Aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

Bedlno, dn. 1.07.2019r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

Z uwagi na występującą suszę, zawiadamiam o wszczęciu procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Bedlno.

Zgodnie z raportami sporządzanymi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenie suszą na terenie gminy Bedlno dotyczy:

1.        na glebach kategorii I (bardzo podatna na suszę: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty - dotyczyć może   klas V i VI) następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, warzywa gruntowe,   krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

2.        na glebach kategorii II (podatna na suszę: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocy pylasty - dotyczyć może klas IVb i IVa, IIIb) następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

3.        na glebach kategorii  III (średnio podatna na suszę: glina lekka, glina lekka pylasta, pył gliniasty, pył zwykły, pył piaszczysty - dotyczyć może klasy IIIa) następujących upraw: zboża jare.

Ponadto   szacowane będą również użytki zielone np. łąki, pastwiska, trawy na gruntach ornych.

Mapa  kategorii glebowych dla poszczególnych  działek ewidencyjnych dostępna jest na stronie internetowej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

W związku z powyższym informuję rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy o możliwości składania do Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) wniosków o oszacowanie strat poniesionych w uprawach w terminie do dn. 12 lipca 2019r., jednak nie później niż przed zbiorem plonów.

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, stronie internetowej Urzędu Gminy w Bedlnie www.bedlno.pl oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 28.


 

 

Załączniki:

« Powrót