Aktualności

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bedlno, w okręgu wyborczym nr 2, zarządzone na dzień 8 marca 2020 r.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bedlno, w okręgu wyborczym nr 2, zarządzone na dzień 8 marca 2020 r.

 

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r.  w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2018-2023 >>>>  więcej

Formularze do pobrania  - utworzenie komitetu wyborczego / zgłaszanie kandydatów do  terytorialnej / obwodowych komisji wyborczych  >>>>  więcej

ZAŁĄCZNIKI

 

« Powrót