Aktualności

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego na rok 2017

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego na rok 2017

Wojewoda Łódzki po raz czternasty organizuje Konkurs „Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego”.

Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Nagroda ma charakter honorowy, a  konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i  wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego.

NGWŁ sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w  regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i  rynkach zagranicznych. Stanowi wyróżnienie i  podziękowanie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i  wynalazców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem w  województwie, kraju i  za granicą. Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i  trwały wkład w  unowocześnienie i  rozwój gospodarczy województwa.
 
W  roku 2017 Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego zostanie przyznana w  następujących kategoriach:

  • “Ład organizacyjny i  społeczna odpowiedzialność biznesu”
  • “Mikro i  małe przedsiębiorstwo”
  • “Gospodarstwo rolne”
  • “Innowacyjność”

Udział w  Konkursie jest bezpłatny. Warunki zgłaszania kandydatów oraz formularze wniosków zawarte są w  Regulaminie Nagrody, dostępnym na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w  Łodzi: www.lodzkie.eu w  banerze Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego na rok 2017.

Wypełniony wniosek kandydata w  formie papierowej i  elektronicznej należy przesłać na  adres Sekretariatu Nagrody, do dnia 24 marca 2017 r.

W razie pytań pomocą służy Sekretariat Nagrody:
Juliana Wojtysiak, tel. (42) 664-12-52;
email juliana.predowa@lodz.uw.gov.pl,
Estera Gajewska tel. (42) 664-12-52;
email estera.gajewska@lodz.uw.gov.pl,
Michał Mikina, tel. (42) 664-15-00;
email: michal.mikina@lodz.uw.gov.pl,
Ziemowit Staszewski, tel. (42) 664-10-94;
email: ziemowit.staszewski@lodz.uw.gov.pl.
Wydział Funduszy Europejskich i  Certyfikacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w  Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, budynek E, pokój 237, faks: (42) 664-10-88.

« Powrót