z naszych usług, wprowadza się od dnia
27 marca br. do odwołania ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.

URZĄD GMINY BEDLNO, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEDLNIE, CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH, ORAZ URZĄD STANU CYWILNEGO

BĘDĄ ZAMKNIĘTE DLA PETENTÓW. 

W sytuacjach szczególnych, wymagających osobistego złożenia dokumentów
(z podanym telefonem kontaktowym) udostępniona będzie specjalna skrzynka – znajdująca się przy głównym wejściu do Urzędu Gminy w Bedlnie, która otwierana będzie każdego dnia o godzinie 1400 , a sprawy będą rozpatrywane z opóźnieniem wynikającym z zachowania wymogów bezpieczeństwa pracowników.

Wszelkie sprawy nie wymagające Państwa obecności prosimy konsultować telefonicznie pod numerami telefonów:

24  282 14 20

24  282 17 71

24  282 17 64 (GOPS)

24  282 17 86 (USC)

bądź przesyłać za pośrednictwem poczty polskiej,   elektronicznej skrzynki podawczej xrr5kv833j

lub drogą mailowa na adres ug@bedlno.pl

Pełen wykaz numerów telefonów poszczególnych stanowisk Urzędu Gminy w Bedlnie dostępny jest pod adresem:

WYKAZ TELEFONÓW

 

 

W związku z zamknięciem kasy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto Gminy Bedlno o numerze:

93 9021 0008 2004 0010 6454 0117

Natomiast pozostałe należności należy dokonać na rachunek bankowy
(np. podatki, woda, opłaty skarbowe, czynsz itp.):

  24 9021 0008 0010 6454 2000 0003    

 

 

WÓJT GMINY BEDLNO

/-/ Józef Ignaczewski

 

Załączniki:

« Powrót