Aktualności

Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył
na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

93 9021 0008 2004 0010 6454 0117

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

« Powrót