Aktualności

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Od 2003 r  Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we  współpracy z  Ministerstwem Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i  Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad  XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W czternastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 17 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i  finansowe –  w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o  mocy 75KM (relacja z  uroczystego finału XIV edycji Konkursu znajduje się na  stronie internetowej:

www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xiv-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/ 

Konkurs jest jednym z  licznych działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na  rzecz zmniejszenia liczby wypadków i  chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i  życia w  gospodarstwie rolnym. Udział w  konkursie mogą brać zarówno duże, jak i  małe gospodarstwa rolne.

Ich właściciele mają okazję zaprezentowania swoich warsztatów pracy i  osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a  także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który  przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i  życia są stosowane w  zgłoszonym gospodarstwie, a  także czy eliminowane są w  nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji wchodzą specjaliści z  zakresu bhp w  rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i  inne instytucje działające w  środowisku wiejskim. Zastosowanie się do  ich rad i  uwag przyczynia się do  wyeliminowania wielu zagrożeń, a  tym samym do  zmniejszenia ryzyka wypadków i  chorób zawodowych rolników oraz  ich rodzin.

Ważne terminy:

  • 31.03.2017 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie,
  • 9.05.2017 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu,
  • 16.06.2017 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
  • 03.07-21.07.2017 r. - wizytacja gospodarstw finałowych

Opens internal link in current windowRegulamin konkursu

« Powrót