Aktualności

Najlepsze Ekosołectwo Województwa Łódzkiego

Najlepsze Ekosołectwo Województwa Łódzkiego

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza wszystkie sołectwa z  terenu województwa łódzkiego do wzięcia udziału w  konkursie na Najlepsze  EKOSOŁECTWO.

Celem wydarzenia jest wyróżnienie lokalnej społeczności, która podejmuje różnorodne działania na rzecz ochrony środowiska i  kształtuje współodpowiedzialność mieszkańców za swoją „Małą Ojczyznę” poprzez rozumienie czystego środowiska naturalnego jako dobra  wspólnego.

Organizatorem konkursu jest Województw  Łódzkie.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ  DO 31 SIERPNIA 2019  R.

Laureatów poznamy podczas Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, który odbędzie się 7 października 2019  r.

 

Zgłoszenia przyjmuje poprzez stronę internetową  Otwiera zewnętrzny odsyłacz w  nowym okniehttps://bioeconomy.lodzkie.pl/2019-2/ 

Załączniki:

« Powrót