Aktualności

Warsztaty Radom

Warsztaty Radom

Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego organizuje w dniu 4 października wyjazd na warsztaty z zakresu małego przetwórstwa do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Warsztaty dotyczące tematyki przetwórstwa mięsnego, mleczarskiego, owocowo-warzywnego, możliwości prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO), jak również tematyki związanej z Rolniczym Handlem Detalicznym zapraszamy do składania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych.

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12, X piętro – pokój 1003 do pracowników Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego.  Nabór trwa do 01.10.2019 r. do godz. 14:00.

O wpisaniu na listę uczestników decydować będzie data wpływu prawidłowo i czytelnie wypełnionego formularza do siedziby urzędu, opatrzonego podpisem zgłaszającego.

 

http://lodzkie.ksow.pl/news/entry/14857-nabor-zgloszen-na-warsztaty-do-centrum-doradz.html

 

 

Klauzula informacyjna RODO:  https://bip.lodzkie.pl/dane-osobowe

 

Z poważaniem

Hubert Krawiec

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydział Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź

tel. 42 663 33 94, p. 1003

hubert.krawiec@lodzkie.pl

Załączniki:

« Powrót