Aktualności

KONKURS! Najpiękniejszy ogródek w Gminie Bedlno

KONKURS! Najpiękniejszy ogródek w Gminie Bedlno


 

Mieszkańcy Gminy Bedlno

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców do zgłaszania udziału w pierwszej edycji konkursu pn. „Najpiękniejszy ogródek w Gminie Bedlno” w 2019 roku.

W Konkursie udział wezmą osoby, które dostarczą karty zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami (w tym dokumentacją zdjęciową ogródka) w terminie do dnia 15 lipca 2019  roku.

Zgłoszenia należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno pok. nr 14  z dopiskiem : „Konkurs – Najpiękniejszy ogródek w Gminie Bedlno” lub elektronicznie na adres:  ug@bedlno.pl.

Informację o  Konkursie wraz z kartą zgłoszenia, oświadczeniem  i  regulaminem znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.bedlno.pl. Bliższe informacje można otrzymać w  Urzędzie Gminy w  Bedlnie -  pok. nr 14 i 28, tel.: 24/ 282 14 20; e-mail: ug@bedlno.pl.

W celu dokonania oceny zgłoszonych do Konkursu ogródków, Wójt  powołuje  Komisję Konkursową.

Komisja dokona ocen zgłoszonych do konkursu ogródków według poniższych kryteriów:

1) piękna i atrakcyjności zarówno roślin, jak i rozwiązań koncepcyjno-architektonicznych, 

2)  prawidłowego prowadzenia ogródka (zróżnicowanie i rodzaj roślinności ozdobnej),

3)  wykorzystania elementów zagospodarowania np. altany, ławeczki, place zabaw, ścieżki, oczka wodne, kaskady, strumienie i elementy charakterystyczne dla wsi w powiązaniu z tradycją i kulturą regionu,

4)  własnych inwencji, pomysłowości i pracy w urządzaniu ogródka,

5) ogólnej estetyki posesji/gospodarstwa.

  Każde z kryteriów może być ocenione od 1 do 5 punktów.

Komisja spośród zgłoszonych ogródków, na podstawie dostarczonych przez uczestników Konkursu materiałów, wytypuje ogródki, które mogą być wizytowane, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właścicielem, nie później niż do dnia 21 sierpnia 2019 roku.

  Podsumowanie oraz wyniki konkursu oficjalnie zostaną podane do publicznej wiadomości na Dożynkach Gminnych w 2019 roku. Laureaci Konkursu otrzymają wówczas nagrody.

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

 

Załączniki:

« Powrót