Aktualności

Bezpieczny i Aktywny Senior w ZUS

Bezpieczny i Aktywny Senior w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych włączył się do kampanii "Bezpieczny i Aktywny Senior", organizowanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska podpisała porozumienie w tej sprawie z Elżbietą Rafalską minister rodziny pracy i polityki społecznej.

- To porozumienie jest ważne nie tylko dla resortu rodziny, ale dla wszystkich osób starszych. Polityka senioralna rządu jest związana z działaniami, które poprawią jakość życia osób starszych. Sprawią, że będą dłużej aktywne, poczują się bezpieczne, potrzebne, doceniane
i szanowane. Do jej realizacji szukamy ważnych partnerów
- mówiła na uroczystości podpisania porozumienia minister Elżbieta Rafalska i dodała: - Podpisanie dzisiejszego porozumienia nie jest przypadkiem. ZUS zawsze był sojusznikiem w zakresie polityki senioralnej.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawsze wspierał i wspiera politykę senioralną państwa. My na co dzień mamy kontakt z dziesiątkami tysięcy seniorów, bo to ZUS dba o ich bezpieczeństwo finansowe, wypłacając zawsze na czas należne im świadczenie - podkreślała prof. Gertruda Uścińska, wskazując dodatkowo: - Podejmujemy też szereg działań, do których prawo nas nie obliguje, ale które służą naszym klientom w podeszłym wieku. Prowadzimy edukację w zakresie obowiązującego w Polsce systemu emerytalnego
i rentowego, organizujemy Dni Seniora, systematycznie ograniczamy wszelkie bariery architektoniczne na naszych salach obsługi i tworzymy miejsca przyjazne seniorom.

Celem realizowanej od grudnia 2016 r. kampanii "Bezpieczny i Aktywny Senior" jest uchronienie osób starszych przed przestępstwami, takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc, czy dyskryminacja ze względu na wiek. Organizatorzy stawiają sobie za cel podniesienie świadomości społecznej w tym obszarze.

Bezpieczny Senior w woj. łódzkim

Każdy z oddziałów ZUS na terenie województwa łódzkiego  także dokłada swoją cegiełkę w zakresie dbania o bezpieczeństwo seniorów. Za każdym razem kiedy do Oddziałów dociera informacja o osobach podszywających się pod pracowników ZUS nachodzących emerytów w domu, alarmujemy o tym media i przestrzegamy by nie wpuszczać tych osób do domu. Podejmujemy także działania profilaktyczne wspólnie
z Policją.

W ramach Dni Seniora, Dni Osób z Niepełnosprawnością organizowanych
w I Oddziale ZUS w Łodzi, często goszczą przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji
z Wydziału Ruchu Drogowego. Prowadzą prelekcje, ostrzegają przed tym jak unikać niebezpiecznych sytuacji np. podczas wyciągania pieniędzy z bankomatu czy też udzielają informacji co do przepisów, które obowiązują w ruchu drogowym.

  II Oddział ZUS w Łodzi z siedzibą w Zduńskiej Woli podpisał w 2013 r.
z
Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli porozumienie o   współpracy w  zakresie wykrywania, zapobiegania przestępstwom, naruszeniom prawa godzącym (…)
w uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Instytucje wymieniają się informacjami i ostrzegają wspólnie świadczeniobiorców przed zagrożeniami.

Ciekawym przedsięwzięciem wykazał się także Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim, który we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi oraz członkami Uniwersytetu III wieku w Tomaszowie Mazowieckim przygotował dla lokalnej telewizji program ostrzegający emerytów przed wpuszczaniem nieznajomych podszywających się pod pracowników ZUS do domu. Widowisko przygotowane wspólnie z Seniorami być może bardziej potrafiło przemówić emerytom do rozsądku, kiedy zobaczyli w jakich sytuacjach znaleźli się ich rówieśnicy i jakie sposoby wymyślają oszuści by wzbogacić się kosztem emerytów. Pracownicy ZUS czuwali nad merytoryczną częścią przedsięwzięcia wskazując
np., że pracownicy ZUS nie chodzą po domach i nie proponują płatnego złożenia wniosku
o emeryturę, dodatek do niej czy korzystnego przeliczenia świadczenia.

Drugim obszarem priorytetowym kampanii jest szeroko rozumiana aktywność - zawodowa, społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna. Prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia oraz wydłużenie się okresu samodzielności osób starszych.

 

Obok ZUSu do kampanii "Bezpieczny i Aktywny Senior" przystąpiła Poczta Polska, której prezes Przemysław Sypniewski również podpisał z MRPiPS porozumienie o współpracy.

 

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

woj. łódzkiego

 

« Powrót