Aktualności

Apel do Mieszkańców Gminy Bedlno dotyczący poboru wody z gminnych studni głębinowych

Apel do Mieszkańców Gminy Bedlno dotyczący poboru wody z gminnych studni głębinowych

 

 

 

 

Bedlno, 13.06.2019r.

 

 

Apel do Mieszkańców

Gminy Bedlno

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Informuję, że w związku z utrzymującą się suszą pobór wody z gminnych studni głębinowych jest obecnie trzy-czterokrotnie większy od średniego dobowego poboru wody w innych porach roku. Dalsze utrzymanie się takiego stanu grozi  uszkodzeniem pomp, które pracują bez przerwy pod pełnym obciążeniem. Zwiększenie poboru wody spowodowało znaczne spadki ciśnienia w sieci wodociągowej. Mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do odbiorców  apeluję o używanie wody wyłącznie do:

-            celów sanitarnych i żywieniowych  ludzi,

-            na potrzeby zwierząt.

Wprowadza się zakaz poboru wody z wodociągów gminnych z przeznaczeniem do:

-  podlewania i zraszania trawników, ogródków przydomowych,

-  podlewania upraw  rolnych, warzywniczych  i sadowniczych.

 

Proszę o zrozumienie i zastosowanie się do zaleceń, ponieważ oszczędne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi leży w interesie wszystkich mieszkańców gminy Bedlno.

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

« Powrót