Aktualności

Bezpłatne badania dla rolników.

Bezpłatne badania dla rolników.

Bedlno, dnia 13 grudnia 2016r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno,

 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych Mieszkańców Gminy do skorzystania z bezpłatnych przesiewowych badań zdrowotnych dla rolników. Badania wykonywane będą w ramach Programu Ogólnopolskich Przesiewowych Badań Zdrowotnych dla rolników, ich rodzin, emerytów i rencistów objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznym.

W badaniach może wziąć udział osoba, która ukończyła 18 rok życia i jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Badania będą wykonywane w dniu 27 i 29 grudnia 2016r. w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie przy ul. Wyszyńskiego 13.

 

Warunkiem przystąpienia do badań jest zgłoszenie osobiste lub telefoniczne (pod numer tel. 24  282 17 65, 24  282 17 65) chęci udziału w w/w badaniach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia do godz. 12:00 i podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru telefonu kontaktowego. Przystępując do badań należy pamiętać o tym, aby być na czczo, lub 4-5 godzin po jedzeniu.

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bedlnie, tel. 24  282 17 64, 24  282 17 65 lub bezpośrednio z koordynatorem programu Panią Jolantą Michalską, tel. 516  180  959.

W załączeniu przedstawiam Państwu informacje otrzymane od organizatorów programu.

 

Zapraszam i zachęcam do udziału w badaniach.

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Bedlno

/-/ mgr inż. Krzysztof Kołach

 

« Powrót