Aktualności

Ogłoszenie w zakresie „Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego”. 05-05-2017

Ogłoszenie w zakresie „Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego”. 05-05-2017
OGŁOSZENIE

WÓJT  GMINY  BEDLNO

 

 

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U z 2016 r poz. 1817 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XII/109/2016  Rady Gminy Bedlno z dnia 29 listopada 2016 r w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.     dokonał  wyboru  oferty na realizację zadania publicznego

w zakresie „ Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego”.

 

 

1.      Gminny Klub  Sportowy w Bedlnie – kwota dotacji 30.000,-

 
 

 

 

                                                                                                                            Bedlno dnia 05 maja 2017 r

 

 

 

Wójt Gminy Bedlno

mgr inż Krzysztof Kołach
ZAŁĄCZNIKI


Statut Gminnego Klubu Sportowego - wersja *.pdf

GKS Zaświadczenie ZAS-W - wersja *.pdf

Oferta wraz z załącznikami - wersja *.pdf

« Powrót